Nullkulu

Nullkulu

mis on motivatsioon?

Mis on motivatsioon?

Motivatsioon on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab meie käitumist ja suhtumist igas eluvaldkonnas. Teadmine, kuidas motivatsioon toimib, on oluline edu saavutamiseks nii isiklikus kui ka tööalases elus. Käesolevas artiklis uurime lähemalt, mis on motivaatorid ning kuidas neid mõistlikult kasutada.

Motivatsiooni kaks tüüpi

Motivatsioon jaguneb kaheks tüübiks: sisemiseks ja väliseks motivatsiooniks.

Sisemine motivatsioon tähendab, et inimesed teevad asju, mis neile endile meeldivad, sõltumata sellest, kas neil on sellega seotud vahed või mitte. Sisemiselt motiveeritud inimesed on oma tegevusele keskendunud ning naudivad seda protsessi. Näiteks võib inimene tunda rõõmu uue oskuse õppimisest, sõltumata sellest, kas ta saab sellega seotud töö eest tasu.

Välise motivatsiooni all mõeldakse aga asju, mida me teeme, sest meil on selleks mingi tulemuslik incentiiv. Välise motivatsiooni all mõeldakse asju nagu raha, karjääri kasv, tunnustus, vms. Need motivaatorid on füüsiliselt antud välise eesmärgina, mis peaks suurendama meie motivatsiooni neid eesmärke saavutada.

Sisemine motivatsioon on tavaliselt kestvam kui välise motivatsioon, kuid tegelikult peaksid need kaks töötama koos, et suurendada meie soovi asju saavutada.

Mis on inimeste motivaatorid?

Inimeste motivaatorid on erinevad. Inimesed on erinevad ja neid mõjutavad erinevad aspektid erinevalt. Näiteks võib ühe inimese motivatsiooni suurendada tulemuste saavutamine, teisele töö kaasaaegne keskkond või teisele enesemääratlus. Selleks, et teada, mida inimesed tõeliselt hindavad, peab tööandja olema pidevalt uuendatud ning teadma, mida inimesed hindavad ning oskama seda oskuslikult kasutada.

Kuidas suurendada motivatsiooni töökohal?

Kõige olulisem, et suurendada motivatsiooni töökohal, on arusaam motivatsioonist. Inimesi motiveerivad erinevad asjad ja seetõttu tuleks igal juhul valida sobivaks ajenditeks sobivad motiveerimisviisid. Samuti, et motiveerida inimesed pikaajalist kasu toovaid asju, on vajalik teavitada töötajaid, millised tööd neile konkreetse rolli juures antakse, mis neil head on, ja milline on nende panus ettevõttesse. Samuti tuleks igal juhul töötajatega suhelda, milliseid eesmärke nad soovivad seada, ja vajadusel vastutahtmist nendega toetada.

Veel.