Nullkulu

Nullkulu

mida tähendab kaasomand?

Mida tähendab kaasomand

Kaasomand on omanike kinnisvaraomand, millele on kehtestatud ühisomandisisene kasutuskord. Mida see aga tähendab ning milline on kaasomandiga seonduv õiguslik regulatsioon Eestis?

Mis on kaasomand?

Kaasomand on kinnisasja omand, millele kuulub rohkem kui üks omanik. Sageli leiab kaasomandi näiteks kortermajade puhul, kus korteriühistu liikmed omavad ühiselt hoone kinnistut, trepikoda, rõduid ning muud kinnistuvaldusi. Kaasomandiga kaasneb peaaegu alati kasutuskorra sätestamise vajadus, sest erinevate omanike vajadused ja soovid võivad olla erinevad. Seega määratakse kasutuskord kaasomandi eseme sihtotstarbele vastavalt.

Milline on Eesti kaasomandi regulatsioon?

Kaasomandi õiguslik regulatsioon Eestis leiab oma aluse Tsiviilseadustiku (TS) ühisomandi sätetest. TS § 172 lg 1 järgi on kaasomandis olev asjaosa ühisomand ning kõik selle omanikud on selles osas kaasomanikud. Kaasomanikel on omavaheline (s.h ka sõltuvuslik) omandiõigus.

Lisaks on TS-s sätestatud, et kaasomandiga seotud asjad käsitletakse ühisvara korras. See tähendab, et kaasomandis oleva vara kasutamine, valdamine ja käsutamine toimub kaasomanike ühisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, siis saab kohtu kaudu lahendada tekkinud vaidlusi.

Milline on kaasomandi kasutuskord?

Kaasomandi kasutuskord võib olla fikseeritud kinnisvara omandamise lepingus, kuid tihti sõlmitakse see ka korteriühistu liikmete omavahelises kokkuleppes või korteriomanike seltsi põhikirjas. Kasutuskorra reguleerimisel võetakse arvesse kaasomandist eralduva omandi kasulikkus ning raamatupidamise põhimõtted.

Näiteks korteriühistu juhatuse ülesanne on kokku leppida, millised on korteriühistu liikme kohustused ja õigused. Selles sisalduvad näitajad nagu halduskorralduse meetmed, kohustused kinnisvara osa hooldamisel, tarbijateeninduse kättesaadavus ja palju muud.

Kuidas lahendada kaasomandi vaidlusi?

Kuna kaasomandi kasutamine toimub kaasomanike ühisel kokkuleppel, võivad erimeelsused kaasneda vaidlustega. Selliste vaidluste lahendamiseks peavad kaasomanikud saavutama kahe eesmärgi: esiteks peavad nad andma endale aru, kui suured on nende erinevused, ning teiseks leidma lahenduse, mis oleks mõlemale poolele rahuldav.

Lahendus võib sõltuda olukorrast ning tuleb tihti saavutada läbirääkimiste käigus. Juhul kui olukord lahendamist ei leia, võivad kaasomanikud kohtusse pöörduda ning nõuda kasutuskorra täitmist. Peamine eesmärk on leida lahendus, mis annab omanikele võrdse osa kinnisvara kasutamisest ja nende ühiskondlikust respektist.

Kas kaasomand on hea investeering?

Kaasomandi ostmine on sageli tavalisem kui kinnisvara omandamine. See võib olla ühiste kulude jagamise tõttu odavam, kuid samas võivad kaasomandi tekitada ka suuri probleeme. Kui kaasomanikud ei suuda kokku leppida kasutuskorra või muude oluliste küsimuste osas, võib see kaasa tuua lõputud vaidlused ja rahalised kaotused.

Seega on kaasomandi eest hoolitsemine keeruline ülesanne, kuid samas võib see olla hea investeering. Kui oled otsustanud kaasomandi omandada, siis on soovitatav uurida ja arutada kasutuskorra nõudeid ning omada alati plaani, kuidas lahendada tekkinud vaidlusi ja probleeme.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kaasomand on kinnisvara omand, mida omab rohkem kui üks omanik. Tihti leiab kaasomandi näiteks kortermajade puhul. Kaasomandiga kaasneb alati kasutuskorra sätestamise vajadus, sest erinevate omanike vajadused ja soovid võivad olla erinevad. Kaasomandi kasutamine toimub kaasomanike ühisel kokkuleppel ning vaidluste korral võib kohtusse pöörduda. Selle investeerimine võib olla kasulik, kuid kui kaasomanikud ei suuda kokku leppida kasutuskorra osas, võib see tuua kaasa lõputud probleemid.