Nullkulu

Nullkulu

mis on iq?

Mis on IQ – Kõik, mida sa peaksid teadma

IQ ehk intelligentsuskvoot on mõiste, mis on saanud tuntudks juba aastaid tagasi. IQ testi tulemused arvutatakse matemaatiliselt ja need on viisipunktiskaalal. Kõige levinum IQ-test on WAIS, mis keskendub neljale erinevale teadmiste valdkonnale. Selles artiklis räägime palju tuntud ja vähem tuntud faktidest IQ kohta.

Mis on intelligentsuskvoot (IQ)?

IQ on numbriline väärtus, mis mõõdab indiviidi intelligentsust. See arvutatakse nn intelligentsustestide abil. Testides küsitakse inimeselt erinevaid küsimusi, mis nõuavad loogilist mõtlemist, probleemide lahendamist ja sõnavara tundmist. Kokkuvõtlikult, IQ on numbriline kriteerium, mis illustreerib indiviidi võimet lahendada probleeme, mõtelda keeruliselt ja kohaneda uute olukordadega.

IQ-tulemuste tähendus

IQ-testide tulemused jagunevad viiele erinevale kategooriale: “väga madal”, “madal”, “keskmine”, “kõrge” ja “väga kõrge”. Keskmine IQ skoor on 100 ja kõik skoorid vahemikus 90 kuni 110 peetakse “keskmiseks”. Enamik inimesi saavutab skoore vahemikus 85 kuni 115.

Kuid tuleb märkida, et IQ ei ole absoluutne väärtus ja sellest ei saa otseselt midagi järeldada. Kõikidel inimestel on erinevad oskused ja võimed ning IQ-test saab mõõta ainult teatud omadusi. Seega ei tohiks IQ-testi tulemusi kasutada inimese kogu intelligentsuse hindamiseks.

Mis on IQ-test?

IQ-testi eesmärk on mõõta inimese erinevat intelligentsust. IQ-testil on mitmeid variatsioone ja selle tulemuslikkus on erinev. Tavaliselt sisaldab IQ-test mitmeid osasid, sealhulgas verbiline, loogiline, matemaatiline ja ruumiline mõtlemine. IQ-test on tihti mitteverbaalne ja seda saavad lahendada inimesed, kellel on erinevad keeleoskused.

IQ-testide kategooriad

IQ-test on alati üles ehitatud mitmest osast, mis koos kokku moodustavad lõpliku IQ-numbri. Järgnevad on IQ-testide konkreetsed kategooriad ja nende funktsioonid:

Verbiline IQ – mis hindab sõnavara, lugemisoskust ning sõnasõnalist mõtlemist. See aitab kindlaks teha inimeste võimekust kasutada oma sõnavara.
Loogiline-matemaatiline IQ – mis hindab inimese võimet kasutada loogikat ja matemaatilisi tehteid. See aitab ennustada inimese võimet kasutada loogilist mõtlemist probleemide lahendamisel.
Ruumiline IQ – mõõdab inimese ruumilist tajumist ja võimet visualiseerida ruumilisi probleeme. See hindab inimese võimet visualiseerida ja lahendada ruumilisi probleeme.
Käelist-silmuslikku IQ – mis hindab inimese võimet töötada kätega ja silmades koos, see aitab kindlaks teha nende motoorseid oskusi.
Üldist IQ – see on kõigi varasemate testide tulemuste keskmine ning see hinnang võetakse kokku ühe numbrilise väärtusena (see väärtus on kõige populaarsem IQ-testide tüüp).

Kokkuvõte

IQ-testi tulemused võivad pakkuda täiendavat teavet inimese intelligentsuse kohta. Kuid neid tulemusi ei tohiks kasutada ainus viisina inimese intelligentsuse hindamiseks. IQ-testi tulemused on alati kombineeritud nii teiste hindamismeetoditega, näiteks hindamisel võetakse arvesse ka inimese haridustaset ja kogemusi.

Igal IQ-testil on oma tugevused ja nõrkused ning lõpuks on see, kuidas teatud IQ-test käsitleb intelligentsust, subjektiivne. Kuid selles artiklis oleme keskendunud kõige populaarsemale variandile – WAIS-testile.

Loodame, et oleme aidanud teil paremini mõista IQ-teste ja seda, mida nad individuaalselt ja kollektiivselt hinnata suudavad. Kui olete huvitatud oma IQ testist, otsige litsentseeritud arsti, kes võib seda teil läbi viia.

Veel.