Nullkulu

Nullkulu

mis on kognitiivsed oskused?

Mis on kognitiivsed oskused?

Kognitiivsed oskused on aju protsessid, mis aitavad meil omandada ja töödelda informatsiooni. Inimesed kasutavad igapäevaelus kognitiivseid oskusi, ilma et sellele ise teadlikult mõtleksid. Kognitiivsete oskuste hulka kuuluvad näiteks tähelepanu hoidmine, mälu, probleemide lahendamine, otsuste tegemine ja loovus.

Tähelepanu hoidmine või suunatud tähelepanu on võime keskenduda kindlale ülesandele või asjale, ilma et segaksid teised tegurid. See on oluline näiteks tööl, koolis õppimisel või autoga sõites. Kognitiivse kontrolli all olev tähelepanu võime on hästi õpitav, kuid samal ajal ka kergesti häiritav. Näiteks mürarohkes keskkonnas on raske keskenduda ühelegi kindlale ülesandele.

Mälu on kognitiivne protsess, millega me salvestame ja töötleme teavet. On kahte tüüpi mälu: lühiajaline mälu ja pikaajaline mälu. Lühiajaline mälu hoiab teavet vaid lühikest aega, näiteks selleks, et korrata telefoninumbrit, mille kuulsime alles hiljuti. Pikaajaline mälu hõlmab suure hulga teavet ja kuulub pikaajalisse säilitamisse. Pikaajaline mälu on tähtis õppimise juures.

Probleemide lahendamise võime on kognitiivne oskus, mida kasutatakse, et leida lahendust probleemidele või väljakutsetele. See hõlmab konkreetset probleemi mõistmist, võimalike lahenduste hindamist ja lõpuks sobiva lahenduse valimist.

Otsuste tegemine on kognitiivne protsess, mida kasutatakse siis, kui on vaja valida valikute vahel. Otsuste tegemine nõuab teabe kogumist, analüüsimist ja hindamist.

Loovus on oskus näha maailma teistsugusena, leida uusi viise ja loovaid lahendusi. Loovus on kognitiivne protsess, mis aitab meil ideid genereerida ja lahenduste leidmiseks loominguliselt mõelda.

Kognitiivsed oskused on olulised koolis ja töökohal ning aitavad ka igapäevaelus. Kognitiivsete oskuste arendamiseks on mitmesuguseid viise, sealhulgas mälutreening, probleemide lahendamine, uute oskuste õppimine ja loovuse julgustamine.

Kokkuvõttes on kognitiivsed oskused aju protsessid, mis võimaldavad meil töödelda ja omandada teavet. Kognitiivsed oskused hõlmavad tähelepanu hoidmist, mälu, probleemide lahendamist, otsuste tegemist ja loovust. Need oskused on hädavajalikud tööl, koolis ja igapäevaelus ning neid saab treenida ja arendada mitmel erineval moel.

Veel.