Nullkulu

Nullkulu

mis on holokaust?

Mis on holokaust? Ülevaade genotsiidist

Holokaust on mõiste, mis on sõnaselgelt seotud Teise maailmasõjaga. See oli ajalooline sündmus, kus juudid, romanid, geid, puuetega inimesed ja teised rühmad tapeti massiliselt. Selles kirjutises uurime seda sündmust sügavuti ning teeme selle genotsiidi kohta ülevaate.

Holokausti ajalugu ja taust

Ajalugu on holokaustiga seoses oluline, sest see toimus teatud tingimustes. Enne Teist maailmasõda elasid paljud Euroopa juutid rahulikult, kuni 1933. aastal võimule tõusis Saksamaal Adolf Hitler. Hitler iseloomustas juute kui ebainimlikke ja süüdistas neid Saksamaa probleemide eest vastutamises.

Hitleri võimuletulek tõi kaasa juutide diskrimineerimise ja kiusamise. Juudid ei tohtinud enam töötada või koolis käia ning neilt võeti riigi poolt kehtestatud õigusi. Need poliitikad viisid lõpuks holokausti juurde, kus Saksamaa ja tema liitlased tapsid üle kuue miljoni juudi.

Holokausti plaanistik ja süsteem

Hitler soovis hävitada juudid täielikult. Selleks arendas ta välja süsteemi, millega hoolikalt jaotati töövõtted ja ülesanded selle hirmuäratava ülesande täitmiseks. Süsteem hõlmas sõjaväelist, tööstuslikku, meditsiinilist ja kriminaalset infrastruktuuri.

Kontsentratsioonilaagrid ehitati üle kogu Saksamaa ja okupeeritud territooriumidel. Seal määrati vangid laagrivälistele töökohtadele või tapserühmade ohvriks. Need, kes olid tööle määratud, töötasid pikki tunde, toitu oli vähe ning töötingimused olid rasked.

Laagris elamine oli täis kannatusi ja sisaldas füüsilist ja vaimset vägivalda ning seksuaalset väärkohtlemist. Need, kes olid laagri tervisliku seisundi eest vastutavad, kasutasid oma positsiooni julmalt vangide väärkohtlemiseks ja tapmiseks.

Miks ja kuidas holokaust lõppes?

Holokaust lõppes sõja lõpuga. 1945. aastal lõid liitlased Saksamaa lõplikult ja vabastasid koonduslaagrid. Kui laagrites olijad koju tagasi jõudsid, ootas neid tohutu šokk. Paljud mehed, naised ja lapsed olid nakatunud haigustega, ülejäänud elasid väga nõrkades tingimustes.

Paljude jaoks oli võitlus ainult algus. Nad pidid leppima kogu elu kestvate traumade ja tagakiusamisega. Paljud hakkasid üle elama või asusid uutele kodumaa.

Holokausti mälestamine ja õppetunnid

Holokausti mälestatakse jäädvustuste ja monumentide kaudu. See meenutab neid, kes kaotasid elu ja kellele halastuse andmine eitas nende süütu elu tähistamist. See on ka õppetund. Me peaksime meeles pidama genotsiidi õudusi ja tegema kõik endast oleneva, et see kunagi enam ei korduks.

Kokkuvõte

Holokaust oli ajalooline sündmus, mis raputas Euroopat ja kogu maailma. Selleks ajaks oli juutide vastu suunatud järjekindel diskrimineerimine ja kiusamine, mis viis genotsiidini. Saime teada, et holokausti ajalooline taust on oluline selle arusaamiseks, miks see juhtus. Holokaust ei olnud lihtsalt üksikisiku tegevus, vaid süsteem, mis hõlmas meditsiini, tööstuse, sõjaväe ja kriminaalseid infrastruktuuri. Nende tegurite kooslus muutis genotsiidiks massilise inimõigusrikkumise.

Kuigi holokaust on minevik, on selle mälestus oluline. Samuti võib genotsiid või massiline inimõiguskriis igal ajal kusagil maailmas esile kerkida. Holokausti sündmus peaks olema meeldetuletus, et peame alati hoolitsema selle eest, et inimkonna ajaloos neid sündmuseid ei korrataks.

Veel.