Nullkulu

Nullkulu

mis on pakendijäätmed?

Mis on pakendijäätmed?

Pakendijäätmed on materjalid, millest pakendid on valmistatud. Nimelt on need esemed, mis hoiavad tooteid ja kaupu ja neid saab leida peaaegu igasugustelt toodetelt. See sisaldab materjale nagu plast, paber ja kartong, klaas, metall ja puit. Kõik need materjalid võivad olla tootepakendite osad. Pakendid on jagatud kahte kategooriasse: taaskasutatav ja mitte-taaskasutatav.

Taaskasutatavateks pakenditeks peetakse materjale, mida saab kasutada korduvalt. See on hea lahendus keskkonnasäästlikkuse seisukohalt, kuid eeldab nende pakkumist korduvalt. Taaskasutatavate materjalide hulka kuuluvad klaas, alumiinium, kõva plastik jne. Selleks, et taaskasutatavaid pakendeid kasutada tõhusalt, peavad tootjad ja tarbijad tagama nende kogumise ja ümbertöötlemise.

Mitte-taaskasutatavateks pakenditeks peetakse materjale, mida saab kasutada ainult ühe korra. Need on sageli plastikust ja papist pakendid, näiteks joogitopsid ja -klaasid. Need pakendid ei ole keskkonnasõbralikud, sest neid visatakse kiiresti prügikasti, mis suurendab prügide hulka maailmas.

Pakendijäätmed koguvad nii ülemaailmselt kui ka kohapeal tohutuid koguseid. Need kogused suurendavad keskkonnaküsimusi, eriti kliimamuutuste osas, sest nendest materjalidest tekib süsinikdioksiidi, mis aitab kaasa ülemaailmsele soojenemisele. Kuna pakendite kasutamine suureneb pidevalt, on vaja leida uusi ja paremaid viise nende kasutamiseks ja kasutatud pakendite ringlussevõtuks.

Ülemaailmselt on olemas palju korraldusi, mis koosnevad riiklikest ja erapooliketest organisatsioonidest, mis keskenduvad jäätmete vähendamisele ja jäätmete ringlussevõtule. See on globaalne probleem, mis nõuab kõigilt inimestelt ja organisatsioonidelt mõtteviisi muutust ja efektiivset tegevust. Sellised algatused aitavad kaasa taaskasutatud materjalide kogumisele, ümber töötlemisele ja viimaseks tootmiseks, et vähendada uute materjalide kasutamist.

Lõpuks pakendijäätmed on ülemaailmne probleem, kusjuures kõik peaksid olema veendunud, et nad oma igapäevastel tegevustel ei panusta negatiivselt keskkonna edenemisse. Meie ühendatud jõud on vajalikud, et vähendada maailmas jäätmete probleemi, kõikides riikides ühised jõupingutused palju aidaksid tempot viia edasi rohelisema tuleviku poole.

Veel.