Nullkulu

Nullkulu

mis on iso?

Mis On ISO? Täielik Ülevaade

ISO tähendab rahvusvahelist standardiseerimisorganisatsiooni, mille eesmärk on tagada, et tooted ja teenused oleksid üldtunnustatud standardite järgi. ISO vaatleb standardite loomisel kõiki toote või teenusega seotud aspekte, sealhulgas disaini, analüüsi, testimist, hindamist ja dokumenteerimist. Arvestades, et ISO standardid on ülemaailmselt aktsepteeritud, on neil standarditel oluline roll rahvusvahelises kaubanduses ja ettevõtluses.

Looduslikult on neil standarditel oluline roll ka keskkonnakaitse ja ohutuse valdkonnas, kuna nad aitavad vähendada toodete ja teenuste kahjulikku mõju keskkonnale ja selle kasutajatele. Peale selle aitavad need standardid parandada toodete ja teenuste kvaliteeti, tagades, et kõik huvigrupid – nii tootjad, kliendid kui ka reguleerivad asutused oleksid standarditega kursis.

ISO standardid on üldjuhul seotud konkreetsete tööstusharudega. Näiteks on olemas ISO 9001 standard, mis on tuntud kvaliteedijuhtimise süsteemide tõhususena. See standard koosneb paljudest erinevatest elementidest, mis käsitlevad erinevaid funktsioone, näiteks juhtimisstruktuure, planeerimist, protsesse, ressursside haldamist, jälgimist ja hindamist.

ISO standardite täielik ülevaade võib tunduda ülekaalukalt keeruline, kuid kui vaadata lähemalt iga standardi sisu, on mõningaid teemasid, mis on kõige sagedamini esile toodud. Alustame siis ISO 9001 standardist.

ISO 9001 standard

ISO 9001 on kvaliteedijuhtimissüsteemide standard. See on kujundatud nii, et see sobiks klassikalistele organisatsioonidele, kaasa arvatud suurettevõtetele ja väikestele ettevõtetele. ISO 9001 hõlmab mitmesuguseid kvaliteedinõudeid, alates juhtkonnast kuni toote kvaliteeti ja kvaliteedialaste protsessideni.

Juhtimisstandardid

ISO 14001 on keskkonnajuhtimissüsteemide standard, mis aitab organisatsioonidel hallata oma keskkonnajuhtimissüsteemi jõudlus- ja keskkonnanöuetega nii kooskõlas kui ka standardiväliselt. Standard loob struktuurse raamistiku organisatsiooni selleks, et juhtida oma keskkonnaalast jõudluskontrolli.

Kvaliteet ja keskkond

ISO 45001 on rahvusvaheline standard organisatsioonides, kus organisatsioon soovib oma töötajate tervist ja turvalisust parandada. Standard toetub kaheksale põhimõttele: juhtimissüsteemi dokumenteerimine, olulistele ohtudele (Tunnid ja asjad, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda, tuginedes aja ja intensiivsuse peale) vastamine, töötajate kaasamine ja organisatsiooni pidev parandamine.

Tervis ja ohutus

Kokkuvõttes aitavad ISO standardid ettevõtetele ja organisatsioonidele saavutada kõrgemat kvaliteedinõuet enne, kui nende tooted jõuavad turul. Lisaks sellele tagavad need standardid toodete ohutuse ja keskkonnaalase jõudluse kontrolli all hoidmise.

Riikide reguleerivad asutused kasutavad sageli ISO standardeid kui aluseks oma riiklikele või piirkondlikele seadustele ja regulatsioonidele. Need standardid aitavad tagada, et toodetel ja teenustel oleksid kõrgeimad võimalikud nõuded, mis aitavad kaitsta tarbijaid ja keskkonda.

Kokkuvõtmisena on ISO standardites mitmeid erinevaid skaalasid, alates keskkonnaalastest ja ohutusstandarditest kuni kvaliteedinõueteni. Need standardid aitavad tagada, et organisatsioonid, ettevõtted ja tootjad vastavad ülemaailmse tähtsusega nõuetele ning pakuvad tarbijatele parimaid võimalikke tooteid ja teenust. Peale selle aitavad need standardid tagada ka keskkonna ja kliimamuutustega seotud nõuete täitmist, mis on eriti oluline ettevõtetele, kelle tegevus võib olla keskkonnale kahjulik. Kui soovite saada rohkem teavet ISO standarditest või nende eeliste kohta, külastage ametlikku ISO veebisaiti ja uurige ISO standardite kataloogi.

Veel.