Nullkulu

Nullkulu

mis on kaitseliit?

Mis on Kaitseliit: Ajalooline Ülevaade Eesti Sõjaliste Organisatsioonide Kohta

Kaitseliit on Eesti kaitsejõudude ametlik reservorganisatsioon, mille eesmärk on kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust ja poliitilist sõltumatust. Kaitseliidu ajalugu ulatub tagasi Eesti Vabariigi tekke aega, kui loodi esimesed omakaitse organisatsioonid.

Kaitseliidu loomise taustaks oli Eesti Vabariigi algusaeg, kus toimusid pidevad välis- ja sisepoliitilised pinged. 1918. aasta lõpul moodustati Eesti esimene omakaitse organisatsioon, mis koondas endas kutsealuseid, vabatahtlikke ja rahvuskaart. 1919. aastal loodi juba Kaitseliidu esimene võitlusrühm ning organisatsiooni ametlikuks asutamiseks vormistati seadus novembril 1918.

Kaitseliit koosneb täna kaitseliitmikest, mis jagunevad maakondlikult jaotatud malevateks ning moodustavad terviku üle-eestilisena. Kaitseliidu põhilised tegevused on väljaõpe, riigikaitseline töö ning kaitseväe toetamine erinevates operatsioonides ja ülesannetes. Kaitseliidu tegevus on reguleeritud kaitseliidu seadusega ja selle käitumisjuhised on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Kaitseliidu tegevused hõlmavad mitmesuguseid valdkondi, nagu näiteks katastroofide ennetamine ja üleelamise koolitused, riigikaitseline propaganda, kaitsevägi, noorteorganisatsioonid ning rahvusvaheline koostöö. Kaitseliidu tegevus on suunatud Eesti Vabariigi kaitsele vastavalt rahvusvahelistele õigusnormidele ja põhimõtetele.

Kaitseliidu tegevus on tihedalt seotud ka Eesti kaitsepoliitikaga. Eesti valitsus on võtnud endale kohustuse tagada Eesti julgeolek ja terviklikkus ning see eesmärk hõlmab ka Kaitseliidu tegevuse planeerimist, rakendamist ja koordineerimist. 2019. aastal uuendati kaitseliidu seadus ning see muudatus tõi kaasa kaitseliidu rolli rõhuasetuse ümberkujunemise kaitseväe tugifunktsioonist kodanike kaitseks.

Lisaks kodanike kaitsele ja katastroofide ennetamisele pöörab Kaitseliit suurt tähelepanu ka noorte kasvatamisele, koolitades neid riigikaitseteemadel ning juhtides neid ka erkondlike tegevuste suunas. Samuti on Kaitseliit aktiivselt kaasatud rahvusvahelistesse operatsioonidesse, näiteks rahuvalve- ja humanitaarmissioonidel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Kaitseliit on oluline osa Eesti riigikaitsest ning selle tegevus on suunatud kodanike kaitsmisele ja riigi julgeoleku tagamisele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja põhimõtetele. Kaitseliidu tegevus on toetav ja täiendav kaitseväe tegevuse osa, juhindudes põhimõttest, et riigi kaitsmine on igal kodanikul oma isikliku ülesandena täita.

Veel.