Nullkulu

Nullkulu

mis on biojäätmed?

Mis on biojäätmed – igapäevase jäätmetekke tõhusaks vähendamiseks

Jäätmete sorteerimine ja nende taaskasutus on muutunud üha tähtsamaks teemaks ka Eestis. Hoolimata sellest, et enamik eestlasi teab, et jäätmeid tuleb sorteerida, ei pruugi kõigile siiski olla selge, millised jäätmed tuleb eraldi koguda ja kuidas nende taaskasutus toimub. Üks selliste jäätmete kategooria on biojäätmed. Mis on biojäätmed, kuidas neid eraldi koguda ja mis nendest edasi saab – sellest räägime lähemalt järgnevas artiklis.

Mis on biojäätmed?

Biojäätmed on looduslikku päritolu jäätmed, mis tekkivad elundkonnaga töötlemisest, taimede, puude, heintaimede, puuviljade ja köögiviljade töötlemisest ja muust orgaanilisest aine eraldamisest. Need võivad olla kaubanduslikest ja toitlustusettevõtetest pärit toidujäätmed ja isegi koduses majapidamises tekkinud toidujäätmed. Biojäätmed koosnevad peamiselt biolagunevatest ainetest. Biojäätmeid peetakse üheks kõige saastavamaks jäätme liigiks, kuna need eritavad suures koguses kasvuhoonegaase, mis on otseselt seotud kliimamuutustega.

Biojäätmete kogumine

Eestis kogutakse biojäätmeid eraldi. Eraldi kogumine on oluline, kuna see võimaldab orgaanilisest materjalist biolagunevaid aineid eraldi töödelda ja taaskasutada. Biojäätmed tuleb eraldi koguda kommunaalametite poolt määratud „rohelisse“ konteinerisse, mis on spetsiaalselt mõeldud biolagunevate jäätmete kogumiseks. Biojäätmete konteinerisse tuleks panna ainult orgaanilist päritolu jäätmeid, nagu toidujäätmed, teetõmbed, lillepotid ja mullakamakad. Kõik ülejäänud jäätmed, nagu plast, paber, metall ja elektri- ja elektroonikajäätmed, tuleks eraldi koguda, et neid saaks hiljem taas kasutada.

Biojäätmete taaskasutamine

Biojäätmetest saab toota komposti. Kompostimine on protsess, mille käigus kääritatakse biolagunevaid aineid maapinnal, et neid muuta taaskasutatavaks mullaparandajaks. Komposti tegemine on lihtne protsess, mida saab teha nii suuremates kui ka väiksemates kogustes. Suuremates kogustes tehakse komposti spetsiaalsetes taimedes. Koduses majapidamises on aga võimalik komposti teha spetsiaalses kompostimiskastis. Komposti saab kasutada aia ja põllukultuuride väetisena, kuna see sisaldab taimedele kasulikke toitaineid, nagu lämmastik, fosfor ja kaalium. Kompostimine on keskkonnasõbralik ja tõhus viis biojäätmete taaskasutamiseks.

Kokkuvõte

Biojäätmed on orgaanilist päritolu jäätmed, mis on olulised taaskasutamiseks, kuid need eritavad ka suures koguses kasvuhoonegaase. Seepärast on biojäätmete kogumine ja nende taaskasutamine oluline, et vähendada jäätmeteket ja hoida keskkonda puhtana. Biojäätmete kogumine toimub eraldi konteinerisse ja nende taaskasutamine võib toimuda kompostimise teel. Prügilatesse jõudnud biojäätmed on keskkonnale ohtlikud, seega on oluline seista selle eest, et nende kogumis- ja taaskasutussüsteem oleks toimiv.

Veel.