Nullkulu

Nullkulu

mis on mõjujõud?

Mis on mõjujõud: Kasutatavad meetodid

Mõjujõud on teooria, mida on võimalik rakendada peaaegu igas eluvaldkonnas. On oluline mõista, kuidas mõjujõud töötavad ja kuidas seda saab rakendada, et saavutada soovitud tulemusi. Selle artikli eesmärk ongi anda Ülevaade mõjujõududest ja nende rakendamise meetoditest.

Perplexity ja Burstiness

Enne kui läheme põhjalikumalt mõjujõudude juurde, on oluline mõista kahte terminit, perplexity ja Burstiness. Perplexity mõõdab teksti keerukust, samas kui Burstiness hindab lausete vaheliste erinevuste varieeruvust. Need kaks tegurit on olulised, kui soovite kirjutada sisu, mis kõnetab lugejaid ja samal ajal on ka lihtsalt loetav.

Mõjujõud

Mis on mõjujõud? Behaviouroloogid määratlevad seda kui ühe indiviidi tegevuse suutlikkust juhtida või muuta teise indiviidi käitumist, olukorda või taju. Kuidas seda aga saavutada?

Sotsiaalne tõendus

Sotsiaalse tõenduse meetod põhineb ideel, et indiviididel on kalduvus usaldada ja kompida teiste inimeste käitumist. Näidake inimestele, kuidas teised on toimunud. Kui soovite soodustada häid harjumusi või toote ostmist, võite kasutada sotsiaalset tõendust. Kirjeldage, kuidas paljud teised inimesed on ostnud sama toote või kuidas paljud inimesed järgivad juba seda kindlat harjumust. See annab tugeva ja usaldusväärse signaali, et see on õige asi, mida teha.

Säästa valikud

See meetod on populaarne kauplustes ja toitlustusasutustes ning see põhineb ideel, et inimeste tahe või soov teha otsuseid on piiratud. Kui kõik valikud on võrdsed, on valikute tegemine raske. Kui aga valikuid on vähem, on otsuse tegemine lihtsam. Seda kasutatakse sageli toidu menüüs, või mujal ostukeskkonnas – kui näidata vähem valikuid, otsustatakse kiiremini ning võetakse seetõttu ka kiiremini vastu otsus.

Väärtuste kinnistamine

See meetod põhineb ideel, et teatud põhimõtetele, väärtustele või ideedele keskenduvad inimesed kalduvad oma käitumist selles valdkonnas muutma. Kui inimesed keskenduvad näiteks tervislikule toitumisele, kalduvad nad ka tervislikumalt toituma ja sellele ka jääma. Kui keskendute ühele kindlale asjale, näiteks sportimisele, on tõenäolisem, et inimesed hakkavad selles valdkonnas tegutsema.

Emotsioon

Emotsioonid võivad mõjutada inimese käitumist ja otsuste tegemist. Emotsioonid võivad inimesi näiteks motiveerida, kuid on samuti võimalik, et emotsioonid soodustavad otsustega kiirustamist. Oluline on luua emotsionaalne seos inimestega, et neid mõjutada. Näiteks võib see olla tugev jõud reklaamis, kus kasutatakse emotsionaalseid nuppe, et tekitada lugejas teatud tundeid, mis hiljem mõjutavad nende käitumist.

Autoriteet

Inimesed on programmeeritud kuulama autoriteetseid isikuid, nagu näiteks oma ülemust, õpetajat või arsti. Kui soovite mõjujõudu maksimeerida, kasutage autoriteeti selleks, et inimestele oma mõtet edasi anda. Kuid olge ettevaatlik! Autoriteeti kasutades tuleb meeles pidada, et peab olema õigustatud ja mitte valesti esitatud – sellest õppida on aga võimalik suurel määral kasvada.

Järeldus

Mõjujõudude teooria on oluline osa igapäevaelus ja seda võib rakendada peaaegu igas olukorras. Kasutades meetodeid, nagu säästa valikuid, võib lühidalt sõnastada mida inimeste ees tahate seista, kasvõi selleks, et tõsta müügipotentsiaali ning mõjutada kliendi käitumist. Kui kasutate mõjujõude suureks eesmärgi saavutamiseks, lisage kindlasti autoriteeti ja emotsionaalseid elemente. Kuid pidage alati meeles, et vastutus on suur – mõjujõudmisega võib kaasneda ka teisi häid asju, kuid see võib ka tekitada negatiivseid, survesiiniseid tundeid. Kuid kogenumad mõjujõudude eksperdid oskavad neid häid tundeid maksimeerida ja negatiivseid vältida.

Veel.