Nullkulu

Nullkulu

mis on diakooniahaigla?

Mis on diakooniahaigla – Uus ja tõeliselt hinnatud haiglatüüp Eestis

Diakooniahaiglad on Eesti meditsiinisüsteemis üsna uus kontseptsioon. Need enamasti mittetulundusühingute tegevusena tegutsevad haiglad leiavad oma koha kiiresti arenevas tervishoiu valdkonnas. Sellest artiklist leiad kõik vajaliku info selle kohta, mida diakooniahaiglad siis täpsemalt endast kujutavad: kuidas nad toimivad, milliseid teenuseid nad pakuvad ning kuidas need haiglad aitavad kaasa meditsiinivaldkonna edenemisele.

Mis on diakooniahaigla?

Diakooniahaigla on astunud sammu edasi traditsioonilisest haiglast: selle teenused hõlmavad lisaks ravi osutamisega seotud protseduuridele ka hingehoiu, soulsurve maandamise ja toetuse pakkumist patsientidele ja nende lähedastele. Need haiglad on avatud nii eakamatele kui ka noorematele patsientidele, kes vajavad meditsiinilisi teenuseid.

Diakooniahaigla ja selle teenused

Diakooniahoolde teenuste osutamine on kohandatud erinevatele vajadustele ning kombineerib nii traditsioonilisi meditsiiniteenuseid kui ka teisi abiteenuseid. Selliste abiteenuste hulka kuuluvad muuhulgas logopeedi, füsioteraapia, sotsiaalsete teenuste, toitumisnõustamise ja hingehoiu teenused.

Diakooniahaigla patsiendid

Diakooniahaigla patsiendid on inimesed, kes on selle erilise haiglatüübi abil saanud toetust ja abi keeruliste olukordade lahendamiseks, pikaajalisteks ravimisperioodideks ja pidevaks tervisliku seisundi jälgimiseks. Diakooniahaiglad, tänu oma patsientidele ja nende lähedastele, on ehitanud välja ühenduse, kus kõiki kohtleb armastuse ja hoolega.

Diakooniahaigla personal

Diakooniahaigla meeskond koosneb võimekatest meditsiinispetsialistidest, kes on valmis pakkuma oma teadmisi ja oskusi diakooniahaigla nõudmistele vastavalt. Personal on koolitatud selliselt, et oleks võimalik osutada kompleksseid meditsiiniteenuseid, aga samal ajal ka toetada patsiendi vaimset ja emotsionaalset heaolu.

Diakooniahaigla rahastamine

Diakooniahaiglate rahastamine on tavaliselt suurelt osalt allikaselt, mis on eraldatud ettevõtte poolt või vabatahtlike toetuste allikaist. Kui on vaja, korraldavad diakooniahaiglad ka üritusi, et koguda raha, mis võimaldab patsientidega tegelemiseks rohkem ressursse.

Diakooniahaigla – tulevik Eesti tervishoiusüsteemis

Nagu eespool kirjeldatud, on diakooniahaiglad lisandunud Eesti tervishoiusüsteemi tervikvaldkonnale. Nende teenuste tulevik Eestis on kindlasti positiivne, arvestades järjest suuremat vajadust patsientidele pakutava tugi- ja hoolde alase tegevuse järele.

Kokkuvõtteks

Diakooniahaiglad pakuvad meditsiiniteenuseid koos mitmete muude teenuste ning abistavate hoolde võimalustega. Need haiglad on diskreetse ja keerukate protsesside kaudu, et tagada täiuslik patsienditeenindus. Seda teenust tuleks pidada uueks lahenduseks meditsiini tulevikule, kuna see aitab meil võidelda haiguste arengute vastu ning lõpuks tagab patsientidele hoopis parema ligipääsu terviseabi ja hoolduslahenduste valdkonnale.

Veel.