Nullkulu

Nullkulu

mis on kinnistu?

Mis on kinnistu?

Kinnistu on turul olevate kinnisvaraomandite üks tüüp. Kinnistu on maatükk, mida kasutatakse (või mida võiks kasutada) ehitusmaana. Kinnistu võib tähendada ka maatükki, millel on hooned. Kinnistu määramisele võib eelneda nii omaniku kui ka müüja soov. Mõlemal juhul tuleb kinnistu määramine sõltuvalt seadusandlusest registreerida. Kinnistu ostjale antakse alati kaasomanditunnistus, millest selgub, kas ostja on kinnistu ainuomanik, kaasomanik või registreeritud kasutaja.

Kinnistuid on mitut sorti, alates paarsada ruutmeetri suurusest krundist, kuni suurte tööstuspiirkondade või põllumajandusmaadeni. Kinnistutega kaasnevad mitmed õigusaktid és majanduslikud kohustused. Näiteks tuleb kinnistul olev põllumajandusmaa kasutamine määrata spetsiaalse deklaratsiooniga, samuti tuleb kinnistul olevaid hooneid hoida kindlate reeglite kohaselt.

Kinnistu planeerimise ja projekteerimise üks tähtsamaid aspekte on selle asukoht. Oluline on arvestada juurdepääsu, kommunikatsioonide olemasolu ja paigutusega ning ka külgnevate hoonetega. Kinnistu paikneb kasvõi üksnes seetõttu, et see on sobilik rajamaks seal mõnda ehitist. Samuti on määrav roll liikluse hõlbustamisel.

Kinnistu ostmisega kaasneb palju asjaajamist, mis enamikul juhtudel toimuvad ametiisikute vahendusel. Kinnistu ostja võib soovi korral kinnistust loobuda, eeldusel, et see toimub korralikult dokumenteeritult (luues ka ajaloolise ülevaate tehingutest). Kinnistu ostjale antakse ka kasutusluba, kui see on vajalik vastavalt seadusandlusele.

Kinnistuomanik Enn Võõras selgitab, et kinnistu omamine on õiguskindlus, iseäranis õigusjärgsetele omanikele. “Kinnistu on hea investeering – maa väärtus tõuseb ajas, ja kui oled valmis ootama, võid täna normaalse summa eest soetada tuleviku väärtusega objekti. Lisaks on kinnistud elukeskkonnad, kus inimesed saavad lõõgastuda ja omavahel suhtlema.”

Kinnistu eelised ja puudused

Kinnistutel on oma eelised ja puudused. Üks olulisemaid puudusi on maa, millel kinnistused asuvad, hooldamise ja haldamise vajadus. Seda tehakse kas ise või palgates selleks spetsiaalseid meeskondi. Teiseks eeliseks on seaduslikkuse ülevaatamine, et hoida ära ehitusel neid sobivat seadusandlust, mis sageli võib tähendada kõrgeid ajalisi ja finantskulusid.

Teisest küljest aga kinnistud võimaldavad olla seda täielikult ainuomaniku. Teine argument kinnistuste kasuks on see, et omanikud saavad sobivalt varakrundiga oma unistuste kodu ehitada. Kui rääkida kinnistuse ostu ja hoolduse tasuvusest, siis tuleb arvestada, et see sõltub paljuski asjaoludest nagu palju raha oled küllulesellise ostuks valmis välja käima, kui sageli kasutad kinnistut ja milline on selle kohaliku hinnadünaamik.

Kinnistute ostjad peavad arvestama, et kinnistute ostmist tuleb kavandada hoolikalt, olenemata sellest, kas nad soovivad neid kasutada oma uue kodu ehitamiseks või mõne muu eesmärgi (näiteks põllumajanduse) jaoks. Kinnistu ostmine võib tähendada suuri kulutusi, eriti kui seda tehakse ilma professionaalse abi ja seadusliku reguleerimiseta.

Kasutades selle artikli abil saadud teadmisi, peaksid kinnistute ostjad olema rohkem teadlikud riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest seadustest, mis käivad kinnistute arendamise kohta. Nad peaksid ka jätkuvalt uurima ja koguma teavet, mis võiks neid otsustamisel aidata. Kinnisvara ostmine on riskantne äri, kuid hoolika planeerimise korral võib see olla kasulik.

Veel.