Nullkulu

Nullkulu

mis on marketing?

Mis on turundus: üksikasjalik juhend

Turundus on teave, mille organisatsioonid edastavad oma sihtgruppidele toote, teenuse või idee kohta. Inimeste käitumise mõistmine on oluline turunduse osaks, sest see aitab organisatsioonidel luua sihtgrupile väärtust, pakkuda sobilikke tooteid ja teenuseid ning seeläbi suurendada müüki. Turundus on mitmeastmeline ja hõlmab mitmeid strateegiaid, mis aitavad organisatsioonidel oma eesmärke saavutada.

Turunduse ajalugu

Turundus on arenenud mitme aastakümne jooksul, seda alustades 1900ndate aastate lõpus. Tööstusrevolutsioon aidanud luua massitootmise, mis omakorda viis sünni massiturundusele. Massiturundus keskendus toodete müümisele suures koguses, ainult sõnastikku ja prindireklaami kasutades. Tänapäeval on turundus arendanud rohkem kui lihtsalt tootemüügile keskendumise, ja nõuab põhjalikumat lähenemist klientide erinevatele omadustele. Klienditeenindus ja suhtlemine on oluline osa turundusest.

Turunduse strateegiad

Turunduse strateegiaid on palju ja nende valik sõltub organisatsiooni eesmärkidest, kliendivajadustest, tooteomadustest ning ettevõtte finantseerimisest. Turunduse strateegiad hõlmavad järgmisi kontseptsioone:

Segmentimine: segmentimine on protsess, kus organisatsioon jagab oma klientibaasi väiksemateks rühmadeks, et võimaldada neile pakkuda tooteid, mis on nende vajadustega paremini seotud. Segmenteerimine võib toimuda mitmete tunnuste põhjal, näiteks demograafia, käitumine ja väärtused.

Sihtimine: pärast klientide segmentide loomist peab organisatsioon otsustama, millised neist kohtadest on neile kõige sobivamad. Eesmärk on sihtida neid kohti, kus organisatsiooni ressursid saavutavad suurima kasu.

Positsioneerimine: organisatsioon võtab endale koha turul ja positsioneerib end konkreetse kasutajagrupiga. Veendumaks, et see positsioon sobib ideaalselt organisatsiooni turuülesete eesmärkidega, tuleb selle positsiooniga kavandada kogu turundusstrateegia. Positsioneerimine võib olla erinevatel põhjustel: eesmärgiga olla kõige parim, kõige soodsam, kõige usaldusväärsem või teistest eristuja.

Turunduse klassikalised vahendid

Turunduse klassikalised vahendid hõlmavad järgmist:

Reklaam: reklaam on hulgaliselt teateid, mida organisatsioon edastab erinevatel platvormidel (internet, televisioon, näidis, plakatid jne.) selleks, et inimestele oma ettevõtte ja tooteid tutvustada.

Reklaamiagentuurid: reklaami agentsuurid on spetsialiseerunud organisatsiooni terviklikule turundusstrateegiale ning tavaliselt osutavad reklaamiagentuurid mitmesuguseid teenuseid, näiteks turu-uuringutest ja reklaamide loomisest kuni kaabel- ja televisioonireklaamide tootmiseni.

Müük: organisatsiooni vahetu müük oma toodetele nii jaemüügiasutustele kui ka otse klientidele on klassikaline turundusvahend.

Tarbijasuhted: organisatsioon peab suhtlema oma klientidega, et aidata neil mõista nende vajadusi ning et luua pikaajaliselt püsivaid suhteid.

Sponsoring: sponsoring on turundusstrateegia, mis keskendub organisatsiooni rahalisele panusele teatud sündmustele või vaba aja tegevustele. Sponsorlus võib olla ka teadlik strateegia olemasoleva turu laiendamiseks.

Mis on edukas turundusstrateegia

Edukas turundusstrateegia seisneb eelkõige selles, et organisatsioon mõistab oma sihtgruppi ja pakub neile kvaliteetset toodet või teenust. Siin on mõned strateegiad, mis organisatsioonidele edu toovad:

Kuulistamine: organisatsioon peaks sihtima kitsalt ja kaaluma, mis on nende kliendi jaoks oluline.

Kliendi mugavus: organisatsioon peab tegema enda toote või teenuse tarbimise oma klientidele nii mugavaks kui võimalik.

Elamus: organisatsioon saavutab klientidele enamat kui ainuüksi toote või teenuse pakkumise, kuigi toote kvaliteet on oluline, peaks organisatsioon mõtlema ka kliendi elamusse või kogemusele. Näiteks pakub hotell külalistele ebatavalisi kogemusi ja sinna juurde kuuluva elamuse.

Turunduse väljakutsed

Turunduses on mitmeid väljakutseid, kaasa arvatud sotsiaal-, tehnoloogia- ja keskkonnaalased. Üks suuremaid turunduse väljakutseid on globaalne konkurents, mis raskendab uue positsiooni leidmist turul.

Sotsiaalsed väljakutsed keskenduvad teatud sihtgrupi vajaduste mõistmisele ja sellesse suhtlemisele. Sotsiaalsed väljakutsed on põhjustatud erinevatest kultuurilistest, usulistest ja hinnangulistest tavade erinevustest.

Tehnoloogilised väljakutsed hõlmavad uute tehnoloogiate ja uute digitaaltervitusel ametikohtade turule toomist ning korrapäraste kortamiste kohandamist. Turundus saab tehnoloogia kasutamisest palju kasu, kuid see võib samuti esitada väljakutseid turundajatele, kes peavad uue tehnoloogiaga tegelema õppima.

Lõpetuseks

Mis on marketing? Turundus on toote, teenuse ja idee oskuslik edastamisprotsess sihtgruppidele. Turundusega kaasneb klientide vajaduste mõistmine, et suunata neid tõenäoliselt ostma rohkem konkreetset toodet või teenust. Turundus on muutunud aastaid, kuid oma klassikalisi vahendid. Uued tehnoloogiad ja hinnangud toovad turundusele uusi väljakutsed ja võimalused.

Loodame, et see artikkel aitas teil mõista mis on marketing, selle ajaloo, strateegiate, klassikaliste töövahendite ja väljakutsete kohta. Kuigi väljakutseid on palju, näete ka, et turundus on põnev ja dünaamiline valdkond, milles iga organisatsioon võib leida õige strateegia ja edu saavutada.

Veel.