Nullkulu

Nullkulu

mis on cmr?

Mis on CMR? Üksikasjalik juhend veose erinevatele etappidele

KUI lendate, sõidate või laevate kaupu, kuulete sageli CMR-st (rahvusvahelisest kaubaveo CMR-lepingust) . Tegemist on dokumendiga, mis reguleerib kaupade rahvusvahelist transporti, kuid mis täpselt on CMR leping ja kuidas seda kasutatakse veose saatmisel?

See artikkel annab täieliku ülevaate CMR-st – alates lepingu tähendusest kuni selle olulisuse selgitamiseni veose erinevatel etappidel. Kuna CMR on rahvusvaheline dokument, mis on oluline ka väljaspool Eestit, siis on vaja tutvuda selle olemusega.

CMR lepingu tähendus ja osapooled

CMR-leping on rahvusvaheline kaubaveoleping, mis on loodud selleks, et reguleerida kaupade rahvusvahelist transporti, mille juures kasutatakse maanteed, ning mille kaubaveoks kasutab kliendiks oleva transpordifirma. Lepingu aluseks on konventsioon, mille Eesti on ratifitseerinud 1994. aastal.

CMR leping koosneb mitmest dokumendist, millest iga ekspressid edasi spetsiifilist teavet veose kohta. Need hõlmavad:

– Laadimissertifikaat, mis kirjeldab kauba sorti, pakendamises ja veoks ettenähtud seisundit ning varustust.
– Kanderatsioonišeffon, mida kasutatakse kauba lähetamise ja kättesaamise kirjaliku kinnitamise jaoks.
– CMR kaubaveoteatis, mida kasutatakse kauba rahvusvaheliseks veduks teisaldamise kirjalikuks kinnitamiseks.

Lepingu alusel osapoolteks on:

– Vedu tellija
– Veoteenuse osutaja
– Kauba saaja

Vedu tellijana rahuldab klient transpordiga seotud kulud ja valib transpordifirma ning veohindadele pandud kindlustuse. Veoteenuse osutaja vastutab kauba korraliku transportimise eest vastavalt tähtaegadele ja kättetoimetamiskohale. Kauba saaja kontrollib kauba vastavust veolepingule ning kviitungile koos kauba fakstuuriga.

CMR lepingu sisu

CMR leping sisaldab spetsifikatsioone ja tingimusi seoses kaupade vedamisega sõidukitega üle rahvusvaheliste piiride. Lepingu põhisisu seisneb kauba kättetoimetamise ja saaja vastutuse sõnastamises, erisätete tegemises juhuks kui kaupavarasteid ja kauba rikkumisi esineks ning rahastusega osapoolte vaheliste kokkulepete sõlmimises.

Konkreetsemalt peab CMR leping täpsustama järgmisi punkte:

Vedu tüüp ja laadimissertifikaadi nimetus:
CMR lepingu alguses tuleb kirjeldada veotüüpi ning kauba loomakatkestusi (kuiv, külm, ohtlikud kaubad jne). See peab sisaldama juhendit laadimise kohta, seisukorra kohta toimetamise alguses ning teavet pakendamise ja ladustamisvahendite kohta.

Osapoolte nimed ja aadressid:
CMR lepingus tuleb loetleda kõik veduga seotud osapooled koos täieliku nime, aadressi ja riigi nimega. Kui kaupade kättetoimetamisel on pakkide vastuvõtja ja omanikud erinevad, siis peab leppima kokku, mis saamaale korjamine võimaldab või hoitakse kaupa vahetult tellimuse saaja poolt.

Transportija ja kaupade kättetoimetamise tähtajad:
CMR lepingul peab olema täpne info nii kauba laadimise kui kauba vastuvõtmise kohta. Nii et leping järgib kauba teekonda, saab kauba tellija jälgida kauba liikumist katakrikselt ning veoteenuse osutaja saab teavitada klienti võimalikest hilineidest.

Veohindade makse:
CMR lepingus täpsustatakse, kes maksab veohinnad ja kahjujuhtumi korral vastutust. Kliendi poolt tasutavad hinnad tuleb märkida eraldi, sealhulgas ka laiendatud kauba kaitse müügi täpsemate tingimustega.

Vastutus õnnetuste ja kahjude korral:
CMR lepingu sees käsitletakse kauba võimalikku kahjustumist veo protsessi käigus. Kuna kaupa saadetiste liikumise ajal võib sattuda õnnetusse ja kahjustuda, tuleb CMR lepingus täpsustada vastutus kahjude eest, kuidas õnnetusjuhtumi korral käituda, s.o. milline kahju lepingu alusel hüvitamisele kuulub.

Varaste kaitse:
Samuti peab CMR leping sisaldama turvalisusklausiuleid, mis kaitseb kaupu varaste eest.

Põhimõtteliselt reguleerib CMR-konventsioon kauba veo tehnilist poolt. Lepingu spetsifikatsioonid on põhilistes punktides sarnased paljude teiste veodokumentidega. CMR lepingul on aga mitmeid omadusi, mis muudavad selle eriliseks ning oluliseks rahvusvahelisel tasandil.

CMR lepingu olulisus ja eelised

CMR leping on oluline tööriist kauba teel rahvusvahelist transporti sektoris. Lepingu roll on tagada, et veoteenuste pakkujad on kohustatud järgima rahvusvahelisi standardeid ning korrektseid ja õigeaegseid toimetamisi, mis on oluline tähtis klientidele ja suurtele ettevõtetele. CMR leping annab õiguse nõuda hüvitisi juhul, kui kaupadele tekkib kahju vedu ajal.

Leping aitab vähendada vaidlusi, mis tekivad kauba kaotsi mineku või kahjustumise korral ning lihtsustab keeruliste kaubaveode seansside läbiviimist, andes osapooltele kindluse ja selguse. CMR-konventsioon loob kehtiva lepinguga kaubavedudes õigussüsteemi, milles kaupade vedajad ja tellijad saavad alati teada, millised õigused ja kohustused neil on.

Laenu tagasimakse on alati kliendi enda huvides. CMR leping annab suurepärase võimaluse jälgida oma varade liikumist ja veenduda, et need jõuavad õigel ajal ja soovitud kohta. Leping tagab ka kindluse, et ootamatute õnnetusjuhtumite korral ning kui kaupade ja kannete aluste hindade suurenemine põhjustab ootamatult kõrgemat veohinda jääb võlgnik siiski ausalt kindlaks kokkulepitud hindadele.

Kokkuvõtteks

CMR leping on kaasaegne leping, mis loodi selleks, et tagada kauba rahvusvaheline vedu vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Leping reguleerib paljusid üksikasju, mis on seotud kaubaveoga alates kaupade laadimisest kuni kaupade kättetoimetamiseni.

CMR lepingu allkirjastamine on kaupade omanikule kasulik, kuna see loob lepingute süsteemi rahvusvahelistel kaubavedudel, mis tagab kauba ohutu, kiire ja õigeaegse tarnimise. CMR leping kaitseb ka kaupu õnnetusjuhtumite ja varaste vastu. Leping on lülitatud ka rahvusvaheliste lepingute kuldkirjaks.

Kauba vedamisel on SOODSAM CMR lepingu alusel kaubavedude hindade osas kokkuleppeid sõlmida, mis annab kindlustunde ka vormistama lepiduseid suuremate koguste vedamisel. CMR lepingu alusel on võimalikud ka keskkonnasõbralikemad veovahendid.

Veel.