Nullkulu

Nullkulu

kus ei kasutata perekonnanimesid?

Kus ei kasutata perekonnanimesid

Eestlased kasutavad oma nime järel perekonnanime, mis täiendab nime infot. Lisaks võivad perekonnanime abil sugulased üksteist leida Liiga suured sugupuud on aga vahel sidet raskemaks teinud ning nimede koostamisest pidid loobuma ka metsavennad ja sotsiaalülikooli kogu.

Miks metsavennad ei kasutanud perekonnanimeid?

Eesti metsavendade organisatsioonid moodustusid pärast Teist maailmasõda ning nende eesmärk oli vabadus Eestile. Metsavendade võitlus saavutas kõige suurema tähenduse aastatel 1944-1953. Metsavendade ja nende spetsialistide ülesandeks oli salajane elamine ja tegevuse korraldamine. Üleüldse ei kasutatud sellistes ruumides isiklikke nimesid vaid kasutati hüüdnimesid. Üksikasjad olid salajas. Kõik maksis tõusu eest – isegi kõige vähem tähtsad detailid.

Eesti Sotsiaalülikool

Eesti Sotsiaalülikool (ESU) oli ülikool, mille loomist alustati 1970. aastate alguses. ASÜ loomiseks koostati reeglite kogumik, mis käsitles ülikoolis õppimist, selle korraldust ja rahastamist. Leping sisaldas üksikasjalikke sätteid ja peaaegu kõiki ASÜ organite ja juhtimisorganite funktsioone.

Üks reeglite kogumiku sätetest oli, et peale grammatika on kaotasinud perekonnanimed oma väärtuse ja nad on õpitud sisuliselt peast ja mõeldakse neid grammatikareeglite järgi välja. Peaaegu kõik õpilased olid samal tasemel ja õpetajad olid sellised, et nad suutsid tundidesse kaasata kõik õpilased.

Kasuta perenimedeta nimesid

Perenime puudumisel võime kasutada telefone või autonumbreid. Nimesüsteemi puudumisel saab ühiskond teatud viisil toimida, kuid see ei oleks siiski ideaalne. Niisiis saab perenimi olla hilisem areng, mis võimaldab ühiskonnal toimida tõhusamalt.

Kokkuvõte

Perenime süsteemi kasutamine on Eesti ühiskonna üks olulisi elemente, kuid vahel sellest loobutakse. Metsavennad pidid nimede süsteemist loobuma, et turvalisuse huvides oma identiteeti kaitsta. Eesti Sotsiaalülikoolis loobuti perenimest kui mitut teadmiste maailmas juba omandatud detaili. Perekonnanimesid ei kasutata ka näiteks telefoninumbrina või autonumbrina. Kuid kõikegi see ei tähenda, et perenimedeta elu oleks õnnelikum ja efektiivsem. Pigem on see üks oluline element, mis võimaldab ühiskonnale toimida tõhusamalt.