Nullkulu

Nullkulu

mis on intervjuu?

Mis on intervjuu?

Intervjuu on vestlus, mille käigus küsitakse inimeselt küsimusi tema isiku, kogemuse ja tausta kohta. Intervjuusid on palju erinevaid tüüpe, sealhulgas tööintervjuud, uuringuintervjuud, ajakirjanduslikud intervjuud ja palju muud. Intervjuude läbiviimine ja nendes osalemine on oluline oskus, mida võib vaja minna nii isiklike kui ka erialaste eesmärkide saavutamiseks.

Mis on intervjuu eesmärk?

Intervjuude eesmärk on reeglina saada vastused teatud küsimustele. Need küsimused võivad olla suunatud konkreetsele teemale, nagu näiteks haridus- või töökogemus, aga ka isiklikule elule või arvamustele.

Intervjuusid saab kasutada mitmesuguste eesmärkide saavutamiseks, näiteks tööotsingu protsessis, valitsuse ametnikelt teabe saamiseks või ajakirjandusliku artikli koostamisel. Intervjuude eesmärk on saada täpsem ja täielikum pilt inimese kohta, keda intervjueeritakse.

Millised on intervjuu tüübid?

Intervjuu tüüpe on palju ning need võivad erineda vastavalt oma eesmärkidele ja asjaoludele.

Tööintervjuud on üks levinumaid intervjuu tüüpe. Need võivad olla monoloogilised või dialoogilised ja võivad hõlmata mitmeid küsimusi seoses kandidaadi hariduse, töökogemuse, oskuste ning isiksuseomadustega.

Uuringuintervjuud keskenduvad tavaliselt konkreetses valdkonnas tehtavale uurimistööle. Need võivad sisaldada mitmeid küsimusi konkreetse teema või probleemi kohta, mida uuritakse.

Ajakirjanduslikud intervjuud on loodud, et saada informatsiooni ja sisu, mida kasutatakse trükireportaažide, raadiosaadete ja teleuudiste loomisel.

Millised on intervjuu ettevalmistavad sammud?

Enne intervjuu läbiviimist peab intervjuu läbiviija ette valmistama ning täitma mitmeid ülesandeid.

Esiteks, peab intervjueerija välja selgitama, mida ta täpselt teada soovib. Millised küsimused tuleks esitada ja kuidas saada vastused, mis vastaksid kõige paremini ta eesmärgile?

Teiseks, tuleb intervjueerija uurida intervjueeritava tausta ja haridust, et saada paremat arusaama nende taustast ja vastata paremini küsimustele, mis puudutavad nende oskusi ja kogemusi.

Kolmandaks, tuleb intervjueerijal üles kirjutada küsimused, mida ta tahab intervjueeritavalt küsida, et tagada, et kõik olulised teemad kaetakse.

Neljandaks, intervjueerija peab valmistuma, et kõikvõimalik ettenägematu olukord, mis võib intervjuud häirida, oleks lahendatud. Näiteks peaks intervjuu läbiviija kontrollima oma seadmeid ja mikrofoni nii, et intervjuu ajal ei oleks tehnilisi probleeme.

Millised on intervjuu olulised küsimused?

Intervjuus võivad olla paljud küsimused erineva pikkusega, kuid on olulisi küsimusi, mida tuleks küsida, et saada selgem pilt intervjueeritava kohta.

Mõned kõige olulisemad küsimused, mida võiks esitada on:

Milline on teie haridus ja töökogemus?
Millised on teie tugevused ja nõrkused?
Kuidas käituksite järgmistes olukordades?
Millised on teie senised saavutused?
Kuidas kirjeldaksite ennast teatud sõnadega?
Kust leiate inspiratsiooni?

Olulistele küsimustele vastused, annavad teavet isikute kohta. Tähtis on eristada küsimusi, mis aitavad intervjueerijal saada infot, mis on kasulik tema eesmärkide saavutamiseks.

Millised on intervjuu tugevused?

Intervjuu tugevus peitub eelkõige selles, et see võimaldab intervjueerijal saada paremat arusaama intervjueeritavast. Intervjuu aitab avada intervjueeritava isiksust, motivatsiooni ja arusaamist asjadest. Intervjuud on kasulikud tööotsingul, uuringuid läbiviies või ajakirjanduslike artiklite loomisel.

Intervjuul on võimalik saada palju erinevat informatsiooni, mis aitavad inimestel oma eesmärke saavutada. Intervjuu võib olla kasulik ka karjääri ja nime tuntuse loomisel. Näiteks kuulsuste puhul, kes annavad intervjuusid, saab inimene parema ülevaate nende kohta ja inspireeruda nende edulugudest.

Miks on intervjuu tähtis?

Intervjuu on oluline, sest see võimaldab saada rohkem teavet intervjueeritava tausta, isiksuse ja mõttemaalide kohta. Ta võimaldab saavutada eesmärke, nagu tööotsingul arusaamine kandidaatidest või ajakirjanduslike artiklite loomine läbimõeldult.

Intervjuude elementide esitlemine võimaldab tuua osalusviisi ja paremat informatsiooni erinevates valdkondades. Intervjuu on oluline oskus, et saavutada oma eesmärgid tõhusalt ja efektiivselt.

Veel.