Nullkulu

Nullkulu

mis on osakapital?

Mis on osakapital?

Ettevõtluses on palju terminoloogiat, mida tuleb mõista. Üks selline termin, mis võib algajale ettevõtjale tunduda segane, on osakapital. Paljud inimesed kuulevad seda sõna väga sageli, kuid ei tea tegelikult, mis see tähendab ning kuidas see nende ettevõtte jaoks kasulik võib olla. Selles artiklis uurime põhjalikult, mis on osakapital, kuidas see ettevõtjale kasulik võib olla ning milline on selle mõju ettevõtte finantsseisundile.

OSAKAPITALI KAASAEGNE TÕLGENDUS

Osakapital tähistab rahalist summat, mida ettevõte rahas või vara suhtes tasumisel maksab, et oma äritegevust alustada. See on tavaline praktika enamikes riikides, sest osakapitali kogusumma peab vastama nõutavale seadusele. Selle eesmärk on kaitsta ettevõtte võlausaldajaid ja investorite huve ettevõtte likvideerimise või pankrotti minemise korral.

Üldiselt on osakapital seotud õigusaktidega ja määratud ettevõtte registreerimisakti või põhikirjaga. Seetõttu on oluline, et ettevõtja oleks osakapitali protsessiga hästi kursis ning mõistaks selle tähtsust oma ettevõtte jaoks.

MILLEST OSAKAPITAL KOOSNEB?

Osakapital koosneb kahest põhielemendist: rahasumma ja vara. Rahasumma on tavaliselt ettevõtte sularahahoiusest ja krediidiasutustest laekunud rahasumma, mida ettevõte kasutab oma äritegevuse alustamiseks. Vara on mis tahes vara tüüp, mis võib kasvada ettevõtte asutamisel või arendamisel. Näiteks võib vara olla ettevõtte varustus, kinnisvara või patendid.

Ettevõtja peab osakapitali suuruse valimisel arvestama, millised on tema ettevõtte vajadused. Mõned ettevõtted vajavad rohkem rahastamist kui teised, kuid kuna osakapital on fond, mida ettevõte laiendamisel kasutab, peaks ettevõtja võtma osakapitali määramisel aega. Oluline on leida sobiv summa, mis tagab ettevõttele vajaliku rahastamise, kuid samal ajal ei muuda seda kohustust liiga raskendavaks.

KUIDAS OSAKAPITAL MÕJUTAB ETTEVÕTTE FINANTSPORTAALI?

Kui ettevõte asutatakse, tuleb osakapital registreerida pädeva asutuse juures. See tähendab, et ettevõtja peab tavaliselt maksma vastava tasu registreerimise protsessi eest. Kui osakapital on korrapäraselt registreeritud, kuulutab ettevõtja end ametlikult ettevõtjaks. Osakapitalil on suur mõju ettevõtte finantsseisundile. Kui ettevõte loobub oma osakapitali kasutamisest, võib see tekitada usaldamatust potentsiaalsete investorite ja võlausaldajate seas.

Osakapitali mõju ettevõtte finantsseisundile võib olla positiivne või negatiivne. Positiivne mõju on see, et osakapital võib olla investeering ettevõttesse, mis võib lõpuks osutuda suureks kasumiks. Näiteks võib investor anda ettevõttele võimaliku rahasumma, kui ettevõte saavutab teatud kasvumäära. Negatiivne mõju on see, et kui ettevõtte kasvumäär on madal ja investeeringud on väikesed, ei pruugi investorid atraktiivseks osaks peetavat ettevõtet enam toetada.

KONTROLLITAV OSAKAPITAL

Kui osaühingule määratakse osakapital, määratakse samal ajal ka kontrollitav osakapital. See on osakapitali osa, mis peab olema kontrolli all, et tagada ettevõttele piisav finantseerimine.

MÕJU RAHASTAMISELE

Osakapitali kasutamine võib suurendada ettevõtte usaldusväärsust ja seetõttu investeeringute hulka. Selle tulemusena saab ettevõte pääseda suuremale rahasummale, et laiendada oma tegevust. Kui aga ettevõte ei kasuta osakapitali, võib see kaasa tuua madala usaldusväärsuse investorite ja võlausaldajate silmis.

KOKKUVÕTE

Osakapital on väga oluline element ettevõtluses. See tagab ettevõtte fondid, mida kasutatakse äritegevuse alustamiseks ja laiendamiseks. Oluline on olla hästi kursis põhiasjadega, mis on seotud osakapitaliga ja milline on selle mõju ettevõtte finantsseisundile. Mis tahes ettevõte, mis soovib kasvada ja õitseda, peab teadma, kuidas osakapitali kasutada ning milline osa sellest vastab tema ettevõtte konkreetsetele vajadustele.

Veel.