Nullkulu

Nullkulu

mis on muusikal?

Mis on muusikal?

Muusikal on teatrižanr, mis ühendab endas muusikat, sõnu ja tantsu. Muusikal on tsentraliseeritud plaaniga ja sellel on tavaliselt üks lugu, millele on lisatud koorus. Selle tulemusel on muusikal tõeline kunstiteos.

Muusikalid olid populaarsed Ameerikas juba 19. sajandil.Teatrite loojad leidsid muusikalides hea võimaluse oma teoste esitamiseks. Esimesed muusikalid olid enamasti lühikesed ja neid peeti pigem “hõõgveiniks” enne kui teatri peaosad sobivamaks said. Näited nendest muusikalistest lühikestest etendustest on “Black Crook” ja “Pippin”.

Muusikali mõiste on tänaseks palju laiemaks muutunud. Muusikal sisaldab nüüd paljusid erinevaid elemente, sealhulgas näitlemist, laulmist, tantsimist ja kaasahaaravat lugu. Muusikali peetakse seetõttu tõeliseks žanriks.

Muusikalide erinevused

Muusikaleid on erinevaid tüüpe. Mõned muusikalid keskenduvad sümfoonilisele muusikale, samas kui teised keskenduvad rohkem “dekoratsioonidele”, koreograafiale ja lavalisele kujundusele. Mõned muusikalid pakuvad dramaatilisemaid stseene ja süžeesid, teised pakuvad aga laulusõnade ning groteski.

Mõned muusikalid sisaldavad ka kunsti- ja kultuurilisi elemente, mis tähendab, et võib leida muusikalistusi, mis on mõeldud elitistlikele publikutele, ning mõned keskenduvad tänapäevastele populaarsetele muusikažanritele. Muusikali vaataja leiab alati just endale sobiva tüübi.

Muusikalide mõju kultuurile

Muusikalid ei ole ainult puhas meelelahutus, neil on ka suur kultuuriline mõju. Muusikalid on alati peegeldanud ühiskonna probleeme, erinevaid elusituatsioone ja ajastule iseloomulikke ideid. Muusikalidel on olnud ka suur mõju moele, suundumustele ja stiilile.

Lisaks olid muusikalid oluline osa Ameerika Ühendriikide kaubandustegevusest ning neid tuntakse ka Broadway muusikalidena. Muusikalid on osa Ameerika kultuurist ja teatriajaloost ning nende mõju on levinud ka väljamöökuvasse maailma.

Muusikali teooria

Eelmisele sammuks on teatav muusikaliteooria. Muusikalis on erinevad elemendid, mida kasutatakse selleks, et muuta lugu paremaks ja väljendusrikkamaks.

Muusikalidel on tavaliselt pärimus, mis viib teose loomiseni. Traditsiooni järgides on muusikal oma kindlad struktuurid, mis on kombineeritud viiside ja akordidega ning kehastatud näitlejate poolt.

Muusikali järgnevus on oluline, kuna see paneb paika muusikali põhielemendid. Muusikalide edu aluseks on see, kui näiteks koorusele järgneb flöödilugemine või bassi või saksofonimäng. Muusikali struktuur on samaaegselt ka esteetiline ja tehnoloogiline.

Muusikalide heliloojate põhieesmärk on edastada oma publikule kuulajate poolt induktsiooni andmist. Muusikalist saavad eeskuju neid teoseid, mis sisaldavad stiimulit ja omavad suurt kaalus akustilise ilu ning sobivusena suhtes saaliga.

Lõplik mõte

Muusikali kui žanri õpib paremini koinstantsiaalseid esinemisi külastades ning sellega tegelemisega päriselt süvitsi tegeldes. Olemas on ka raamatuid ning teiste meediumide kaudu leiate inspiratsiooni ja autori eesmärke rohkem mõistva nägemisvõimega läbi esitustegevuse. See viib lõpuks selleni, et publik näeb muusikaleid uue nurga alt ja atmosfäär tundub kõige ilusamana.
Muusikal on tõeline kunstiteos ning see ei ole ainult lõõgastav meelelahutus. Muusikalide mõju kultuurile ja ühiskonnale on väga oluline ning nad on osa meie kultuuripärandist.

Veel.