Nullkulu

Nullkulu

mis on ettevõte?

Mis on ettevõte?

Ettevõte on organisatsioon, mille eesmärk on teenida kasumit. See võib hõlmata mistahes majanduslikku tegevust, mis hõlmab toodete või teenuste tootmist ja müüki. Ettevõtted võivad olla mis tahes suurusega, sealhulgas ühe inimese väikesed ettevõtted, kes teevad oma elatise oma käsitöö või teenuste müügiga, kuni suuremate rahvusvaheliste korporatsioonideni, mis teenivad miljardeid dollarites tulu.

Ettevõtted võivad olla eraomandis, avalikult noteeritud või mittetulunduslikud. Eraomandis olevad ettevõtted kuuluvad tavaliselt ühele või mitmele üksikisikule või perekonnale. Avalikult noteeritud ettevõtted on need, mille aktsiad on müügil börsil ja seega kuuluvad avalikele aktsionäridele. Mittetulunduslikud ettevõtted teenivad tulu, mida kasutatakse ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ja ei maksa dividende aktsionäridele.

Ettevõtte struktuur sõltub selle suurusest ja tüübist. Väikeste ühe- või paariliikmeliste ettevõtete puhul on sageli juhatus või omanikud samal ajal ka juhid. Tavaliselt on suurematel ettevõtetel rohkem keerukas hierarhia, kus on erinevaid tasemeid ja juhte.

Ettevõtete tegevus sõltub sellest, millist toodet või teenust nad pakuvad. Paljud ettevõtted tegelevad kaupade tootmise ja müügiga, samas kui teised pakuvad teenuseid. Kuna ettevõtted on orienteeritud kasumile, on nende tegevus tavaliselt suunatud sellele, et suurendada müüki ja teenida rohkem tulu. Selleks võivad ettevõtted kasutada turundustegevusi, nagu reklaamid ja reklaamikampaaniad, mis aitavad suurendada nende toodete ja teenuste nähtavust.

Ettevõtte edukus sõltub sageli sellest, kuidas ta suudab konkurentsis püsida. Selleks võidakse kasutada erinevaid strateegiaid, nagu toodete hinna alandamine või teenuste täiustamine. See võib olla eriti oluline suuremate ettevõtete jaoks, kes on sageli turul juba olemasolevate konkurentidega silmitsi.

Selleks, et ettevõte saaks toimida, vajab ta sageli mitmesugust tehnilist infrastruktuuri ja inimressursse. See võib hõlmata sobivat tarkvara ja arvutivõrku, hoonete ja seadmete olemasolu ning kvalifitseeritud töötajaid, kes suudavad ettevõtte eesmärke saavutada. Ettevõtted peavad sageli tegema ka investeeringuid, et võimaldada nende tegevus laieneda ja kasvada.

Kokkuvõte

Ettevõte on organisatsioon, mille eesmärk on kasum teenida. See võib hõlmata mistahes majanduslikku tegevust, mis hõlmab toodete või teenuste tootmist ja müüki. Ettevõtte struktuur, suurus ja tegevus sõltuvad selle eesmärkidest ja tüübist. Kuna ettevõtted on orienteeritud kasumile, on nende tegevus tavaliselt suunatud sellele, et suurendada müüki ja teenida rohkem tulu. Ettevõtte edukus sõltub konkurentsis püsimisest ja sobivast infrastruktuurist, tarkvarast ja personalist.