Nullkulu

Nullkulu

miks rootsi põhjasõja kaotas?

Miks Rootsipõhjasõda kaotas

Rootsipõhjasõda oli üks ajaloo kõige verisemaid sõdu, mida peeti 1700. aastate alguses Põhjamaade aladel. Sõda algas sellest, et Venemaa tsaar Peeter I tahtis laiendada oma mõjuvõimu ja laienemise piirkonda. Seda mõtet jagasid ka Taani ja Roots. Sõda kestis mitu aastat ja lõppes lõpuks Rootsi kaotusega.

Miks Rootsi kaotas selle sõja, mis oli niivõrd oluline mitte ainult Rootsi, vaid ka Euroopa ajaloo seisukohalt? Siin on mõned peamised põhjused, mis viisid Rootsi kaotuseni:

Katk ja näljahäda

Rootsipõhjasõja ajal puhkes Euroopas katkuepideemia. Katk levitas end kiiresti ja tappis suure osa Rootsi sõduritest ja tsiviilisikutest. See tõi kaasa näljahäda ja majanduslanguse ning Rootsi kaotas suure osa oma tööjõust ja ressurssidest.

Vähe sõdureid

Rootsipõhjasõja ajal oli Rootsis sõjavägi tugevalt alalhoidlik ja kangekaelne. Nad olid lojaalsed ainult kuningale ja ei lubanud palgata välismaiseid sõdureid, et võidelda Venemaa vastu. See tähendas, et Rootsi sõjavägi oli palju väiksem kui Venemaa oma ja võrreldava võitlusvõimega.

Ressursside puudus

Rootsipõhjasõja ajal oli Rootsis ressursipuudus. Pärast õnnetuid katku epideemiaid oli Rootsi sõjavägi nõrgestatud ja suur osa rahvastikust oli surnud või haigestunud. See tähendas, et Rootsil polnud piisavalt raha ega ressursse, et sõda jätkata ja uusi sõdureid värvata.

Häid sõjaväejuhte ei olnud

Rootsipõhjasõja ajal ei olnud Rootsil oma sõjaväejuhte, kes oleksid võimelised sõjaväge juhtima ja sõja edukaks lõpetama. Võrdluseks: Venemaal oli mitmeid kogenud sõjaväejuhte, sealhulgas Peeter I ise, kes juhtisid oma sõjaväge edukalt.

Vähesed liitlased

Rootsipõhjasõja ajal olid Rootsi võitluskaaslased vähesed. Nad võitlesid omaenda territoriaalsete huvide eest ega suutnud pakkuda Rootsi suurt toetust. Selle tulemusel sai Rootsi lahingu ajal vähe abi ja jättis nad olukorda, kus neid ei suudetud Venemaa jõudude vastu kaitsta.

Kokkuvõtteks võime öelda, et Rootsi kaotus Rootsipõhjasõjas oli seotud mitme teguriga. Katk ja näljahäda, vähene sõdurite arv, ressursside puudus, heade sõjaväejuhtide puudumine ja väheste liitlaste olemasolu puudus kokkuvõttes võimsatest argumentidest, millega Rootsi võinuks Venemaa vastu sõdida ja võita.

Rootsi kaotus on jätnud Põhjamaade ajalukku püsiva jälje ning on meeldetuletus sellest, et sõda on alati keeruline ja et sõja pidamisel on palju aspekte, mida tuleb arvesse võtta.