Nullkulu

Nullkulu

mis on narratiiv?

Mis on narratiiv?

Narratiiv on oluline kontseptsioon kirjanduse, filmi ja teiste kunstivormide jaoks. Mustvalge pilt ei räägi sama lugu kui terviklik Hollywoodi film. Narratiiv võtab kokku tegevuse, mis toimub, ja hoiab publiku huvitatud ja keskendunud. Kuidas saaksime kirjeldada narratiivi ja selle tähtsust kunsti ja meelelahutuse puhul?

Mis on narratiiv?

Narratiiv on lugu või jutustus, mis on üles ehitatud erinevate stseenide või episoodide kaudu. Narratiiv, mis ühendab stseenid ja episoodid, loob ühtseks tervikuks ühtse loo. See on põhjus, miks narratiiv on nii oluline kui ka keeruline.

Narratiiv peab esitama loo, mis publikut köidab ja huvitab. Samal ajal peab narratiiv olema ka järjepidev, nii et publik ei tunneks end segaduses ega kaotaks huvi. See on hea narratiivi väljakutse.

Narratiivi peamine eesmärk on jätta vaatajale või lugejale mulje vähemalt kahest erinevast asjast. Esimene on narratiivis esitatav lugu, mida vaataja või lugeja jälgib. Teine on loo omadmiseks vajalik sisu ja sõnum, mida publik peab saama. Mõlemad on narratiivi jaoks hädavajalikud.

Mis teeb narratiivi heaks?

Peamine, mis muudab narratiivi heaks, on huvitav lugu. Lugu peab olema sidus ja ruumiliselt toimiv, et publik saaks aru, mida toimub. Samuti peab lugu olema ennetatav ilma, et see oleks igav. Vaatajal või lugejal peab olema alati põhjus jälgida edasist arengut.

Hea narratiiv muutub isiklikuks, see on midagi, mida publik saab suhelda ja millesse ta suudab kaastunde tunda. Näiteks kui kirjutame peategelase armuemotsioonidest, siis ühinevad nii lugejad kui vaatajad sellega. Sellega loob narratiiv lojaalsuse, mis edasist lugu edasi viib.

Samuti on oluline, et narratiiv omaks kompleksust ja sügavust. See on see, mis muudab narratiivi peegeldavaks ja rõhutab selle olulisust. Tegelaste omavaheline suhtlemine ja tagamaad, mis neid teevad meeliülendavaks, on just see, mis muudab hea narratiivi veel paremaks.

Kokkuvõte

Narratiiv on jutustus, mis hoiab publiku huvitatud. See võtab kokku tegevuse ja hoiab selle tervikuna. Hea narratiiv peab olema huvitav, keeruline, sügav ja sidus, et publik saaks kaastunde ja sideme lugu ja tegelastega. Narratiiv on üks olulisemaid kunstivorme, kuna see toob inimesed kokku ning loob suhtluse, mis toob välja emotsioonid ja muudab elu kaunimaks.

Veel.