Nullkulu

Nullkulu

kuidas teha intervjuud?

Kuidas teha intervjuud

Intervjuu on protsess, mis võib tunduda lihtne, kuid tegelikult on see tõsine väljakutse, eriti kui soovite saada tõepoolest head tulemused. Nii et selles artiklis näitame teile, kuidas teha intervjuud ja mida tuleks üldiselt tõeliselt hästi teha.

Mis on intervjuu?

Intervjuu on vestlus kahe või enama inimese vahel ühe konkreetse teema või küsimuse kohta. Intervjuud võivad olla formaalsed või mitteformaalsed, võivad olla lühemad või pikemad, kuid alati tähendavad nad isikupäraste mõtete, ideede ja kogemuste jagamist.

Kuid miks intervjuu läbi viia?

Intervjuud võivad olla erakordselt kasulikud. Kui soovite saada juurdepääsu tõeliselt huvitavatele ideedele, mõtetele ja kogemustele, siis intervjuud on teie jaoks õige valik. Need võivad aidata suurendada teie teadmisi valdkonnast, mille kohta küsitlete ja laiendada oma pilku selle suunas, mida teate. Intervjuud võivad aidata ka rikastada teie artikleid või muud tüüpi sõnumeid.

Kuidas ette valmistada intervjuu?

Intervjuude ettevalmistamine võib olla keeruline ja aeganõudev protsess. Siin on mõned sammud, mida võiksite kaaluda enne intervjuu tegemist:

– Valige inimene, keda tahate küsitleda: see võib olla raske osa, sest võib olla mitmeid inimesi, kellel on teie jaoks huvi. Siiski on oluline leida täpselt sellised inimesed, kes on oma valdkonnas tuntud ja kellel on väga hea teadmistepagas.
– Asjakohaseid küsimusi: veenduge, et küsimused oleksid asjakohased, selged ja kindlad. Kui teie intervjueeritavale esitatud küsimused on laiali ja mittemääratletud, võib olla keeruline saada väärtuslikku teavet.
– Uurige oma intervjueeritavat: oluline on teada, kes teie intervjueeritav on, mida nad on teinud, mida nad arvavad ja miks nad seda teevad. Teades seda kõike enne intervjuud, saate luua küsimusi, mis on tõepoolest asjakohased ja aitavad Teil omandada väärtuslikku teavet.
– Tehke ajakava: kindlasti laske intervjueeritaval teada, millal ja kus intervjuu toimub. Kindlasti planeerige piisavalt aega, et intervjuusõda saaks keskenduda vestlusele ja jagada oma mõtteid ilma ajapuuduseta.
– Koguge oma intervjuu jaoks vajalik teave: enne kui täidate intervjuu, veenduge, et teil on kõik vajalikud materjalid koos. Kui olete otsustanud oma küsimused, mõelge, mis kirjalikke materjale võiksite oma küsimuste toetamiseks veel kasutada.

Kuidas intervjuud korraldada?

Intervjuusid on vaja korraldada õigesti, et saada head tulemused ja selge ülevaade oma intervjueeritava vastusest. Siin on mõned näpunäited, mida võiksite kaaluda, kui korraldate intervjuu:

– Koht: Veenduge, et valitud asukoht oleks hubane, vaikne ja sobiks hästi intervjueeritava jaoks. Peate veenduma, et intervjueeritav tunneks ennast mugavalt ja oleks valmis jagama oma mõtteid ja ideid.
– Aeg: Looge aega, et vestelda, ilma et keegi katkestaks teie vestlust. Mõelge välja oma intervjueeritava jaoks sobiv aeg, et see ei jääks kellelegi tulemiseks ebasoodsasse aega.
– Küsimused: Veenduge, et Teie küsimused oleksid selgemad ja oleksid mõeldud selleks, et saada käegakatsutavaid vastuseid. Küsimuste selge sõnastus võib aidata intervjueeritaval oma mõtteid selgelt sõnastada.
– Salvestamine: Kuidas intervjuu salvestada – seda on vaja teha kahtlemata, et saaksite korralikult analüüsida seda, mida te vastustele küsisite. Sa võid selleks kasutada diktofoni või mõnda sobivat rakendust, mida hiljem on lihtne töödelda.
– Suhtlus: Uurige võimaluse korral laiemat konteksti, jagage oma mõtteid ja kogemusi. See aitab teil luua ühenduse vestluspartneriga ja saada immateriaalseid teadmisi, mida ei näe mujal.

Kuidas intervjuudest rohkem teada saada?

Mõned aastad tagasi intervjueeris üks autor Bill Gatesi. Gatesi küsitlemisel selgus, et isegi temal oli igal kohtumisel üks või kaks asja, mida ta õppis. Kõikidel teistel intervjuudel on sarnased eesmärgid: õppida midagi uut.

Ühelt poolt võib intervjuusid näha viisina selleks, et saadavat teavet teada saada, kuid intervjuud on võrdselt olulised ka selleks, et suhelda erinevate inimestega, laiendada oma pilku ja ajakohastada oma teadmisi.

Loodan, et see artikkel on aidanud teil mõista, kuidas teha intervjuusid ja millised on selle protsessi peamised eesmärgid. Kui soovite saada rohkem teavet selle kohta, kuidas teha tõesti häid intervjuusid, siis uurige seda ideed sügavamalt, et luua oma kogemus ja juurdepääs väärtuslikule teabele.

Veel.