Nullkulu

Nullkulu

mida san?

Mida SAN?

Mida SAN ehk süntaksavariendid on lõimitud programmeerimiskeelesse väljendamaks ja struktureerimaks andmeid. Kuigi need võivad tunduda keerulised, on neil oma eesmärk – hõlbustada meie koodi lugemist, kirjutamist ja jälgimist.

Süntaksavariandid pakuvad rohkem paindlikkust ja lihtsustavad keerukate süsteemide arendamist. See artikkel selgitab detaljse ülevaate sellest, mida süntaksavariandid on, kuidas need toimivad, ning nende praktilisi rakendusi.

Süntaksavariandid ja nende tööpõhimõte
Süntaksavariandid on programmeerimiskeeles kasutatavad struktuurid, mis aitavad kirjutada loetavat ja lihtsaid kodeeringuid. Need sisaldavad:
• Muutujad – nimetused, millele on määratud kindel väärtus.
• Argumentide loendid – argumentide edastamine funktsioonidele, et saada tagastusväärtusi.
• Tsüklid – erinevad liikmed, mis võimaldavad teha tegevusi mitu korda.
• Otsustusvõime tingimused – loogilised avaldised, mis võimaldavad otsustada programmis õige meetodi.
• Ploki struktuur – plokid on kodeerimise üksused, millel on oma ulatus ja mis võimaldavad rühmitada koodijuppe.

Need määratavad elemendid on kombineeritud erinevatesse stiilidesse. Kõige olulisem ja kasutatav stiil on YAML ehk “YAML Ain’t Markup Language”, mis on inimkeele lugemiseks lihtne ja saab kergesti dekodeerida masinale.

Programmeerimiskeeles kasutatakse tihti süntaksavariante, mis võimaldab erinevaid variante kombineerida samas koodis ja luua korrapärase koostöö; samas süntaksavariandid lubavad ka teise keele koodijuartega paremini suhelda, eriti kui on vaja salvestada objektiväljatõmmet või vastupidi, määratleda.

Näiteks:
c:\Python27>python
>>> colors = {‘red’, ‘green’, ‘blue’} # defining a set
>>> squares = [] # defining an array
>>> for color in colors: # looping through the set
… squares.append(color.title()) # capitalize each first letter, and add to the array

>>> print(squares) # print the modified array
[‘Green’, ‘Red’, ‘Blue’]

Kodeerimise paindlikkus
YAML lingvistiline struktuur muudab süntaksavariandid inimkeelseks ja mugavaks. Süntakside võimalusi saab parandada kasutades tingimuslauseid, indekseid, tsükleid ja funktsioone, mis on selged ja konkreetsed, võimaldades paremat kodeerimist.

Süntaksavariandid on värvikalt eksponeeritud kaasaegsetes veebiarenduses, näiteks:
• AngularJS – kasutab HTML märgistusi angulaarsetes atribuutides; võimaldab seostada andmeid ja kasutajaliideseid minimaalse pingutusega.
• Ruby on Rails – pakub programmeerimisvõimalusi; võimaldab teha erinevaid teste.
• React.js – Facebooki JavaScript raamistik võimaldab kasutada süntaksavariante koos JavaScriptiga.

Kokkuvõte
Süntaksavariandid on tõhusad struktuurid, mis aitavad kergendada koodi lugemist, jälgimist ja kirjutamist. Kombineerides süntaksavariandid erinevates stiilides – YAML, HTML jne – pakuvad need ka paindlikkust kodeerimisel ja arenduses. Süntaksavariandid on lahutamatu osa kaasaegsest veebiarendusest ja nende mõistmine on esmatähtis, et paremini kodeerida. Loodan, et artikkel aitab teil mõista süntaksavariantide maailma ja nende rakendust.

Veel.