Nullkulu

Nullkulu

kuidas saada advokaadiks?

Kuidas saada advokaadiks?

Advokaadiks saamine võib tunduda ülimalt keerulise ja keeruka protsessina. Tegelikult on see aga palju lihtsam, kui võib esmapilgul tunduda. Käesolevas artiklis uurime, mida täpselt tähendab advokaadiks saamine, millised nõuded on selleks vaja täita, milliseid teadmisi tuleb omandada ja mida tähendab advokaadiks olemine.

Mis on advokaadiks saamine ja millised nõuded selleks vaja on?

Advokaadiks saamine tähendab sisuliselt seda, et oled läbinud õigusteaduse hariduse ning sooritanud edukalt advokatuuri eksami. Eestis on advokaadiks saamiseks vaja täita järgmisi nõudeid:

– Omada õigusteaduse magistrikraadi, mis on saadud kas Eesti või välismaa ülikoolis.
– Olla sooritanud edukalt advokatuuri eksami.
– Omada vähemalt kaheaastast juriidilist praktikat.
– Olla rahvusvahelise advokaadibüroo liige või omada oma advokaadibürood advokaadina tegutsemiseks.
– Maksta riigilõivu.

Milliseid teadmisi tuleb omandada?

Õigusteaduse hariduselt oodatakse sügavat teadmist õigusest, mis hõlmab nii tsiviil- kui ka kriminaalõigust, haldusõigust ja muid õigusvaldkondi. Samuti on oluline, et tulevane advokaat tunneks hästi Eestis kehtivaid seadusi ning oleks võimeline nendest arusaadavalt ja selgelt kirjutama ning suhtlema.

Advokaadiks saamine nõuab ka tugevat analüüsivõimet ning võimet leida lahendusi keerulistele olukordadele. See tähendab, et tulevane advokaat peab oskama kiiresti leida relevantset teavet, et seda kasutada arutluse ja lahenduse leidmisel. Samuti on oluline hea suhtlemisoskus, sest suures osas seostub advokaadi amet just sellega.

Milline võiks olla advokaadi tööelu?

Advokatuur on üks raskemaid ja samas ka nauditavamaid juriidilisi töid, kus inimene saab tegeleda põnevate väljakutsetega ning samaaegselt aidata inimestel nende õiguste ja vabaduste kaitsmisel. Advokaadil on suur vastutus, kuid samas on see elukutse ka suurepärane väljakutse, kus saab end pidevalt edasi arendada.

Advokaadina võid töötada juristina riigiasutustes, erafirmades või iseenda loodud advokaadibüroos. Advokaadid on spetsialiseerunud oma valdkonnale, näiteks saab õigusalaseid teenuseid pakkuda kriminaalõiguses või usaldusvaldkonnas.

Kokkuvõtteks

Advokaadiks saamine ei ole lihtne, kuid samas on see üks põnevamatest ja unikaalsematest juriidilistest ametitest. Selleks, et saada advokaadiks, peab läbi tegema mitmed võimalikke väljakutsed, alates keerulisest õigusharidusest kuni edukalt läbitava eksamini. Nüüd, kui olete selle artikli lugenud, teate kindlasti, milliseid nõudeid on vaja täita ning millised teadmised on olulised, et saada advokaadiks. Jääb vaid oodata teid tulevasena õigusalase karjääri edukas ja rahuldustpakkuv käivitamine!

Veel.