Nullkulu

Nullkulu

mis on maatulundusmaa?

Maatulundusmaa on teravilja, köögiviljade, ja muidu kasvatatutavate maaparanduste ja looduskaitsealade maa. Selle alusel on Maareformi Seadus, mis annab põllumajandustootjatele õiguse maatulundusmaale omandada. Seega on maatulundusmaal suur majanduslik väärtus.

Mis on Maatulundusmaa?

Maatulundusmaa on maa, mis on mõeldud kasvatamiseks ja põllumajandustegevusteks. sellel maal kasvatatakse teravilja, köögivilju ja muid põllumajandussaadusi, sest see maa on eraldi eristatav ja hästi kasutatav põllumajandustegevusteks.

Maatulundusmaa määratlus ja klassifikatsioon

Maatulundusmaa kasutamise taha see on koordineeritud Eesti Vabariigi seadustega. Eeskätt määrab, kas maa on maatulundusmaa või mitte. Seda määratletakse maakatastri seadusega ning võetakse arvesse maa topo-, geoloogilist, sealsete kärestike või muude omapärade, veerohkuse, kliimategurite ja teiste sarnaste faktorite alusel.

Eesti Vabariigi põllumajandusmaa jagatakse kolme klassi. Klassis A on ainult kõrgeima kvaliteediga põllumajandusmaa, mis on maatulunduslikult väärtuslik. Klass B koosneb põllumaast, mis vajab jätkuvat hooldust ja investeeringuid. Viimaks klass C sisaldab maatükke, mis on kasutatud muude eesmärkide jaoks ning mille üleminek maatulundusmaaks on võimalik, kuid nõuab märkimisväärseid investeeringuid.

Maatulundusmaa omandamine

Maatulundusmaa omandamine on Eestis korraldatud Maareformi Seaduse alusel. Seadus võimaldab põllumajandustootjatel omandada maatulundusmaa kas oksjonil, selle maa hind põhineb igapäevasel turuhinnal või kinnistusraamatu kanne tekitatakse maa rennüümiskavasse, mis maksab üldjuhul maatulundusmaa kinnistu hinnast väiksema summa.

Maatulundusmaa omandamise taga on poliitiline taotlus. Maareformi Seadus võeti vastu mitte ainult selleks, et tagada põllumajandustootjale tootmisvõimalusi, vaid ka selleks, et tagada põllumajanduse jätkusuutlik toimimine üle Eesti.

Maatulundusmaa maa-aastad

Maal, millele on kantud põllumajanduslikud piirid, eristatakse erinevaid maakasutuse viise ja on ühtlasi maa-aastad. Maakasutuse viisid on taimetootmine, karjakasvatus, mets, muud maakasutuse viisid. Maa-aastad võimaldavad kasutada paremini Eesti selle pinnavalla jaoks erinevaid tuge ja, nii et ka maa kasutamine oleks koordineeritud üle Eesti.

Maatulundusmaa mõju keskkonnale

Maatulundusmaa vähendab maa seisundi halvenemist. Ühtlasi on Põllumajandustegevused vermitud keskkonnanõudeid tolerantselt kaalunud. Kui maatulunduslikud valikud on laiaulatuslikud ja hästi läbi mõeldud, vähendab see erinevatest majandustegevustest riiklikele ökoloogilistele lähiväljadele tekkinud negatiivset mõju eriti kliimaprotokolli kontekstis oluliselt. Ka Eesti ilmastikutingimused, nagu näiteks suvine põud ja porised sügisepäevad, sunnivad põllumajandustootjaid maapinda eriti hoidma ning süvendavad selle olulisust meie igapäevases elus.

Kokkuvõtteks

Maatulundusmaa on Eesti jaoks oluline. Maatulundusmaa kvaliteet ja selle kasutamine määravad ka Eesti toidu kvaliteedi. Aktiivne maatulundusmaa kasutamine vähendab maa seisundi halvenemist ja annab positiivse panuse Eestis jätkusuutliku elukeskkonna loomisel. Seetõttu peame hindama hoolikalt seda maad ja viima läbi poliitikat, mis sellele maale väärtust suudavad luua.