Nullkulu

Nullkulu

mis on majandus?

Mis on majandus?

Majandus on lai mõiste, mis hõlmab kõiki neid tegevusi, mida me teeme, et arendada ja hallata oma ühiskonda, seda nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. See hõlmab ka ressursside jaotamist, et tagada nende tõhus kasutamine meie elukvaliteedi parandamiseks. Majandus hõlmab nii era- kui ka avalikku sektorit.

Majanduslik tegevus on alati olemas olnud, kuid erinevate kultuuride vahel on märgatavaid erinevusi. Mõned kultuurid võivad olla rohkem sotsiaalselt orienteeritud, kusjuures majanduslikud tegurid on pigem teisejärgulised, samas kui mõned kultuurid on rohkem majanduslikult orienteeritud. See tähendab, et nende peamine fookus on majanduslikel tegevustel ning kuidas seda edendada. Nagu teisteski asjades, on majanduses erinevaid lähenemisviise ja teooriaid, mis tõstavad esile erinevaid prioritete.

Kuidas majandus töötab?

Majandus koosneb erinevatest komponentidest, mis kõik teineteisega seotud on. Peamisteks majanduse komponentideks on tööjõud, kapital, maa ja loodusressursid. Seda nimetatakse ka majanduse teguriteks. Need ühenduvad nii, et luua tooteid ja teenuseid, mida me turul näeme. Nende elementide tõhus koordineerimine on äärmiselt oluline, et tagada majanduse sujuv töö ja efektiivsus.

Majanduse funktsioonid

Majandus on kõikides riikides keskne institutsioon ja on vajalik ühiskonna toimimiseks. Üks peamine majanduse funktsioon on ressursside jaotamine. See funktsioon on seotud nii era- kui ka avaliku sektoriga. Eraettevõtjad teevad otsuseid, kuidas kasutada oma ressursse kõige tõhusamalt. Avalik sektor suunab oma ressursid tavaliselt avaliku hüve saavutamiseks. Valitsused ehitavad maanteed, ehitavad koolide ja kirikute rajatisi ning avavad pargid.

Majanduse teine peamine funktsioon on tootmise tagamine. Majandus peab suutma pakkuda ressursside kasutamise kaudu tooteid ja teenuseid, mida ühiskond vajab. Sel moel saavad inimesed oma vajadusi ja soove rahuldada. Selleks et tagada järjepidev tootmine, peab majandus olema stabiilne ja tõhus.

Majanduslikud süsteemid

Erinevatel riikidel ja kultuuridel on erinevad majandussüsteemid. Majanduslik süsteem on see, kuidas seda toodetakse, jaotatakse ja hinnatakse. Mõned riigid kasutavad kommunismi või sotsialismi, kusjuures näiteks kogu majanduskuivõi suur osa sellest kuulub valitsusele. Teised riigid kasutavad kapitalismi, kusjuures tööjõud, loodusvarad ja tootmisvahendid on eraomanduses.

Kuidas majandus mõjutab ühiskonda?

Majanduslikud otsused mõjutavad otseselt inimeste elu. Kui majandus on tugev, on oodata suurt majanduskasvu ja transformatsiooni. Samal ajal võib majanduslangus viia selliste probleemideni nagu suured tööpuuduse määrad ja võib-olla ka muude probleemidega, näiteks halb tervis.

Majanduslikud väljakutsed

Majandus seisab silmitsi erinevate väljakutsetega vastavalt kõnealusele riigile. Näiteks arenevatel turgudel on väljakutseks rikkuse ja selle kasutamise optimeerimine. Arenenud riikidel on väljakutseks majanduskasvu säilitamine. Saadavate ressursside vaesus, keskkonnaprobleemid, ülemaailmne kaubandus ning piirkondlikud ebavõrdsused on ka mõned väljakutsed, mis võivad majanduskasvu mõjutada.

Kokkuvõte

Majandus on organiseeritud süsteem, mis on loodud ressursside optimeeritud jaotuse tagamiseks. See süsteem muutub ja kohandub pidevalt, sõltuvalt riigist ning maailmakärbetest. On oluline, et majanduse juhtimine toimuks nii tõhusalt kui võimalik, et tagada järjepidev suurendamine ning ühiskonna üldine heaolu.