Nullkulu

Nullkulu

mis on erisoodustus?

Mis on erisoodustus: Põhjalik juhend

Tööandjad saavad üle maailma lisaks palgale sageli pakkuda oma töötajatele erinevaid hüvesid ja soodustusi. Need hüved, mida loetakse tavaliselt eraldi palgaks, kuid seaduse silmis erisoodustuseks, võivad olla väga erinevad ja hõlmata näiteks ka tervisekindlustust, transporti, sportimisvõimalusi, taskuhüvitisi või muid teenuseid. Erisoodustused on väga levinud ja pakub palju eeliseid nii tööandjale kui töötajatele. Selles artiklis selgitame lähemalt, mis on erisoodustus, miks seda kasutatakse ja kuidas seda rakendada.

Mis on erisoodustus?

Erisoodustus on tulumaksuseaduse mõistes maksustatav hüve või soodustus, mida tööandja annab oma töötajale. Erisoodustus on igasugune hüve, mida tööandja annab töötajale mingi muu eesmärgi kui palga maksmiseks. See tähendab, et isegi kui hüve on rahaline, kuid see ei moodusta palgast osa, siis see on erisoodustus.

Erisoodustusi hõlmavad mitmesugused kulud, mida tööandja teeb oma töötaja heaks. Nende hulka võivad kuuluda tervisekindlustus, transport, sportimisvõimalused, taskuhüvitised, ametiauto kasutamine, stipendiumid või muud sarnased kulud. Näiteks võib tööandja pakkuda oma töötajatele tasuta sportimise võimalusi või stipendiume teatud koolituste jaoks.

Miks kasutavad tööandjad erisoodustusi?

Erisoodustuste kasutamine võib ettevõtete jaoks olla väga kasulik. Üks suurimaid eeliseid on tööandjale mahaarvete tegemise võimalus. Erisoodustustega seotud kulud on ettevõtetele tulumaksuseaduse kohaselt kulud, mida saab maha arvata ettevõtte maksustamisel. Samuti võib erisoodustuste kasutamine olla hea viis töötajatele tasu pakkumiseks, ilma et see oleks otseselt seotud palgaga.

Erisoodustuste kasutamine võib ettevõtete jaoks olla ka atraktiivne viis talendi meelitamiseks ja töötajate motiveerimiseks. Kvaliteetseid töötajaid on sageli keeruline leida ja kinni hoida, kuid erisoodustused võivad olla suurepärane viis nende innustamiseks. Näiteks võib tööandja pakkuda oma parimatele töötajatele hindamatuid kogemusi, nagu tasuta konverentsidele sõitmine või koolitused välismaal.

Kuidas rakendada erisoodustusi?

Erisoodustuste kasutamisel võib olla teatud reeglid, mida tuleb järgida. Kõigepealt peab tööandja teavitama oma töötajaid kõigist erisoodustuste kasutamise võimalustest. See tähendab, et tööandja peab koostama erisoodustuste poliitika ja hoidma töötajaid sellest kursis. Samuti peavad erisoodustused olema seadusega kooskõlas.

Tööandjad peavad erisoodustuste puhul arvestama ka tulumaksuga. Tulumaksuseaduse kohaselt tuleb erisoodustusi maksustada töötaja tulumaksuga. Tööandja peab märkima töötajale hüve maksumuse ja maksuvaba piirmäära ületavate summade korral selle töötaja töötasus.

Lisaks peab tööandja tagama, et erisoodustused oleksid õiglased ja mõistlikud. See tähendab seda, et tööandja peab tagama, et kõik töötajad saavad võrdseid võimalusi ja et erisoodustusi ei kasutata ebavõrdselt. Samuti peab tööandja tagama, et erisoodustused oleksid seotud tööülesannetega või tööandja huvidega.

Lõppsõna

Erisoodustused on suurepärane viis tööandjatele lisaks palgale oma töötajate eest hoolitsemiseks. Need pakuvad ettevõtetele palju eeliseid, sealhulgas mahaarvete tegemise võimalust, võimalust meelitada talente ja motiveerida töötajaid. Kuid ettevõtte jaoks on oluline meeles pidada, et tuleb järgida seadusega kooskõlas olevaid reegleid ja tagada, et erisoodustused oleksid mõistlikud ja õiglased.

Veel.