Nullkulu

Nullkulu

mis on etikett?

Mis on etikett?

Etikett on sotsiaalne norm, mis aitab juhendada meie käitumist ja annab meile kultuurilise raamistiku teiste inimestega suhtlemiseks. See juhendab meid, milline on sobiv või mittesobiv käitumine erinevates olukordades. Tihti onetikett seotud eeskätt pidulike sündmuste ja ametlike kohtumiste ning suhtlemisega.

Mis on etiketi ajalugu?

Etiketi mõiste on pärit prantsuse keelest ja tähendab “tikitud”. Esimest korda mainiti etiketti 18. sajandi lõpu Prantsuse kirjanduses. Toonastest aegadest algasid kehtestuma esimesed kirjalikud juhendid, mis kirjeldasid, mida tohib ja mida ei tohiks selga panna, kuidas lauas käituda ja milliseid kombeid pidada. Eesti etiketidoktor Ruuben Kaalep ütleb, et etikett ning selle juhised seonduvad tänapäeval pigem sotsiaalkompetentsi kui “hea” käitumise tõelise mõistega.

Kuidas juurutada etiketti?

Etiketireeglid kuuluvad tavakultuuridesse ning neid edastab peamiselt põlvkondadevaheline kogemus, teisiti öeldes esivanemate pärimus. Ka tänapäeval saab etiketi kohta õpetusi raamatutes, artiklites, veebikoolitustes ja koolides. Õpetus etiketile peaks algama varases lapsepõlves ning jääma pidevalt edasi andmiseks kogu elu vältel. Kuigi ega igaüks etiketi juhenditest huvitu ning selle eraldi õppimine pole kohustuslik.

Mis on etiketi põhimõtted?

Etiketireeglite põhi­põhimõtteks on austus teiste inimeste vastu. Mitmed etiketireeglid tulenevad tungivast soovist teise inimese elu võimalikult mugavaks ja meeldivaks muuta. Oluline on hoida kinni mõõdukusest, tagasihoidlikkusest ja kaalukusest. Etiketi kehtestamine aitab vältida mõistetavat konflikte olukordades, kus eesmärk on suhelda teadvustatult, sõbralikult ja positiivselt.

Mis on toitlustusetikett?

Toitlustusetikett on inimestevahelist käitumist kirjeldavate reeglite kompleks, mis kehtib eriti ametlikumatel ja pidulikumatel sündmustel. Toitlustuses kehtib tänapäeval ranged reeglid, mis näitavad, kuidas erinevates olukordades käituda. Kehtib kogu protokolli tsoon, lauad ja toolid olenevalt sündmuse viisis, maitseained ja aga ka joogid (alkohol) koos omapäraste klaaside ja keeleliselt kvaliteetsed vahendid.

Kuidas käituda etiketi järgi?

Etiketti järgides on oluline pidada meeles, et selle eesmärk on suhelda teadvustatult, sõbralikult ja positiivselt, teisi väärtustades ja austades. Kui te pole kindel, mida teha, on kõige parem hoida tagasihoidlik lähenemine ja toetada kliendid klientide ootusi. Etiketi reeglite täitmata jätmine võib kaasa tuua keerulisi olukordi, mis võivad vältida konflikte.

Kuidas on etiketireeglid muutunud?

Toitlustus ja üldse toidukultuur on juba ammu ajas muutunud, mis tähendab seda, et ka etiketi reeglid on pidevalt muutumas. Kõige olulisem on see, et teatud põhimõtted jäävad alati kehtima ja preciselt muutuvad ainult väikesed detailid. Näiteks see, et valged särkpluusid jäävad ametlikumatel üritustel alati kohustuslikuks riietuseks, samas kui hotellides ja restoranides jäävad kehtima rangete etikettireeglite põhimõtted.

Selles artiklis oleme vaadelnud etiketti – sotsiaalset normi, mis aitab juhendada meie käitumist ja annab meile kultuurilise raamistiku teiste inimestega suhtlemiseks. See on pigem sotsiaalkompetentsi kui “hea” käitumise tõeline mõiste. Etikett ja selle juhised seonduvad oma olemuselt meie lugupidamisega teiste inimeste vastu. Teades etiketi põhimõtteid ning järgides neid vahendab see positiivset suhtlusprotsessi, muutes selle teadlikuks, sõbralikuks ja positiivseks.

Veel.