Nullkulu

Nullkulu

mis on küberkiusamine?

Mis on küberkiusamine – Täielik juhend

Küberkiusamine on muutunud üha tavalisemaks ning kõikjal levib teadlikkus, et see ei ole lihtsalt mõni kooliealiste laste probleem. See võib puudutada igas vanuses inimesi, aastaid kestvaid ebameeldivaid sotsiaalseid probleeme, mis lõppkokkuvõttes võivad kaasa tuua ränga mõju vaimsele tervisele. Küberkiusamine on ametlikult tunnustatud valdkond, mis toob esile selle keerukuse ja mitmekülgsuse. Käesolevas juhendis käsitleme üksikasjalikult, mis on küberkiusamine, kuidas see mõjutab ohvreid ja kuidas saate ennast ja oma armastatuid kaitsta.

Mis on küberkiusamine?

Küberkiusamine on inimese tekitatud suhteproblemsus, mis toimub digitaalses keskkonnas. Küberkiusamine võib toimuda e-posti, tekstsõnumite, sotsiaalmeedia platvormide (nt Facebook, Instagram), veebisaitide, veebifoorumite, mängude jne kaudu. Küberkiusamine võib hõlmata mitmesuguseid käitumisviise, näiteks solvamist, ähvardamist, ebaviisakust, väärkohtlemist, alavääristamist ning tungi kontrollida, domineerida, hirmutada või rünnata ohvrit. Küberkiusamine toimub sageli anonüümselt, mis võib tõsta ohvrite stressitaset ja ärevust.

Küberkiusamine: kuidas see mõjutab ohvreid?

Küberkiusamine võib mõjutada kõiki, kes kasutavad digitaalset keskkonda. Seda tuntakse kui “digitaalset jälge”, mida saab teha kergesti ja kiiresti. Viimase aasta jooksul on küberkiusamine töö- ja õppekeskkondades sagenenud. Seetõttu on äärmiselt oluline mõista küberkiusamise mõju ohvritele. Küberkiusamine võib ohvritel põhjustada järgmist:

Vaimse tervise probleemid – pikaajaline küberkiusamine võib kaasa tuua ärevuse, depressiooni ja stressireaktsioonidega seotud probleeme.

Sotsiaalsed tagajärjed – Küberkiusamine võib takistada ohvritel suhteid luua ja arendada.

Nähtavuse probleemid – ebameeldiv sisu levitamine tähendab, et küberkiusamise ohver võib olla ohualdis ka reaalses elus.

Õpiraskused – eriti kui küberkiusamine toimub koolikeskkonnas, võib ohvri õpitulemused märgatavalt langeda.

Küberkiusamise uurimine

2019. aastal tellis Euroopa Liit uuringu “Digital economy a nd society in the EU”. Uuringust selgus, et Eestis oli küberkiusamise ohvrite protsent 18, mis on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Eesti õpetajad leiavad, et tõhusaks lahenduseks küberkiusamise vastu on ennetamine ja varajane sekkumine. Küberkiusamine on võimalik ära hoida, kui pöörata tähelepanu kiusamise varastele märkidele ja sekkuda probleemi varases staadiumis.

Küberkiusamise vastased seadused

Sageli arvatakse, et küberkiusamise eest karistamine on keeruline ja raske. Kuid Eesti Vabariigis on küberkiusamine karistatav juhtum seejuures, et digitaalse keskkonna kasutamine muudab küberkiusamise tuvastamise ja tõendamise lihtsamaks. Küberkiusamine on tsiviilõiguslikult karistatav ning küberkiusamise ohver on õigus nõuda kiusaja vastutusest, kellel on seaduslik kohustus käituda vastutustundlikult.

Selles valguses on Eestis vastu võetud ka uued seadused, mille eesmärk on suurendada küberkiusamise vastu võitlemise tõhusust. “Küberkiusamist käsitleva menetluse seadus” ja “Küberkiusamise ennetamise ja leviku tõkestamise seadus” pakuvad võimalust ohvrite kaitseks.

Küberkiusamise ennetamine ja ohvriks langemise vältimine

Selleks, et küberkiusamise ohtu minimeerida, on mitmeid võimalusi. Üks võimalus on suurendada teadlikkust küberkiusamisest ja selle mõjust. Inimesed peaksid mõistma, kuidas küberkiusamine võib mõjutada ohvrite vaimset ja füüsilist tervist. Samuti on oluline, et kiusamise ohvrid tunneksid, et neil on tugi ja abi olemas ning nad peaksid julgustama oma sõpru ja kolleege raporteerima küberkiusamise juhtumeid.

Teine oluline ennetav meede on pakkuda lastele ja noortele küberkiusamise vastu võitlemiseks vajalikke oskusi juba varajases eas. Üks võimalus on külastada oskuste õppe koole ja portaale nagu “Nutimäng” või osaleda hariduslike programmides, kus juhitakse tähelepanu nutikate seadmete kasutamise ohutule ja turvalisele kasutamisele.

Järeldus

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et küberkiusamine on laialt levinud ja kõigile ohtlik. Küberkiusamine võib esineda igas vanuses inimeste seas, kelle käitumine muutub negatiivseks, kaasa arvatud solvamine, alavääristamine, väärkohtlemine ja muud ebaviisakused. Kiberkiusamine on oluline mõista ja ära tunda suheteprobleem, mis toimub digitaalses keskkonnas. Küberkiusamine võib põhjustada vaimse tervise, sotsiaalsete ja õppimisprobleemide teket. Kuberkiusamise vastu võitlemiseks tuleks pöörata tähelepanu ennetamisele ja varasele sekkumisele. Piisav teadlikkus ja hariduslikud programmid aitavad inimestel end ja oma armastatuid kaitsta.

Veel.