Nullkulu

Nullkulu

miks heidid?

Miks Heidid: Eesti Ajaloo Suurimad Segadused

Eesti ajalugu on ilus ja rikas, kuid on ka tume ajalugu, mida ei saa eitada. Üks selline tumedama ajalooga sündmus on heidide lahkus Eestist. See on sageli rääkimata lugu Eesti ajaloos, kuid see on oluline lugu, mis tuleks rääkida ja millest aru saada. Selle pikemale ja põhjalikumale kirjeldamiseks on vaja sukelduda Eesti ajalukku ja uurida ajaloolist tausta miks heidid lahkusid, milline oli nende mõju Eestile ja kuidas see ajalugu meie ühiskonda mõjutab tänasel päeval.

Heidide ajalugu Eestis ulatub tagasi keskaja lõpuperioodi, kui nad esimest korda Eestisse asusid. Need olid inimesed, kellel polnud oma kodumaad, kes olid jäänud ilma oma vara ning kes otsisid uut elukohta rüüstajatest ja sõdade hävitustöödest laastatud piirkondades. Heidid olid valdavalt rändrahvas, kelle peamine tegevusala oli käsitöö ning kes valmistasid kõiksugu kasutusesemeid nagu korve, vaipu ja nööri. Siiski ei suutnud nad kunagi saavutada kindlat staatust Eestis.

Mis ajendas neid siit lahkuma?

Üheks suuremaks probleemiks oli see, et nad nägid end Eesti pinnal pigem ajutise lahendusena, mitte lõpliku ja alalise asukohana. Nad ei suutnud kohaneda Eestis valitseva elulaadiga ja omaks võtta kohalikke tavasid. Lisaks sellele hakkas 19. sajandi lõpus Eestis toimuma üleriigiline areng, mis pani noore Eesti kodanikuühiskonna kiirelt laienema. See panigi heidid tundma ennast üha enam võõrana.

Pikka aega olnud teada, et heidid on Eestist välja rännanud. Üheks suuremaks põhjuseks oli kodakondsuse saamise keerukus, mida lihtsamaks teha ei soovitud. Heididele oli piirangute seadmine küllaltki ahendav ja tõenäoliselt tõmbas just see punase joone juurde, mida haavata ei soovitud. Teisalt tuli vaimuohtult raskete aegade ja globaalse poliitilise olukorra koosmõjul neil leida uus elupaik.

Milline oli nende mõju Eestile?

Vaieldamatu fakt on, et heidide lahkumine Eestist jättis maha õõnsuse. Seda nii Eesti kultuurilises kui ka majanduslikus arengus. Nad olid oluline element Eesti käsitöö oskuste ja innovatsioonide arengus. Lisaks sellele olid nad ka ilmselgelt rõhumatu rahvakillu esindajad, kes nüüdseks on paljuski unustusse vajunud. Heidide lahkumine jättis Eestisse olulise tühimiku ja tänane Eesti kultuur ning käsitöö jätkub sootuks teisl viimaste katsetega taastada alalise võõrtööjõu abil.

Tänase päevani on heidide lahkumine Eestist valus teema, sest see on märk sügavast poliitilisest ja kultuurilisest lõhest. Ka kõige nutikamad poliitilised ja kultuurilised lahendused, mida me võime tuua lauale, ei ole ideaalsed, ja see tekitab lihtsalt hulga segadust ja pahameelt. Siiski on oluline mõista, et ajalugu on keerukas ja see on tähtis osa meist endist. Me ei tohiks eitada oma ajalugu, vaid me peaksime rohkem tähtsustama oma rikkalikku kultuuri ja sellega kaasnevat ajalugu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et heidide lahkumine Eestist oli üks suurematest segadustest Eesti ajaloos. Nad lahkusid eeskätt kodakondsuse saamise raskuste tõttu, kuid ka üldise sotsiaalse arengu aluseks olnud ebakõlade tõttu. Nende lahkumine tähendas suurt kaotust Eesti kultuurile, kuid me ei saa neid päriselt unustada. Pigem peaksime jääma truuks oma ajaloole ja püüdma kõigest hingest oma kultuuri säilitada ning tugevdada. Andkem oma panus sellesse aktsiooni ning loodetavasti suudame sellega muuta lähitulevikku Eesti Vabariigis ning jätta oma rahvale ning järeltulevatele põlvedele parema maailma!

Veel.