Nullkulu

Nullkulu

mis on kvaliteet?

Mis on kvaliteet?

Kvaliteet tähendab asja head taset, selle omadust, kasutegurit, kasulikkust. Selle põhjal võib öelda, et kvaliteetne asi vastab tarbija ootustele või isegi ületab neid. Kvaliteedinäitajaid on mitmeid ja erinevates valdkondades kasutatakse neid erinevalt. Oluline on märkida, et kvaliteedinäitajad ei pruugi alati olla selged või üheselt mõistetavad.

Kvaliteedinäitajate hulka kuulub näiteks visuaalne kvaliteet, mis hõlmab näiteks värvi, kuju ja detailide täpsuse või loomulikkuse hindamist. Samuti on oluline funktsionaalne kvaliteet, mis tähendab toote võimekust ja usaldusväärsust konkreetse ülesande lahendamisel. Lisaks sellele on olemas veel mitmeid teisi kvaliteedinäitajaid, nagu protsessikvaliteet, materjalikvaliteet, ökoloogiline kvaliteet jne.

Kuidas kvaliteeti mõõta?

Kvaliteeti saab mõõta mitmel moel. Üheks võimaluseks on kasutada n-ö vastavusmärgistust, mis kinnitab, et toode vastab kindlatele kvaliteedinõuetele. Sellised märgistused kinnitavad, et toode on toodetud kindlates tingimustes ning vastab turu jaoks seatud nõuetele. Seega võib öelda, et kvaliteedi hindamisel on oluline ka hindamiskriteerium.

Kui me võtame näiteks toidu kvaliteeti, siis hindamiskriteeriumid on teadlikult kokku lepitud ja tihti reguleeritud. Pooled poolt, eriti tootjad, hindavad seda ennekõike ilmsete näitajate, nagu hinna, maitse, värvi, lõhna ja tekstuuri, alusel. Tarbijad aga pööravad rohkem tähelepanu toitainetesisaldusele, koostisosadele, säilimisajale, päritolumaale ja kaubamärgile.

Kuidas kvaliteeti parandada?

Kvaliteedi parandamiseks on mitmeid võtteid, mis on rakendatavad erinevates valdkondades. Näiteks võib tootja parandada tooteprotsessi, kvaliteedikontrolli süsteeme või kiita välja tootearendusprojekte. Oluline on ka tarbijapoolne tagasiside, mis aitab tuvastada toote puudused ja ebakõlad ning seeläbi motivatsiooni et toota kvaliteetma toodangut. Lisaks sellele on oluline ettevõtte asjaajamine, mis sisaldab näiteks tarneahelate juhtimist, hankeprotsesse ning juriidiliste asjade korraldamist.

Järeldus

Kvaliteet tähendab häid omadusi ja vastavust ootustele. Keeles kasutatavad erinevad mõisted ja selle tõlgendus erinevates valdkondades, tekitavad paratamatult segadust. Kvaliteedi mõõtmine on sageda nõudnud erinevaid hindamiskriteeriume, hindajaid ja auditeid. Siiski on oluline, et kvaliteeti saab mõõta, testida ja parandada, et aidata ettevõtetel rahustada oma kliente ja kasvatada oma turujuhtivat positsiooni.

Veel.