Nullkulu

Nullkulu

mis on lihthange?

Mis on lihthange: Asjatundjate vaatepunkt

Eestis on alati olnud hirm lihthangete vastu, eriti nendega, mis puudutavad avalikke hankeid. Lihthankeid on kasutatud kommertsmaailmas juba mitmeid aastakümneid ning neid kasutatakse jätkuvalt laialdaselt. Siiski on oluline märkida, et lihthanked on ka kahe teraga mõõk. Kuigi need võivad olla kasulikud ja tõhusad, võivad nad kaasa tuua ka palju riske ja ohte, mida tuleb arvesse võtta.

Mis on lihthange? Sõna “liht-” viitab sellele, et hankeprotsess on lihtsam. Lihthanked on tavaliselt väiksemahulised, lühikese tähtajaga hankeprotsessid, kus kutsutakse pakkuma ainult üksikuid tarnijaid. Lihthanked kujutavad endast infrastruktuuriprojekte või ehituslikke töid, mis nõuavad kulude ja ajakava kohest lahendamist. Selle tulemusel võivad hankijad kasutada lihtsamat ja kiiremat hankeprotsessi, võrreldes traditsiooniliste hangete puhul kasutatavatega.

Lihthanked pole unikaalsed Eesti hangetesüsteemis ning neid on võimalik leida igalt poolt. Kuidas lihthankeid jälgitakse? Üldiselt läbib lihthankeprotsess sarnased kriteeriumid nagu suured hanked. See hõlmab pakkumuste hindamist ja lepingu sõlmimist, olenemata kavandatavate kulude suurusest või tähtajast.

Siiski on lihtsustatud protsessi tõttu lihtsam teha vigu. Tarnija nimekirja valikumisel tuleb olla ettevaatlik ja kaaluda kõiki võimalikke vajadusi, et välistada tarbetud kulutused või mõju. Hankeprotsessi põhieesmärk on tagada hinnakujundus ja tarnijate teenuse kvaliteet. Lihthanked peavad vastama samadele kriteeriumidele, erinevalt tavapärastest hangetest, kus on määratud palju töödokumentidega seotud nõudeid.

Lihthanked on tihti ka kiiremad kui tavalised hankeprotsessid ning on võimalik neid läbi viia lühema aja jooksul. Kuid tavaliselt kaasnevad nendega ka riskid. Lihthankeprotsess tähendab, et tarnijad peavad pakkuma kiiret vastust, mis tähendab, et protsess võib käia kiiremini kui tavalised hankeprotsessid. Selline protsess võib jätta välja hinnapakkumised, mis võivad muuta tarnijate teenuste kvaliteedi langemise tõenäolisemaks.

Millised on lihthanke eelised? Lihthanked on tihti suurepärane võimalus väiksemate kulutuste puhul. Kui kulud on piiratud, jälgib lihthanked kulusid paremini kui traditsioonilised hankeprotsessid. Lihthanked sobivad ideaalselt ka üksikutele projektidele, mis ei väljasta ulatuslikke ja kompleksseid riigihankeid.

Kokkuvõte

Lihthanged on kahtlemata olulised osad Eesti hangete maailmas. Need aitavad kaasa mitmetele projektidele ja töökohtadele. Kuid nagu igasugusel hankesüsteemil, on oht, et mõned tarnijad võivad seda kuritarvitada kas erinevate õigusaktidega seotud normidest kõrvale hoides või konkurentsisooni vähendades. Seetõttu on oluline jälgida hoolikalt hankesüsteemi ning tagada, et kõik tarnijad täidavad kõiki struktuurseid nõudeid, et kaitsta ettevõtjate huve ja riigi investeeringuid.

Veel.