Nullkulu

Nullkulu

kus asub maks?

Kus Asub Maks – Detailne Juhend Kodanikele

Maksud on iga riigi jaoks olulised, et tagada riigi toimimine ja areng. Maksuseadused võivad olla keerulised ja raskesti mõistetavad, eriti inimestele, kes pole finantsvaldkonnas pädevad. Selles artiklis anname ülevaate Eesti maksusüsteemist, sealhulgas sellest, mida maksud hõlmavad, kuidas neid maksta ja muud olulist teavet, mis aitab selles keerulises süsteemis orienteeruda.

Sissejuhatus

Maksud on parlamentaarse riigikorra juures üks Eesti Vabariigi olulisemaid tulusid. Maksud on igapäevaeluga seotud ja need hoiavad ülal riigi struktuuri ja juhtimist. Maksumaksjad peavad teadma, millised maksud neil on kohustus tasuda, kuidas ja millal maksta. See artikkel on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada Eesti maksusüsteemist.

Maksud Eestis

Eesti maksusüsteem koosneb erinevatest maksudest, mida ettevõtted ja eraisikud peavad maksma. Olulised maksuliigid on järgmised:

Tulumaks – kõikidelt Eestis teenitud sissetulekutelt tuleb maksta tulumaksu. Üldiselt on tulumaks siiski palgatöötaja puhul kõige olulisem kohustus. Tulumaksu määr on aastatel 2018-2020 20%.

Sotsiaalmaks – Sotsiaalmaks on NEET (non-employed or else taxable) töötululise maks, millega kogutakse raha Eesti sotsiaalkindlustuseks. Sotsiaalmaksu määr on aastatel 2018-2020 33%.

Käibemaks – käibemaksu ehk käibekulude maksu rakendatakse kehtivate seaduste kohaselt igale müügile Eestis. Käibemaks on valuutata ümberarvestus maksustatud autoriteetsus. Käibemaksu liikumises peab arveid koostama ja esitama ning neid visandama ettevõtted; Ostja jaoks on käibemaks üksikmaksu nagu käibe arve kogus.

Ettevõtlusmaks – ettevõtlusmaks on üksikasjalik ja laiaulatuslik maks, mida kasseeritakse ettevõtte tulu alusel. Ettevõtlusmaksu määr sõltub ettevõtte suurusest ning see on maksimaalselt 21%.

Kuidas makse maksta?

Eesti maksude-deklareerimissüsteem on elektroonselt teostatav. Erandid võivad olla juhul, kui inimene pole võimeline internetipanga kaudu otse alustama (pensionärid jne). Tähtajad deklareerimise lõpetamiseks ja maksude maksmiseks on selgesõnaliselt paika pandud. Kui maksud jäävad tasumata, on karistused määratud.

Kuidas rohkem teada saada maksude tasumise kohta?

Eesti maksuseadus on lai ja hõlmab palju teemasid, nagu näiteks erinevat tüüpi maksud ja karistused seaduserikkumiste puhul. Kuidas ja millal maksta pole selge ja rohkem teada saada on mõnikord keerukas. Maksuamet on kõige parem koht, kuhu pöörduda, kui teil on küsimusi ja soovite rohkem teada saada selle kohta, mida te peaksid maksma, kuidas ja millal.

Kokkuvõte

Eesti maksusüsteem on oluline tuluallikas riigile ja kohustus kõigile maksumaksjatele. Artiklis anname ülevaate peamistest maksudest, mida Eestis rakendatakse, nimelt tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks ja ettevõtlusmaks. Samuti räägime, kuidas makse tasuda ja kust saada rohkem teavet maksude tasumise kohta. On oluline, et kõik maksumaksjad oleksid kursis Eesti maksuseaduste määrustega, et vältida sanktsioone ja probleeme maksete tasumisel.