Nullkulu

Nullkulu

mis on maavara?

Mis on maavara: Kõik, mida peate teadma selle väärilise loodusvara kohta

Maavarad on loodusvarad, mis on maakera sügavuses ja mis sisaldavad tarvilikke metalle, mineraale, kivimeid ja muid väärtuslikke materjale. Neid maavarasid kasutatakse tööstuse ja majanduse eri valdkondades, sealhulgas ehitus-, energia-, elektri- ja toiduainetööstus.

Maavarad on oluline osa meie igapäevasest elust, kuigi ükskord kasutamist leides, on neid keeruline või võimatu taastada. Sellepärast on maavarade kaevandamine alati olnud keeruline protsess, mida tuleb läbi viia säästlikult ja vastutustundlikult. Vaatame nüüd lähemalt, mis on maavarad, kust neid leiab ja kuidas neid kasutatakse.

Maavarad: Mis need on?

Maavarad on loodusvarad, mis on maapõues olemas eri vormides nagu kivimid, mineraalid, metallid jne. Neid maavarasid kaevandatakse ja töödeldakse, et neid saaks kasutada eri otstarveteks. Maavarad on tavaliselt kõvad ained, mida leidub maapinna sügavustes ja mis on väärtuslikud, sest neid kasutatakse erinevate kaupade ja teenuste tootmiseks.

Maavarade kaevandamisel on kõige olulisemad tegurid metallide, mineraalide jne. sisaldus, selle kaevandamiseks vajalik tehnoloogia ja kaevandusfirmade poolt investeeritud ressursid ja kulud.

Mis on maavarade kasutusalad?

Maavarad on väga väärtuslikud ressursid, mida kasutatakse erinevates tööstusharudes. Maavarade kasutamisel on imeline omadus luua uusi töökohti ja rikkust tootmistavade ja tarbijate kaudu. Allpool on mõned valdkonnad, kus maavarad on väga kasulikud.

Ehitusmaterjalid

Ehitusmaterjalide tootmiseks kasutatakse maavarasid nagu graniit, liivakivi, betoon, tsement jne. Neid kasutatakse erinevates konstruktsioonides (majad, sillad, tammid jne), maaparandus- ja metsatöödel.

Energiaallikad

Maavaradest toodetakse ka energiaallikaid. Näiteks nafta, gaas ja süsi. Need toorained on olulised, sest nendest toodetakse erinevaid kütuseid, mida kasutatakse transportimiseks, põllumajanduses, koduses ja tööstuslikus tarbimises.

Elektrienergia tootmine

Maavarad, nagu uraan, kasutatakse elektrienergia tootmiseks tuumaelektrijaamades. Samuti kasutatakse päikese- ja tuuleenergia tootmiseks erinevaid metallisulameid ja mineraale nagu vaske, tsinki, niklit ja ränidioksiidi.

Toiduainete tootmine

Maavarasid kasutatakse ka põllumajanduses. Näiteks põllumajanduses kasutatavad pestitsiidid, metsanduses kasutatavad mineraalväetised, mullaparandusvahendid ja muud sellised tooted, mis põhinevad maavaradel. Maavarade kasutamine võimaldab suurendada tootlikkust, saaki ja mulla kvaliteeti.

Konkreetsed näited maavaradest ja nende kasutusvaldkondadest.

Metallid

Metallid on üks levinumaid ja tuntumaid maavarasid, mida kasutatakse tööstuses ja majandusharudes, sealhulgas autotööstuses, lennunduses, ehitusmaterjalide tootmises, elektroonikas ja energiatööstuses. Mõned metallid on näiteks:

Vask – kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes, torudes, kaablites, juhtmetes ja muudes elektriseadmetes.

Raud – kasutatakse terase, kruusa, torude, elektriseadmete ja mitmesuguste tööstustoodete valmistamisel.

Kuld, hõbe, plaatina jne – kasutatakse juveelide, mündi, dekoratiivsete esemete ja muu sellise valmistamiseks.

Mineraalid

Mineraale kasutatakse laialdaselt ka tööstuses erinevatel eesmärkidel. Mõned mineraalid on:

Fosfaadid – kasutatakse väetiste, kodukeemia, toiduainete ja muude vastavate toodete valmistamiseks.

Kaaliumi- ja naatriumkloriid – kasutatakse väetiste, kloori, naatriumhüdroksiidi ja söödalisandite tootmisel.

Bauxiit – kasutatakse alumiiniumi tootmiseks.

Kivimid

Kivimeid kasutatakse tööstuses- ehitus- ja maavarade kaevandamises- ja ka looduskontrolli toodetes. Näiteks kivimeid kasutatakse sillutuskivide, maanteede, katuse ehitustööde, kraavide, kaevandamise ja muu sellise ehitamiseks.

Kivimitele on ka teisi kasutusvaldkondi nagu näiteks drusenid ja dekoratiivsed mineraalid (kvarts, püriit, bariit jne).

Kõik eelnev on väga oluline ja väga kasulik teave maavarade kohta ning nende kasutusalade kohta. Siiski on oluline märkida, et maavarade kaevandamine on alati keskkonda mõjutav protsess, mistõttu tuleb seda teha vastutustundlikult ning säästvalt.

Kokkuvõte

Maavarad on väärtuslikud loodusvarad, mida kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades. Neid maavarasid tuleb siiski kaevandada õigesti, järgides keskkonna- ja kaevandamisstandardeid. Käesolevas artiklis oleme uurinud, mis on maavarad, millised on nende kasutusalad ja peamised maavarad, mida kasutatakse tööstuses ja majanduses.

Rõhutaksin siinkohal, et tuleb kaevandada ja kasutada maavarasid vastutustundlikult ja looduskeskkonda säästvalt, et tagada kestvalt ja jätkusuutvalt ilusa ja elamisväärse planeedi kasutamine.

Veel.