Nullkulu

Nullkulu

mis on gdpr?

Mis on GDPR? Kuidas see mõjutab Eesti ettevõtteid ja tarbijaid?

GDPR ehk Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus võeti vastu 2016. aastal ning jõustus 25. mail 2018. See määrus on Eesti ettevõtetele ja tarbijatele oluline ning tekitab palju küsimusi. Selles artiklis vaatleme GDPR-i üksikasju ja selgitame, kuidas see mõjutab Eesti ettevõtteid ja tarbijaid.

Alustame sellest, mis on GDPR. GDPR on eelkõige andmekaitsemäärus, mis annab tugevama õigusliku aluse isikute privaatsuse kaitseks. See kehtib igasugusele isikupärasele teabele, sealhulgas nimele, aadressile, IP-aadressile ja erinevatele andmegruppidele nagu terviseandmed ning poliitilised vaated.

GDPR kohustab ettevõtteid andma isikutele õigeaegset teavet selle kohta, millist teavet kogutakse ning kuidas seda kasutatakse. Seadus nõuab, et isikud saaksid õiguse oma isikuandmete kogumise ja kasutamise vastu protesteerida ning ettevõtted peavad olema võimelised õigeaegselt vastama taotlustele nende andmete kustutamiseks.

GDPR-i nõudmised on väga ranged, et tagada isikute privaatsuse kaitse. Ettevõtted peavad olema väga selged andmete kogumise eesmärkidega ning piirama seda, millistel juhtudel neid andmeid kasutatakse. Samuti peavad ettevõtted oma andmekogusid regulaarselt kontrollima ning vajadusel need korrigeerima, samuti kustutama andmeid, mis ei ole enam vajalikud.

GDPR on Euroopa Liidu laiaulatusega ja määruse kohaldamisel ei ole olulist vahet, kas ettevõte on suur või väike. GDPR-i eesmärk on tagada andmekaitse igale isikule, kelle isiklikke andmeid kogutakse ja kasutatakse. Seega peavad isegi üksikud ettevõtted olema selle seadusega täielikult kooskõlas.

Kuidas GDPR mõjutab Eesti ettevõtteid ja tarbijaid? Esiteks peavad Eesti ettevõtted järgima GDPR-i nõudeid, kuna see on Euroopa Liidu määrus. See tähendab, et kõik ettevõtted, kes koguvad ja kasutavad andmeid, peavad vastama GDPR-i nõuetele, hoolimata riigist, milles nende peakontor asub.

GDPR-i järgimine on tähtis ka seetõttu, et see võib mõjutada juurdepääsu rahvusvahelistele turgudele. Juhul kui ettevõte ei järgi GDPR-i ja kogub andmeid ebaseaduslikult, keelduvad paljud riigid neile ligipääsust oma turgudele.

Tarbijate jaoks annab GDPR neile suurema kontrolli oma isikuandmete kogumise ja kasutamise üle. Näiteks võivad nad taotleda oma andmete kustutamist või blokeerimist ning neil on õigus teada, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et GDPR on oluline seadus, mis annab isikutele suurema privaatsuse ja andmete kogumise ning kasutamise puhul rangemad nõuded ettevõtetele. Eesti ettevõtted ja tarbijad peavad aga neid nõudeid täitma, et tagada andmekaitse optimaalne tase.

Veel.