Nullkulu

Nullkulu

mis on crm?

Mis on CRM: Eesti ettevõtete jaoks oluline seik

Kontaktide haldamine klientidega on mis tahes ettevõtte edukaks ellujäämiseks oluline, eriti tänapäeval, mil olemasolevaid kliente on raskem hoida ja uusi kliente leida. Siin tuleb mängu CRM, ehk Kontaktide juhtimise tarkvara (Customer Relationship Management). Selle abil on ettevõtetel lihtsam oma klientidega suhelda, neid hinnata ja hoida. Artikli eesmärk on anda lugejale üksikasjalikku ülevaadet CRM-ist, sealhulgas eelised, aspektid, mismoodi neid kasutada, ning ülevaateid Eesti ettevõtetest, kus CRM tuvastatud on.

Mis on CRM?

CRM on ettevõtte strateegia, mis võimaldab ettevõtetel luua pikaajalisi suhteid klientidega. See hõlmab müüki, turundust, klienditeenindust ja muud. Kõige olulisem osa CRM-st on taotleda kvaliteetseid seoseid klientidega, kellest paljud on tõenäoliselt pikaajalised. Selle käigus lõunatakse ka nende eelistused, ettevõtetele andmete salvestamine ja informatsiooni analüüs.

Eelised

CRM-i kasutamine võimaldab ettevõtetel kliente paremini mõista. Selle läbi pääsevad ettevõtted suurema hulga andmete juurde, mis hõlmavad toodete eelistusi, põhjusemikse, miks ostadakse ja ka ettevõtte enda müügiandmeid. Andmed võimaldavad müügipõhimõtteid parendada, muutes nende müügi rohkem personaalsemaks. Samuti aitab CRM suunata klienditegevusi ning pakkuda asjakohaseid tarneid. See omakorda aitab kliendil ettevõtte vastu tundma paremat lojaalsust.

Aspektid

CRM korralike rakendamise seisukohalt peavad ettevõtted arvestama mitmete aspektidega. Whitepaperi andmed näitavad, et Eesti väikekeskused on sageli vananenud tehnoloogia taga, kuid uuendamise peale ei ole tihti plaane. Alternatiivina kasutatakse suhtlustalasid ja e-posti, kuid see ei ole tõhus vahend CRM-iks ning seda taktikat peaks vältima.

Üks aspekt on CRM strateegia kaasamine ettevõtte klientidega nii palju, kui võimalik. See tagab korralikud klienditöötajad, ettevõtte protsesside tõõetäitajate ning raha otsetoetajad. Klienditöötajaid on eriti oluline koolitada, anda neile võimalus muutuvate menetluste eripärade mõistmiseks. Nende koolitamine võib võtta rohkem aega, kuid siinkohal tasub end tulevikus tasa teha.

Samuti on oluline CRM-iga juhtimiskeskuse lõimimine. Juhtimiskeskus hõlmab kõiki osi, sealhulgas koosolekuid, e-kirju ja muid müügimaterjale. Selle kaudu saavad erinevad osakonnad ja meeskonnad suhelda, et võrrelda andmeid, analüüsida ja vastata klientide küsimustele.

Kuidas kasutada

CRM rakendamine on lihtne, kuid vajab pühendumist ja soovi seda rakendada. Esimene samm on andmete kogumine. Ettevõtted peaksid kaaluma andmekogumissüsteemi, mis võimaldab andmete kogumise, töötlemise ja analüüsimise. Lisaks andmete kogumisele tuleb ettevõttel paika panna sobiv CRM tarkvara, mille kaudu saab jälgida, hinnata ja analüüsida kliendikäitumist.

Teine samm on kliendibaasi loomine. Kliendibaasi loomine eeldab, et kõigepealt tuleb leida potentsiaalsed kliendid, leida neid, keda teie tooted või teenused nende vajadustele vastavad. Seejärel peavad ettevõtted looma kliendiprofiili, mis aitab neil kliendi sobivust hindada.

Viimane samm on CRM-i rakendamine. See sisaldab andmete kogumist, analüüsimist, andmete haldamist ja segistid. Ettevõtte jaoks on oluline luua erinevaid raporteid klienditulemuste ja müügi kohta, mis aitavad juhtidel jälgida oma müüki, tagada jõudlust ning saavutada kindlaid eesmärke.

Ettevõtted, mis kasutavad CRM-i, saavad tugevama mõne konkreetse kliendi vastu. Graafikutest nähtub, et CRM-i kasutamine on viimastel aastatel tõusnud. Mitmed suuremad Eesti ettevõtted nagu IT ettevõtted ja loterii korraldajad on juba CRM-i edukalt rakendanud. Siiski on vaja, et rohkem ettevõtetele aitaksid leiutada hea tulemusega strateegiaid ja nende kohanemist. Uute klientide leidmine ja olemasolevate klientide eest hoolitsemine on jätkuvalt ettevõtete jaoks olulised väljakutsed, kuid CRM-i rakendamine võib aidata neid väljakutseid paremini lahendada.

Kokkuvõte

CRM kasutamine on tänapäeval väga oluline, sest see aitab ettevõtetel paremini suhelda ja säilitada oma kliente. Ettevõtted, mis seda edukalt kasutavad, suudavad olla tugevamad ja edukamad kui need, mis seda ei kasuta. Soovitame, et ettevõtted loobuksid vananenud tehnoloogiast ning rakendaksid tõhusat CRM-i tarkavara, mis aitab neil olemasolevaid kliente paremini mõista, uusi kliente leida ja seeläbi müüki suurendada.

Veel.