Nullkulu

Nullkulu

mis on miinimumpalk?

Mis on miinimumpalk

Miinimumpalk on töölepingul põhinev töötasu. See on tööandja tagatud sissetuleku miinimum, mida tööandja peab tagama oma töötajatele tööandja ja töötaja vahel sõlmitud lepingu alusel. Miinimumpalka reguleerib Eesti seadusandlus ja selle määrab Vabariigi Valitsus.

Kes saavad miinimumpalka?

Miinimumpalka saavad kõik tööandjad Eestis oma töölepingute alusel töötajatele, kellele ei ole seadusega sätestatud muud kokkulepitud töötasu. Seega on miinimumpalk tööandja ja töötaja vahelise kokkuleppe osa.

Kui suur on Eesti miinimumpalk?

Alates jaanuarist 2021 on Eesti miinimumpalk brutos 584 eurot kuus, mis on ligikaudu 3,48 eurot tunnis. See tähendab, et kuu keskmise 40-tunnise töönädala puhul teenivad miinimumpalga saajad vastavalt nädalapalgale 146 eurot.

Kuidas määratakse miinimumpalka Eestis?

Eesti Vabariigi valitsus määrab miinimumpalgasid perioodiliselt. Selle aluseks on kiire elukalliduse kasv, et tagada töötajatele minimaalne ja vajalik sissetulek väärikaks eluks. Valitsus määrab miinimumpalgad, mis kehtib kõikides Eesti piirkondades. Siiski on astmelised erinevused ning mõned miinimumpalga määrad on kõrgemad Harju ja Tartu maakondades.

Peale selle võib erinevaid tööandjaid kohustada maksma kõrgemat miinimumpalka. Näiteks toimub see juhul, kui tööandja osaleb avalike hankemenetlustes, kus miinimumnõudeks kõrge sissetulek.

Miinimumpalk ja maksud

Miinimumpalka saajad peavad maksma tulumaksu, sotsiaalkindlustuse makseid ja tagatisraha. Tulumaksu määr on 20% miinimumpalgast, kuid see võib muutuda sõltuvalt isiku tulumaksuvabastusest. Sotsiaalkindlustusmaksu määr on 33% miinimumpalgast ja tagatisraha määr on 8,3% töötaja brutotöötasult.

Elukallidus ja miinimumpalk

Eesti on riik, kus elukallidus on küllaltki kõrge. Seetõttu on miinimumpalga määr mõnel juhul tööga võrreldes ebapiisav summa ning ei suuda alati inimestele elamisväärset elatustaset garanteerida. Samuti on mõnel juhul statiseeritud elukalliduse määrad avansilised, jättes miinimumpalga inimese jaoks piisavusest kaugemale.

Järeldus

Miinimumpalk on tagatud töötaja minimaalsele sissetulekule. See on tehtud inimeste jaoks, kes kas ei ole tööturul tegutsenud või kellel ei ole töölepingu alusel muud kokkulepitud töötasu. Eestis on miinimumpalgad sõltuvalt regioonist ja vastavalt täidetavate tööülesannete keerukusele erinevad. Kuid elukallidus vähendab miinimumpalga tõhusust ja piirab oluliselt inimeste elatustaset.