Nullkulu

Nullkulu

mis on ajalooallikad?

Mis On Ajalooallikad – Täielik Ülevaade Sellest Ajaloolise Tähtsusega Mõistest

Ajaloo uurimisel on keskne osa ajalooallikatel. Ajalooallikad on andmed ja materjalid, mis on loodud minevikus mõningaste sündmuste kirjeldamiseks. Need võivad olla kirjalikud või suulised, artefaktid, kaevamistest avastatud esemed või isegi muusikapalad. Pärast nende allikate uurimist võivad ajaloolased oma ajaloo tõesuse ja usutavuse kindlaks teha.

On aga vaja mõista selle mõiste erinevaid külgi, et saaksime saada ülevaate mõnest ajalooallikate liigist ning nende tähtsusest ajaloo jaoks.

Mis on ajalooallikad?

Ajalooallikad on andmed, mida võib kasutada paleoloodia, arheoloogia, antropoloogia, genealoogia ja teiste sarnaste valdkondade ajaloo uurimisel. Need hõlmavad kirjalikke, suulisi, visuaalseid ja materjale ning võivad olla looduslikud, poolsaadud või kunstlikud.

Paberitel ajalooallikad

Selle liigi ajalooallikad on enne kirjutamise kehtestamist olnud inimtegevuse kohta andmete kogumisel kõige tavalisemad vahendid. Need võivad sisaldada ametlikke kirju, ajaloolisi dokumente, uurimuse koopiaid, kirjanduslikke kirju, kirju kodanliku klassi seast, päevikut, entsüklopeediat ja päevalehti ning ajakirju.

Enne kirjutamise leiutamist olid selle liigi ajalooallikateks ka kiviaegsed koopamaalingud, mis annavad meile teavet elust tänapäevase kunsti ja arhitektuuri vormide kohta. Teiseks olid kultuuriautomaadi kujutised ausammas, barelieefid ja rindejoonised, mis aitavad mõista muinasaja ja renessansi ajastuid.

Suulised ajalooallikad

On ka selliseid allikaid, mis annavad ajaloole teavet suuliselt edasi. Suulised ajalooallikad võivad olla kõik, alates otsestest intervjuudest, mida ajaloolane tehtud intervjuu kõnega kuni rongipileti valjus kitkumiseni.

Nendeks on peamiselt sugulaste, sõprade ja kolleegide läbi elatud pooltõele tagasiulatuvalt välja mõeldud lood, mis annavad ajaloole teatud ajaloole isiklikus suhtes perspektiive. Näited võivad hõlmata kuulujutte, ajakirjanduslikke kohtuotsusi ja kuulajate mälestusi nende enda isiklike kogemuste kaudu.

Kujutavate kunstide ja visuaalsete allikate ajalugu

Kunst on alati olnud ajalugu dokumenteerivate allikate üks liik, mis võib välja tõmmata täpseid ideid ajaloosündmuste detailide kohta.

Visuaalseid ajalooallikaid jagatakse mitut liiki – joonistused, maalid, skulptuurid, fotod ja filmid.

Selle liigi allikad võimaldavad suurepärast ülevaadet ajakirjandusest, arhitektuurist ja maastikust, mida soovitakse uurida. Näiteks on pärast Pompeii väljakaevamist avastatud arhitektuurseid koopiaid, mis on loonud pildi iidse linna elanike eluviisidest ja kultuurist.

Osakonna allikad

Selle liigi allikad on esmamaterjalid, mis luuakse konkreetsetel teematel või aladel ajaloo salvestamiseks. Nagu näiteks sõjanduse, kunsti, ajalehtede või kirjanduse ajaloo uurimisel.

Selle liigi ajalooallikad on tavaliselt üksikasjalikud, kuna need hõlmavad erinevaid toone, mis käsitlevad ajaloo päevakorda. Näiteks võib sõjanduse ajalugu hõlmata sõjaajalooliste allikate uurimist nagu rindejoonised ja ajakirjandus, aga ka arhiveeritud fotoalbumeid või intervjuusid.

Allikatest tulenev tähtsus ajaloo uurimisel

Ajalooallikad on võtmesõna mineviku õigesti tõlgendamisel ja mõistmisel. Sellepärast on nende valimine ja kritiseerimine tõenäoliselt kõige olulisem osa ajaloo õppimisel.

Osade ajalooallikate uurimine võib anda vaidlema komistuskiviks olnud kohtades, samas kui teiste allikate kasutamine võib parandada probleemseid lähteandmeid tervikuna.

Vaatamata ajalooallikatele sisalduvatele puudustele võib nende kasutamine aidata ajaloolastel kujundada uuritud ajastust tõepärasemaks ning see tagab, et nende lood on ajalooga kooskõlas.

Järeldus

Kokkuvõtlikult on ajalooallikad väga mitmekülgne mõiste, mille ulatus on märkimisväärne, sest see hõlmab andmeid, mis pärinevad suulistest ja kirjalikest allikatest. Olles teadlik ajalooallikate liikidest ning nende kasutamisest, saab parema ülevaate meie kollektiivse ajaloo tõepärasemaks muutmisel. Allikad võimaldavad meil minna ajas tagasi, mõista inimeste mõtteid ja tundeid ning näitlejate tegusid – väga oluline, et mõista, kust me tuleme.

Loodetavasti annab see artikkel teile ülevaava sellest väga olulisest mõistest – ajalooallikad. Palume pöörata erilist tähelepanu sellele, kuidas eri liigist ajalooallikaid oma uurimistöös kasutada või analüüsida ning kuidas neid kriitiliselt hinnata.