Nullkulu

Nullkulu

mis on halduskulud?

Mis on halduskulud – tagasi algusesse

Kui olete majaomanik, kellel on rendikorterid, või kui teil on ettevõte, mis kasutab mingit sorti hoonet, siis teate kindlasti, et üks suurimatest kulutustest on halduskulude tasumine. Halduskulud võivad koosneda väga erinevatest elementidest, kuid nende eesmärk on tavaliselt sama: tagada, et hoone oleks turvaline ja heas korras. Enne kui hakkame selgitama, mis halduskulud on, tuletame meelde kõige algelisemat haldustermineid.

Mõned haldustermineid, mida peaks teadma

Enne kui sukeldume halduskulude juurde, on mõned terminid, mida peaksite teadma, kuna need on väga seotud haldusega.

Hoone ülalpidamine

Hoone ülalpidamine viitab protsessidele, mida kasutatakse hoone ehitamise ajal ja mida kasutatakse ka hoone hooldamisel pärast ehitamist. See hõlmab kõiki hoonekomponente, nagu küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, torustikud, elektrisüsteemid ja katus.

Hooldus

Hooldus hõlmab protsesside seeriat, mis tagavad hoone ehitusobjekti hea toimimise. See hõlmab kõiki komponente, nagu toimingud, mida tehakse hoone sisemuse säilitamiseks, hoone puhtana hoidmiseks, kaitse tulekahjude eest jne. Hooldusvajadus sõltub tavaliselt hoone kasutusotstarbed, kliimast, konstruktsioonist jne.

Remont ja ümberehitus

Vahel nõuab hoone olukorra parandamine rohkem kui hooldus. Sellistel juhtudel võime rääkida remondi- ja ümberehitusprojektidest. Remonti võib teha mõlema hoone sisemuses ja väljaspool, taastades kõik vajalikud toimingud hoone turvalisuse ja hea väljanägemisega. Ümberehitus võib tähendada krundi olukorra muutmist, lisahoone ehitamist, tuleohutussüsteemide taastamist, välisfassaadi uuendamist ja muid mitmekesiseid tööde

Nüüd, kui oleme välja selgitanud mõned vajalikud haldustermineid, hakkame kajastama, mis on halduskulud.

Mis on halduskulud?

Halduskulud on kulud, mis on seotud hoone hooldamise, ülalpidamise, remondi ja ümberehitusega. Need kulud hõlmavad erinevaid elemente ning võivad olla väga erinevad erinevates hoones. Näiteks võivad halduskulud hõlmata järgmist:

Elektriarve(Avalike ruumide ja ühiskasutuses olevate seadmete eest)

Kommunaalkulud(elektriarve, gaasikulud, vee- ja reoveekulud)

Kindlustus

Koristus- ja hooldusteenused

Küttesüsteemid, jahutusseadmed ja ventilatsioonihooldusseadmed

Turvameetme teenused

Töötajapalga kulu ja muud personalikulud

Remondi- ja ümberehitusteenused

Ülemaailmsed kulud

Võib tunduda, et need kulud on liiga väikesed, kuid nende summeerimisel võite saada märkimisväärse summa, mis võib ohustada ettevõtte kasumlikkust ja elukohaomaniku mahtuvuse olemasolu.

Halduskulud võivad varieeruda sõltuvalt maja tüübist ja suurusest. Kui vanemad hooned võivad tavaliselt olla kallimad, kuna nõuavad rohkem hoolduskordi, võivad uued hooned nõuda kõrgemat korrapäraseid remondi- ja hoolduskulusid, mis tagavad hoone hea toimimise.

Lõppsõna

Halduskulud on oluline osa hoone tervisest, ohutusest ja hea toimimisest. Neid kulu ei saa kunagi täielikult kõrvaldada, kuid saate seda optimeerida, et vältida liigset kulu. Sest halduskulude haldamine on pigem protsess kui ühekordne sündmus.

Kokkuvõtlikult, halduskulud on erinevate kulude koondsumma, mis hõlmavad hoone ülalpidamist, hooldust, remont ja ümberehitust. Ettevõtted ja majaomanikud peavad olema valmis sellega kaasnevate kulude eest maksma ja tasub alati meeles pidada, et korralikud hooldused ja planeeritud remondid on alati muutlikumad kui kriisiolukorrad.

Veel.