Nullkulu

Nullkulu

mis on dividend?

Mis On Dividend: Kõik, Mida Peate Teadma Dividendide Kohta

Dividend on igapäevases finantsmaailmas sageli mainitud termin, kuid paljud inimesed ei pruugi täpselt teada, mida dividend täpselt tähendab ja kuidas see investeerimisel toimib. Selles artiklis selgitame, mis on dividend ja kuidas see toimib, ning kuidas saate dividendide investeerimise abil oma portfelli kasvatada.

Mis On Dividend?

Dividend on ettevõtte poolt aktsionäridele välja makstav raha, mis pärineb ettevõtte kasumist. Sellist raha jagatakse tavaliselt regulaarselt, näiteks kvartali või aastaks ning see on üks viis, kuidas ettevõtted oma aktsionäridele väärtust loovad. Dividendid võib maksta rahas või aktsiates ning need võivad põhineda aktsia väärtusel või olla fikseeritud summad.

Kust Dividendid Pärinevad?

Nagu eelnevalt mainitud, pärinevad dividendid ettevõtte kasumist. Kui ettevõte teenib kasumit, võib ta seda kasumit kasutada erinevatel viisidel, näiteks uute töökohtade loomiseks, tootearenduseks või võlgade tasumiseks. Dividendid on lihtsalt üks viis, kuidas ettevõte saab oma kasumit kasutada.

Dividendide Maksmine

Dividendide maksmisel on mitu võimalust. Võib olla regulaarne maksete kava, kus ettevõte maksab aktsionäridele kindla summa raha või aktsiate vahendusel kindla aja jooksul. Või võib ettevõtte juhtkond ise otsustada, kui palju ja millal maksta. Mõned ettevõtted võivad ka dividendide maksmise lõpetada või nende suurust vähendada, kui kasumid langevad.

Dividendide Investeerimise Eelised

Dividendide investeerimine võib olla kasulik mitmel viisil. Esiteks võivad dividendid olla stabiilne rahavoog, mis võib aidata portfelli stabiilsena hoida isegi siis, kui aktsiaturg on ebastabiilne. Samuti võib dividendide investeerimine aidata suurendada oluliselt investeeringute tulu aastatega.

Loomulikult ei ole dividendide investeerimine riskivaba ja nagu iga investeering, on see seotud ka teatud riskidega. Näiteks võivad ettevõtte kasumid langeda ning dividendide maksmine võib lõppeda või väheneda. Samuti võib tururisk mõjutada aktsia hindu, mis võib omakorda mõjutada dividendide maksmist.

Kuidas Investeerida Dividendidesse?

Dividendide investeerimine võib toimuda mitmel viisil. Enamik inimesi investeerib dividendidesse aktsiainvesteeringute kaudu, valides pikaajalisi dividendimaksvaid ettevõtteid. Samuti võib investeerida dividendide ETFidesse (Exchange Traded Funds), mis investeerivad erinevatesse dividendimaksvatesse ettevõtetesse. Need võimalused võivad aidata teil saada dividendide regulaarset tulu, samuti diversifitseerida oma portfelli.

Lõppsõna

Kokkuvõtlikult, dividend on ettevõtte poolt väljamakstud raha, mis pärineb ettevõtte kasumist ning seda jagatakse tavaliselt regulaarselt aktsionäridele. Dividendide investeerimine võib olla kasulik viis oma portfelli väärtuse kasvatamiseks, kuid nagu iga investeering, on seotud ka teatud riskidega. Õigesti tehtud, võib dividendide investeerimine aidata teil saada oma finantsseisundis kindlustunnet ja saavutada oma pikaajalisi finantsilisi eesmärke.

Veel.