Nullkulu

Nullkulu

mis on essee?

Tervitused kõigile, kes soovivad teada rohkem sõna “esseest”. Selles artiklis selgitame, mis on ese, miks see on tähtis ja kuidas kirjutada tõeliselt head esseet.

Esimene asi, mida tuleb selgitada, on see, mis on esse. Essee on kirjutatud töö, mis annab autori seisukoha teemal, kasutades tõendeid, argumente ja mõtteid. Esseesid kasutatakse sageli akadeemilistes ja professionaalsetes seadetes, kuid neid saab kirjutada ka isiklikuks naudinguks.

Esseede kirjutamine on tähtis oskus, sest see annab teile võime oma seisukohti selgelt väljendada, suhelda teistega tõhusalt ja mõelda sügavalt teemade üle, mis on teile olulised. Kui soovite saada edukaks esseekirjutajaks, on oluline mõista esseede struktuuri ja ülesehitust.

Üks parimaid viise hea esseekiirjutaja saamiseks on alustada teemast ja teha selle kohta ulatuslik uurimistöö. Teie essees peaks olema selgelt määratletud pealkiri, sissejuhatus, mitu lõiku, mida toetavad tõendid ja lõpuks kokkuvõte.

Alguses on oluline käsitleda lihtsat teemat, mis annab teile jõudu sõnadega mängimiseks ja oma oskuste arendamiseks. Alustage teemadega, mis on teid läbi elu huvitanud, ning liikuge edasi teemadele, mis nõuavad keerukamat tööd.

Pealkiri on essees kõige tähtsam, sest see annab lugejale esimese mulje. Sageli otsustab lugeja pealkirja järgi, kas tekst on huvipakkuv või mitte. Seega peaks teie pealkiri olema hästi mõeldud, märksõna-rikas ja lühike.

Teie essees peaks olema mitu lõiku, mis käsitlevad erinevaid ideid, tõendeid ja mõtteid. Selleks et lugejaid hoida, kasutage huvitavaid vahepealseid pealkirju ja paragrahve. Need peaksid olema hästi koostatud, et lugejad saaksid lihtsalt aru, mida te öelda soovite.

Ilusa esse kirjutamise eelduseks on hea keeleoskus. Tekst peab olema lihtne, kuid samas sügav ja pakkuma uusi mõtteid. Ka analoogiad võivad olla tõhusad, võimaldades lugejal näha oma ideede suhet teistega. Kuid selleks, et säilitada teksti loomulikkus, peab kasutama ka aktiivset kõneviisi ja lihtsalt rääkima lugejaga.

Samuti on oluline väljendada teie ideid kergesti ja suure mugavusega, nii et lugejad tunneksid end aktiivselt kaasatud. Oma lugudele emotsiooni lisamine ja lugejatele edasi andmine suurendab aga veelgi nende huvipakkuvust. Näiteks saab simileid kasutada konkreetsete ideede või mõttekäikude selgitamiseks.

Lõpetuseks, kokkuvõttes peab teie essees olema selgelt väljendatud seisukoht ja mõte. Seda seetõttu, et see aitab lugejal aru saada, mida te tahate öelda ning samas tutvustab viimaste tõendite ja mõtetega, mis Teie öeldut toetavad.

Kokkuvõtteks saab öelda, et esseede kirjutamine võib tunduda esialgu keeruline, kuid praktika teeb meistri. Alustades lihtsama teemaga ja viletsates otsustes, õpid kirjutamist tunnetama ning edasisteks esseedeks saad kasutada seda teadmist juba edasi. Oluline on aru saada, et iga esse on unikaalne omaette lugu, milles on kindlustunne ja uudsed mõtted, kuid mis tulenevad autori teadmistest, kogemustest ning oskustest luua lauseid.

Veel.