Nullkulu

Nullkulu

mis on bilansimaht?

Mis on bilansimaht: kõik, mida peate teadma

Bilansimaht on raamatupidamise oluline osa. Selle arvutamine aitab ettevõtetel mõista nende finantsolukorda ja teha paremaid otsuseid nende äritegevuse edendamiseks. Kui alustate ettevõtte juhtimist, on oluline mõista bilansimahtu ja seda, kuidas see võib teie ettevõtte edule kaasa aidata. Selles artiklis selgitame, mis on bilansimaht, miks see on oluline ja kuidas seda arvutada.

Mis on bilansimaht?

Bilansimaht ehk bilansisumma on ettevõtte või organisatsiooni majandusliku seisundi hindamiseks kasutatav arv, mis peegeldab kõiki varasid ja kohustusi. Seejärel võetakse bilansisumma ja lahutatakse sellest kohustuste summa, et saada ettevõtte netovara.

Netovara tähendab tegelikult ettevõtte enda omandis olevat vara. Netovara võib määrata nii, et lahutatakse bilansisummast võetud laenud ja muud kohustused, mis on seotud võõrkapitaliga, või arvutatakse lihtsalt välja vara ja kohustuste erinevus. Sõltumata sellest, kuidas netovara määratakse, annab bilansimaht selge ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Miks on bilansimaht oluline?

Bilansimaht on ülioluline, sest see annab tervikliku ülevaate ettevõtte enda omandis olevatest varadest ja võõrkapitalist, millele ettevõte võib tugineda. See omakorda aitab juhtidel paremini mõista ettevõtte finants- ja majandusolukorda.

Samuti saavad bilansimahtu kasutada ettevõtjad, kes otsivad rahastamist oma ettevõtlusideede jaoks. Selleks, et investoritel oleks kindel tunne, et nende raha on heas seisus, peavad ettevõtted esitama oma bilansimahtu. See aitab ka investoritel mõista ettevõtte majanduslikku seisundit ja otsustada, kas nad soovivad investeerida ettevõttesse või mitte.

Kuidas arvutada bilansimahtu?

Bilansimahtu arvutamine võib tunduda keeruline, kuid tegelikult on see üsna lihtne. Kõigepealt peate teadma, millised varad ja kohustused teie ettevõttel on. Varadeks võivad olla näiteks raha pangakontol, laovarud, hoonesid ja masinaid, samal ajal kui kohustused võivad hõlmata näiteks laenu, võetud laenu või palgapäevani kogunenud tasusid.

Kui teate nii ettevõtte varasid kui kohustusi, saate arvutada bilansimahtu, lahutades kohustuste summa koguvarade summast. Näiteks, kui teie ettevõttel on 50 000 eurot varasid ja 20 000 eurot kohustusi, on bilansimaht 30 000 eurot.

Selleks, et arvutada ettevõtte netovara, peate lahutama kohustused bilansisummast. Näiteks, kui teie ettevõttel on 50 000 eurot varasid ja 20 000 eurot kohustusi, siis on netovara 30 000 eurot.

Kokkuvõte

Bilansimaht on raamatupidamise oluline osa, mis aitab ettevõtetel mõista nende finantsolukorda. Bilansisumma arvutamine on üsna lihtne protsess, mis hõlmab ettevõtte varade ja kohustuste hindamist. Selle tulemusena saate teada, millised varad on teie ettevõtte kontrolli all ja millised võõrkapitalid võivad potentsiaalselt probleeme tekitada.

Ettevõtte bilansimahtu kasutatakse tihti investeerimisotsuste tegemiseks, sest see annab investoritele kindluse, et ettevõttel on rahalised vahendid, mida saab kasutada nende investeeringu toetamiseks. Kõige tähtsam on seda teha oma bilansimahtu regulaarselt uuendada, et tagada, et teie andmed on ajakohased ja täpsed.