Nullkulu

Nullkulu

mis on nav?

Mis on NAV?
NAV tähistab Net Asset Value ning see on rahastuse ja investeerimise maailmas levinud termin. Üldiselt kasutatakse NAVi investeerimisfondide ning börsil kaubeldavate fondide hindamiseks. NAV on investoraalne meetod, mida kasutatakse hindamaks fondide väärtust igal hetkel.

Kuidas NAV töötab?
NAV näitab investeerimisfondi netoväärtust ehk summat, mis jääb alles, kui maha arvata jooksvad kulud ja väärtuse langused. See tähendab, et NAV on see summa, mida investorid saaksid võimalusel tagasi, kui nad otsustavad fondist väljuda. NAV arvutatakse lihtsalt jagades fondi vara arvulise väärtuse fondi väljastatud aktsiate arvuga. Kui summa on saadud, lahutatakse sellest kõik aktiivsele fondile kuuluvad kohustused ja kulud, sealhulgas haldustasud, õigusabi ja turustamisega seotud kulud. Lõpuks saadakse NAV, mis peaks ideaalis vastama fondi aktsiate turuväärtusele.

Miks on NAV oluline?
NAV on oluline peamiselt selleks, et investeerijatel oleks võimalik kindlaks teha, kas fondi aktsiaid on praegu ostetud kõrgemaks või madalamaks väärtuseks kui nende tegelik turuväärtus. Näiteks, kui fondil on NAV 50 dollarit aktsia kohta ja ettevõtte aktsia hind on 60 dollarit, siis on aktsia turuväärtus 10 dollarit üle NAV väärtuse. Kui aga NAV on 60 dollarit aktsia kohta ja aktsiahind on 50 dollarit, siis on turuhind NAV väärtusest 10 dollarit madalam. See võib olla märk sellest, et investorid ei usalda fondi ennetusi või et majandus on muutumas turglikuks.

Kuidas saavad investorid NAV-ist kasu?
Kuna NAV on suurepärane viis fondi väärtuse hindamiseks, on see kasulik vahend ka investorite jaoks, kes soovivad osta või müüa fondi aktsiaid. Näiteks, kui investoril on vaja raha kiiresti käepärast, võib nad olla sunnitud müüma oma aktsiad NAV alla turuhinnast, kuid see võib osutuda kasulikuks, eriti kui nad on oma algkapitalist suurema kasumi juba saanud. Samuti saavad investorid seeläbi veenduda, et nad maksavad õiglast hinda oma investeeringute eest.

NAV-i piirangud
Kuigi NAV on suurepärane viis fondide hindamiseks, on see ka piiranguid. Esiteks sõltub NAVi hindamine ettevõttest, mis on fondi ametlikuks haldajaks. See tähendab, et mõned ettevõtted võivad NAV-i arvutada oma äranägemise järgi, mis võib olla seotud võimaliku korruptsiooniga. Samuti on NAVi arvutused ajas muutuvad, mis võib mõjutada fondi NAVi ja sellega kaasneva aktsiaturu väärtust. Kui fondis võtab osa rohkem investoreid, siis võib NAV-ist ükskikasjaga edastamine võib osutuda aeganõudvaks ja keerukaks, eriti kui NAV arvutub igal päeval.

Kokkuvõte
NAV on Net Asset Value, mis on rahastamise ja investeerimise maailmas levinud termin. NAV näitab investeerimisfondi netoväärtust ning arvutatakse, lahutades fondi kõik kulud ja kohustused vara arvulisest väärtusest ning jagades selle hiljem fondi aktsiate arvuga. See on oluline viis fondide hindamiseks ja investorite jaoks, kes soovivad osta või müüa fondi aktsiaid. Kuid sellel on ka piiranguid, olenemata sellest, kui suur fond on. Kuna NAV kajastab fondi vara väärtust, võib see muutuda sõltuvalt ettevõtte ametlikust haldamisest. Samuti on NAV-ist üksikasjaliku teabe edastamine aeganõudev ja keerukas, mis võib muuta asja keerukamaks, ükskõik kui palju investoreid on fondis. Kokkuvõttes on NAV endiselt oluline viis hindamaks investeerimisfondi väärtust ning sellega kaasnevalt ka turul toimuvat.

Veel.