Nullkulu

Nullkulu

mis on karuturg?

Mis on karuturg – allikas finantsmaailmas

Karuturg on termin, mida kasutatakse finantsturgude kontekstis. Karuturg toimib kui vastand härjaturule, kus investorite usaldus turgu juhib ja hindu tõstab. Karuturg aga tekitab pessimistliku hoiaku turgudel, nii et investorid kardavad oma vara väärtuse kaotamist. Karuturg esineb tavaliselt siis, kui majandus on languses või ebasoodsa uudiseaeg agiteerib turgu.

Karuturu nime mõte

Karuturu nimeks on antud vastavalt selle mõjule finantsturgudele. Karu sümboliseerib langustrende ja selle esinemist turul, sellega vastandudes härjale, mis sümboliseerib tõusutrende ja heaolu. Karuturg tähendab majanduslanguse perioode, kus investorid ei usalda turgu ning müüvad oma vara või jätavad varade ostmise pooleli.

Karuturu mõju majandusele ja investoritele

Karuturg mõjutab kogu majandust. Kui turg langeb, kaotavad investorid usalduse ja nad müüvad oma vara, mis põhjustab hinnalangust. Niisiis on sellel märkimisväärne mõju majandusele ja investorite rahalistele portfellidele. Karuturud tekitavad tavaliselt majanduslanguse ja majanduslangus võib mõjutab kõigi ettevõtete tulusid.

Karuturg võib kesta lühikesest ajast kuni mitme aastani. Kuid see on majanduse jaoks sageli ebasoodne, kuna väheneb raha voolavus. Samuti võib see viia üleilmse finantskriisini, kus see mõjutab kogu maailma majandust.

Kuid karuturg võib olla ka hea. Kui turul on hinnalangus, saavad investorid osta aktsiaid või muid varasid odavamalt ja võivad hiljem saada sellelt rahaliselt kasu. See tava on tuntud kui ostmine madalalt ja müümine kõrgelt. Karuturg annab investoritele võimaluse osta odavamalt ja hiljem varade hinnatõusu korral suuremat kasumit saada.

Karuturud finantsturu ajaloos

Finantsturgudel on karuturg olnud mitmeid kordi. 20. sajandi alguses esines karuturg pärast seda, kui Hispaania Gripp mõjutas maailma majandust. Seejärel esines 1929. aastal suur karuturg, mis oli tingitud börsi spekulatsioonist ja Ühendriikide majanduse kõrge kasvu perioodist ehk nn. “roaring twenties”.

Järgmine suur karuturg oli 1987. aastal, mil börs allapoole kihutas. See oli põhjustatud automaatika turvalisuse seadmete lainest, mis tekitasid börsilaineid ja viisid hinna vabalangemisele.

2000. aasta dotcom-buum viis järgmise karuturuni, kus investeeriti internetiärisse mega-suuri summasid, kuid investorid kaotasid hiljem olulise raha summa.

Karuturud esinevad maailma finantsturgudel aeg-ajalt ja seepärast on alati oluline olla valmis selleks, et vältida rahalist kahju. Karuturud on osa finantsturgudest, kuid investorid pööravad alati tähelepanu majanduse arengule ja püüavad kasutada oma enim tulusaid investeerimisstrateegiaid, et saavutada oodatavaid tulemusi.

Kokkuvõte

Karuturg on ülemaailmne finantsturgude kontseptsioon, mille kohaselt investoreid valdab pessimism ja ärevus. Karuturg esineb tavaliselt siis, kui majandus on languses või on mõni ebasoodne sündmus toimunud. Investorid müüvad oma vara, et riski vähendada ja tagada nende raha säilimine. Karuturud esinevad tihti majandustõusude ja -languste järgi. Karuturud tekitavad majanduslanguse ja seetõttu peavad investorid alati turu liikumist hoolikalt jälgima ja seda kindla investeerimisstrateegiaga käsitlema.

Kasutatud allikad
https://investinganswers.com/dictionary/b/bear-market
https://www.investopedia.com/terms/b/bearmarket.asp
https://www.cnbc.com/markets/
https://www.nytimes.com/topic/subject/stock-market-crash-of-1987
https://www.et.show-/n178087/selgitame-mis-juhtub-kui-karuturg-katte tuleb.

Veel.