Nullkulu

Nullkulu

mis on ehitis?

Mis On Ehitis: Kimbud, Puruseks, Ja Soojusisolatsioon

Ehitis on inimeste loodud struktuur, mis hoiab kahte asja kokku, kas see siis on eluhoone või kontorihoone, sillad, majad, koolid, kaubanduskeskused jne. Ehitis koosneb tavaliselt mitmest erinevast komponendist, mis on kokku pandud nii, et need moodustaksid ühtse terviku. Ehitis on väga oluline kõigi meie jaoks, kes me otsime turvalist ja usaldusväärset kohta, kus me saaksime töötada, õppida ja elada.

Ehitisel on aga ka teatud probleemid, nagu selle kaiumine, purunemine ja mõra tekkimine aja jooksul. Need probleemid võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi, nagu inimeste eluoht ja hoopis suuremad kulutused kui hoone esialgne maksumus. Selles artiklis räägime erinevatest viisidest, kuidas saate hoida oma ehitis tugevana ja kestva kaua aega.

Ehitisetaimlused

Kas te teadsite, et paljud ehitised on projekteeritud teatud taimede abil? Ökoloogiline disain ja hoonete bioloogiliste materjalide kasutamine võib aidata kaasa hoone terviklikkuse parandamisele. Ehitisetaimlused on tõhus viis õhukvaliteedi ja heliisolatsiooni parandamiseks, energia säästmiseks ja linna keskkonna suurendamiseks.

Ehitisetaimla eelised:

– Taimelised hooneosad suudavad filtreerida saasteaineid ja märkimisväärselt parandada õhukvaliteeti.

– Taimed võivad aidata vähendada hoone väljaspool kajastatud soojusvoogusid, andes seeläbi olulise panuse energiatõhususse.

– Taimed võivad aidata vähendada siseseid hoonehelisid ja parandada heaolu.

– Taimed võivad parandada hoone esteetilist väärtust ja tänavapilti.

Ehitisetaimlad on kohandatud, et vastata funktsionaalsusele ja esteetilistest eesmärkidest, mis on hoone omaniku jaoks olulised.

Ehituse kangid ja nende funktsioonid

Ehitisest on vaja ka rääkida selle loojana. Kuidas luua kindel ja kestev ehitis? Üks oluline element, mida tuleb arvestada, on ehituslattide või lattide paigaldamine. Need ehitis elemendid on valmistatud puit- ja terasest materjalidest. Need plastik-, puidust või terasest laevad võivad olla erineva suuruse ja kujuga.

Erinevat tüüpi lattide kasutamist saab selgitada selle kaudu, kus ja kuidas neid kasutatakse. Näiteks kasutatakse fööni- või katuselatte katusealuse või katuse tugevdamiseks, samas kui seinad, pangad ja sarnased objektid kasutavad tugilatte või kinnitusvahendeid. Lati tüüp sõltub ka materjali tüübist ja ehitise suurusest.

Ehituskangide funktsioonid on järgmised:

– Ehituskangid toetavad ehitise konstruktsioone ja tagavad stabiilsuse.

– Nõuetekohane ja tõhus lattide paigaldamine võib aidata vältida mõra tekkimist perimeetria seintes ja muudes elementides.

– Ehituskangid suurendavad ehituse kestust ja hooneelusid.

Kuidas hinnata hoone seisukorda?

Enne hoone ostmist või renoveerimist peate kindlaks tegema hoone seisukorra. Ehituse seisukorra hindamisel on mitu aspekti, sealhulgas maja ja tema asukoha etapid. Tavaliselt peaks hoone hindamine sisaldama järgmisi elemente:

– Üldine kontroll – lihtsalt uurige ümbrus vs hoone osa

– Heliisolatsioon ja õhutihedus – seinte, lagede ja põrandate jaoks

– Elektrisüsteemide, torustike kvaliteet ja turvalisus

– Katuse, katuseluugide ja katuseplekkide seisukord

– Kütte- ja jahutusseadmed, samuti ventilatsioonisüsteemide seisukord

Hindamisprotsess võtab aega ja selle käigus on oluline võtta arvesse maja ja põhilahenduste kõiki aspekte. Kui plaanite alustada ehitustöödega, siis on parem leida professionaalne hindaja, kes saab õigesti hinnata hoone seisukorda, kindlustades sellega enne ehitustööde algust turvalisuse.

Puruseks löövad põhjused

Üks tavalisemaid hoonepurustusi on mõra tekkimine seintes, põrandates ja lagedes. Mõra tekkimisel on palju erinevaid põhjuseid, olgu see siis kvaliteetne ehitusmaterjal või alaealine konstruktsiooniprojekt. Elamutes tavaliselt paiknevad mõrad on põhjustatud kaalu, vee või ventilatsiooniküsimuste ning maapinna nihke tõttu.

Mõra võib tekkida mitmel põhjusel:

– Halb kvaliteet ehitusmaterjalide pakkumine.

– Alaealine konstruktsiooniprojekt.

– Aluspinnase nihked.

– Ehitusviga ja vibreeriv tungivus (liiklus, tugev tuul, ehitustöödega seotud tegevused jne)

Kasvuhoonegaaside mõju hoonele

Ehitise hooldamine tähendab ka kaitsmist seestpoolt, peamiselt omaniku käitumisest. Kõige levinumad omanikute poolt tehtavad vead on liigne niiskus, halb ventilatsioon, tugevad kemikaalid ja raske mööbli liigutamine. Sellised tegevused võivad ehitisele kahjustada ja viia mõra tekkimiseni. Keskkonnategurite hulgas on üks olulisimaid kliimamuutus.

Kliimamuutused toovad kaasa ka majadele vastutust. Kütte või jahutussüsteemide kasutamisel toodab hoone energiat ja paiskab heitmeid õhku, mis viib kasvuhoonegaaside tekkimiseni. See efekt mõjutab hoone seisukorda. SEONDUVAD: hoone vananemine ja energiasääst.

Soojusisolatsioon

Hoonete soojusisolatsioon on hädavajalik, kui soovite hoida kütte- ja jahutuskulusid madalana. Ainuüksi enne külma ja sooja ilma saabumist võite säästa tohutult palju energiakulusid, kasutades efektiivset soojusisolatsiooni. Soojusisolatsioon parandab hoone energiklassi, suurendab hoone vastupidavust termilisele stressile ja vähendab niiskusprobleeme.

Kaasaegne soojusisolatsioon on vajalik säästmaks märkimisväärseid energiat. Soojusisolatsiooni ja ventileerimise kasutamisel saate vältida impulsside tekkimist ja seega vältida mõra tekkimist. Soojusisolatsiooni kasutavad lühiajalisel perioodil energiat ning pikemal perioodil tõstab see hoone väärtust. Samuti annab see positiivse panuse energiasäästu olemasolu tõttu. Lisaks soojusisolatsiooni insuleerimisele ja energiasäästmisele parandab see ka hoone tervist, tänu vähematele niiskusproblemidele ja hoone hea ventilatsioonile.

Kokkuvõte

Ehitis on keeruline ja hädavajalik struktuur, mis koosneb erinevatest osadest, mis on kokku pandud nii, et need moodustavad ühtse terviku. Hoone arendamine on keeruline ja mitmetahuline protsess, mis nõuab professionaalseid oskusi ja kogemusi. Artiklis kirjeldasime tuleohtlike tegurite toimehoonet, alates põrandaallikest kuni maja isolatsioonini. Oluline on mõista, et ehituskonstruktsioonide ja materjalide õige kasutamine on hoone säilimise seisukohalt oluline. On vajalik hoolikalt jälgida ehitusorganisatsioonide viimaseid saavutusi. Ainult siis saate oma hoone kestva, sujuva ja elujõulise.

Veel.