Nullkulu

Nullkulu

mis on mets?

Mis on mets: Üksikasjalik ja põhjalik juhend metsa kohta

Mets on Eestimaa lahutamatu osa. See on looduse kingitus, mis pakub ilu, tervislikku elukeskkonda ja tohutut majanduslikku väärtust. Mets osutab pakub töökohti ning on suur ressurss Eesti majandusele. Selles artiklis räägime sellest, mis mets on, millised on erinevat tüüpi metsad, millesse metsaressursse meil on, kuidas metsad meile kasulikud on ja mis on Eesti metsanduspoliitika.

Mis on mets

Mets on maapinnaga pikisuunaliselt suhtes olev taimesammas, mida eristab tema elusaine kohaomadus – ta on võimeline õhust energiat ja miineraalaineid endasse võtma ning oma elusolemiseks tarvitama, ta sünteesib mullast võetud vett ja lämmastikku, muutes need taimede biomassiks.

Metsa all on mitmekesine liigirikkus. Seal elavad nii linde, metsloomi, kui ka putukaid ning kõiki neid mõjutab metsa kasvamise viis. Meie metsad jagunevad põhiosas kahte tüüpi. Esimene on naturaalne mets, mis on tekkinud looduslikul teel ning teine on majandusmets, mida oleme spetsiaalselt kasvatanud. Meie metsandus on viimastel aastakümnetel rõhunud kasvu konsolideerimisele. Meie metsad on kasvanud kuni selleni, mis on täna.

Erinevad metsatüübid

Meil on erinevat tüüpi metsad ja igaüks erineb teistest. Erinevat tüüpi metsad hõlmavad: kuusikud, männikud, lehtmetsad, segametsad ja raba metsad. Kuusemetsas, kus kasvavad kuused, on suurim puuliik meie põhjamaadel. Männikud, kus kasvavad männid, on Eesti metsade üks levinumaid tüüpe. Lehtmetsades, kus kasvavad okaspuudeta puud, on meil tavaline pärn, saar ja tamm. Segametsadest, kus kasvavad nii okas- kui ka lehtpuud, on enam levinud haab ja kask. Raba metsad, kus kasvab taimestik, mis on aklimatiseerunud madalatel suurtel rabademariandaalidel.

Metsade majandamine

Majandusmets on mets, mida kasvatatakse majanduslikel eesmärkidel. Seda kasutatakse puidu, paberipaberi ja puidubriketi tootmiseks, mida kasutatakse Eesti majanduses. Majandusmetsades on loodud tingimused metsa vara suurendavaoks läbi metsa kasvatamise, metsahoolduse ja niitmisega ehk siis saeme, peenestame, kuivatame ja saadame puidutööstusele.

Metsa kasvatamine on meie riigi juhitud, kus me pöörame erilist tähelepanu metsaistutusele, raiete tasemele ja metsa hooldamisele. Meie eesmärk on tagada jätkusuutlik metsamajandus, kus igal aastal istutatakse uusi taimi ning kus kasvav mets on kaitstud igaühe õiguste kaitsmiseks. Lisaks on meil ka metsandusstrateegia 2030, mis peab tagama kõikide sektori aspektide stabiilsuse ja riski minimeerimise.

Metsa kasutamine ja sellest saadav kasu

Metsas on toodetav mitmekesine rühm tooteid, alates kütte- ja ehitusmaterjalidest, mööblist kuni paberini, kuid ka metsamarjadest, mädanenud puidust ja vaikudest.

Faktidest rääkides, peame tunnistama, et meie metsad pakuvad erakordseid võimalusi energeetikas. Me saame kasutada põletamisel tekkivat soojust ja energia. Meie metsad provatseerivad arvukaid tootesid, alates puidust väetatud viljadest kuni turba energeetikani. Lisaks sellele toodab mets meile kaitsekultuuri, mis kaitseb põldusid, pargid, aiad ja maanteed ning annavad elupaiga loomadele ja taimedele kes seda vajavad.

Lõppmõtted

Meie eesmärk sellel artikil oli anda teile juhend metsa kohta. Kasulik oleks teada kõike arengute ja trendide kohta, mis toimuvad metsanduses. Oluline oleks teada kohalikke metsi ja kuidas neid kasutatakse. Loodame, et uued teadmised metsast aitavad teil mõista metsade tohutut väärtust ning toetavad jätkusuutlikke arenguid nende kasutamises. Metsa säilitamine on tähtis kodanikele, loodusele ja meie majandusele. Loodame, et see artikkel aitas teil metsa mõista ning õppida seda rohkem hindama.