Nullkulu

Nullkulu

mis on lean?

Lean meetod on protsesside jälgimise ja optimeerimise meetod tootmisettevõtetes. Selle eesmärk on vähendada raiskamist, parandada tootlikkust ja suurendada kliendirahulolu. Seda meetodit kasutatakse sageli Lean Manufacturing nimetuse all, kuid selle printsiipe saab kasutada ka teenuste valdkonnas. Selles artiklis käsitleme põhjalikult Lean meetodi olemust ja selle rakendamist tööstuses.

Sissejuhatus

Lean meetod on pidev protsess, mis kontrollib, hindab ja arendab tootmist üksikute sammudena. See hõlmab kogu tootmisprotsessi alates materjalide saamisest kuni lõpp-produkti valmimiseni. Appi võetakse mitmeid meetodeid, sh protsesside ülesehitamist, Lean süsteemi rakendamist, ning pidevaid parandusi. Lean meetodi peamised eesmärgid on raskuste kõrvaldamine, tarnimise aja vähendamine ja klientide rahulolu suurendamine. Kuidas seda protsessi rakendada?

Lean meetodi rakendamine

Kõigepealt tuleb mõista, kuidas Lean meetod töötab. Oluline on ka meeles pidada, et Lean meetod pikemaajaliselt hästi toimib vaid siis, kui seda pidevalt arendatakse ja täiendatakse. Lean meetodi rakendamisel mängivad rolli erinevad tegurid, nagu näiteks parenduste läbiviimine, personaalsete kogemuste kasutamine ja tulemuste pidev jälgimine. Kõige olulisem aga on Lean meetodi rakendamine saavutusmõtme tunnetusega. Lean meetodil ei ole väga sageli positiivset mõju, kui ei mõista, kuidas selle tootmi enda arendamise eesmärgil kasutada. Lean meetod ei ole vaid üks failijalatsi ja seina vahel olev minutit küsimus, vaid selle rakendamine võtab aega. Processide jaoks tuleb toksilisuse, raiskamise, pörastiku jm elementide puhul läbi mõelda, kas ja kuidas võiks nende probleemide lahendamiseks Lean meetodist kasu olla.

Lean meetodi põhimõtted

Lean meetodi põhimõtteid on seitse, mida on vaja mõista ja rakendada, et Lean meetod oleks efektiivne. Need põhimõtted on:

• Väärtuse mõistmine: Lean meetodi läbikukkumise põhjus võib olla sageli valesti mõistetud väärtuste tase. Väärtuse mõistmine on Lean meetodi oluline alus. Lean meetodi käivitamisel tuleb esmalt välja selgitada, millised tooted või teenused on kliendile vajalikud. Seeläbi on võimalik välja selgitada, mis väärtust toode pakub ja mis mitte.

• Väärtusvoogude kaardistamine: Väärtusvoogude kaardistamisel tehakse kindlaks, millised on protsessi tahud, milline on toodangu alus, millised on selle peamised toimingud ning millised on tavaliselt mõjutavad kitoodid. Selle teostamine on sageli suurima efektiivsuse üheks aluseks, kuna nii saab vältida raiskatud aega ja raha.

• Voolu läbipaistvus: selgus ja loogilisus on Lean meetodi rakendamisel äärmiselt olulised omadused. Voolu läbipaistvuse saavutamiseks tuleks välja selgitada, millised protsessid on vajalikud toodete või teenuste valmistamisel. Seejärel tuleks kõiki neid protsesse analüüsida ja hinnata, et mõista kõige olulisemaid elemente selle osaks olevas voojuhtimise protsessis.

• Takti ja tasakaal: Taktitunnuseks on lihtsustatult tootmisvõimekuse ja tarbijanõudluse omavahelise vastavuse leidmine. Lisaks on oluline protsesside tasakaalustamine nii mõõdikute eri tasemeid kui ka teistele samaaegselt toimuma tulevate protsesside toimimist silmas pidades.

• Jätkusuutlik pidev arendamine: Lean meetodi rakendamisel võib sageli tunduda, et oleks vaja enamast ja kiiremast. Kuid kui protsessi liiga kiirelt suurendada, siis ei ole arendus töölemineku järel enam tulevikule suunatud. Vastupidav ja jätkusuutlik arendamine on Lean meetodi eduka rakendamisejuures ülioluline.

• Mikrokontroll ja reageerimine: Lean meetodi rakendamisel on väga oluline olla kursis väikeste detailidega, nagu näiteks vahetustega, seadmete töökiirustega, väljundite kvaliteediga jne. Mikrokontrolli on vaja seetõttu, et organisatsiooni on vaja tagada produktsiooni kvaliteet ja ohutus. Vajadusel tuleb kohe reageerida ja protsessi parandada.

• Töötajate kaasamine: Lean meetodi rakendamisel on väga oluline kaasata töötajaid, kuna nende osalemine protsessi saavutamises on äärmiselt oluline. Töötajatele võib olla ka ette nähtud eritreening, kus on selgelt väljakujunenud millised tahud ja analüüsid on käsitletavad, kes pakuvad intervale ning on vajadus säilitada info kättesaadavus.

Lean meetodi eelised

Lean meetodi rakendamine võib tuua mitmeid eelised, nagu näiteks tootlikkuse ja kvaliteedi tõusu, raiskamise vähendamist ja tarneaja ja muudatuste juhtimise paranemist. Lean meetodi rakendamisel tuleb pöörata tähelepanu veebiprojekteerimise efektiivsusele, et ka pikaajaliselt oleks tagatud seadmete töökindlus, lõpptulemuse kvaliteet, tarneaja tõstmine.

Kokkuvõte

Tulenevalt artiklist järeldub, et Lean meetod on oluline protsesside haldamiseks ja optimeerimiseks nii tootmis- kui teenindustööstuses. Lean meetodi rakendamine hõlmab mitmeid põhimõtteid ja meetodeid, mis aitavad kõrvaldada raiskamise, parandada tootlikkust ja suurendada klientide rahulolu. Samuti on oluline Lean meetodi rakendamisel kaasata töötajaid ning olla pühendunud pidevale arendamisele. Oma pikaajaliste eeliste tõttu on Lean meetod efektiivne ja kasulik, just optimeeritud protsesside tagamises.

Veel.