Nullkulu

Nullkulu

mis on dividendid?

Mis on dividendid: kõik, mida sa peaksite teadma.

Dividendid on võibolla üks kõige tuntumaid ja populaarsemaid mõisteid, mis on seotud aktsiaturuga, kuid mitte kõik investeerimishuvilised ei tea selle täpset tähendust. Seetõttu ongi artikkel “Mis on dividendid” loodud selleks, et anda lugejatele põhjalik ülevaade sellest, mida dividendid endast kujutavad, kuidas neid saada ja kas need on tegelikult kasulikud.

Mis on dividendid?
Dividendid on ettevõtte osaotsa põhjal välja makstavad raha kogused, mille ettevõtted makstavad oma aktsionäridele ühena viisist osalusega teenitud kasumi jagamiseks. Ettevõtted võivad väljastada dividende kas igal aastal, poolaastal või kvartalis, kuid nende emiteerimise ajakava pole kindel ega garanteeritud. Dividendide väljamaksmine võib olla kas rahas või muul viisil, nagu näiteks osakute või vara kujul.
Dividendide väljamaksmine on tavaliselt kohustuslik aktsiaseltside seaduste või ettevõttetüüpide järgi, mis muudab nende eeliseks aktsionäridele, kuna dividendid vähendavad aktsiainvestori riski.

Kuidas dividendide maksmine toimub?
Dividendide maksmise otsuse eest vastutab ettevõtte juhatus, kes võtab arvesse paljusid tegureid, sealhulgas ettevõtte finantsseisu, tuleviku kasumiprognoose ning majanduskeskkonna muutusi, et teha kindlaks, kas dividendimaksmine on ettevõtte jätkusuutlikkuse seisukohalt optimaalne otsus. Dividendide väljamaksmiseks peab ettevõttel olema piisavalt raha ja kassavooge, et rahuldada aktsionäride nõudlusi ja võlgade tasumist.
Dividendid arvutatakse tavaliselt igal aastal, kvartalis või poolaastal iga aasta lõpu arvete põhjal, võrreldes ettevõtte varasemate majandusaasta tulemustega. Dividendid sõltuvad ettevõtte kasumist ja majandusaasta tulemusest. Dividendide maksmise eest vastutavad tavaliselt ettevõtte finantsjuht ja juhtkond, kes arvutavad õige väljamakse iga aktsia kohta.

Kas dividendid on üksnes pärisinvestorite privileeg?
Dividendid ei ole üksnes kogenud pärisinvestorite privileeg, vaid neid saavad ka uue põlvkonna ja algajad investorid. Erinevate tehnoloogiapõhiste investeerimisplatvormide olemasolu on võimaldanud aktsiate ostmist ja müümist isegi väiksema portfelliga. Sellised platvormid pakuvad ka võimalusi dividendide saamiseks väikese sissetulekuga investoritele. Dividendid on aga vaid üks viis väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks, mis võib investori rikkaks muuta, kuid selle saavutamiseks on vaja veel teiste strateegiate ja investeerimisvõimalusi.

Miks on dividendid väärtpaberiturgudel olulised?
Dividendid on olulised väärtpaberiturgudel, kuna nad annavad investeeringutele väärtust. Dividendide saamiseks pole investoreil vaja ootama jääda vaid toodete või kaupade müümisel – dividendide maksmiseks on vaja ainult omissiooni kasumit. Dividendid aitavad ka aktsia hinda kujundada, sest ettevõtted, kes maksavad investoritele dividenditulu välja, võivad sageli olla paremad ja edukamad kui ettevõtted, kes seda ei tee.
Samuti on oluline märkida, et dividendid võivad olla ka stabiilne sissetulekuallikas pensionieas ja investeeringute portfelli mitmekesistamiseks. Näiteks kui teine investeeringute komponent langeb, võivad dividenditulud säilitada investeerimisportfelli väärtust.

Kokkuvõte
Dividendid on investorite jaoks üks populaarsemaid ja tuntumaid mõisteid, mida seostatakse aktsiaturuga. Need on raha kogused, mida ettevõtted maksavad osana kasumi jagamisest oma aktsionäridele. Kuigi dividendid ei ole alati kindlad ja garanteeritud, võivad nad investorite jaoks olla väärtuslik investeerimisestrateegia, mis mitmekesistab investorite portfelli ja tagab stabiilse sissetuleku. Selles artiklis uuriti põhjalikult dividendide olemust ning seda, miks ja kuidas need investoritele kasulikud võivad olla.

Veel.