Nullkulu

Nullkulu

kuidas mõjutab meri eestimaad ja eestimaalasi?

Kuidas meri mõjutab Eestit ja eestimaalasi

Meri on võimas loodusjõud, mis mõjutab paljusid riike. Eestit ümbritseb Läänemeri, mis on riigi jaoks oluline nii majanduslikult kui ka kultuuriliselt. Eesti rannikuala on ligi 3794 km pikkune, mis teeb sellest ühe pikima rannajoonega Euroopa riigi. Meri on Eestile äärmiselt oluline, kuid milline on selle mõju Eestile ja eestimaalastele?

Majanduslik mõju
Merel on suur majanduslik mõju Eestile. Siinset majandust on pikka aega mõjutanud kaubandus ja merendus ning meri on oluline nii kauba- kui ka reisijatevedude tarbeks. Eesti majanduse jaoks on eriti oluline Läänemere laevateede kaasaegsena hoidmine, et säiliks siinne konkurentsivõime. Samuti on Eesti kalapüük oluline majandusharu, mis toob riigile märkimisväärset tulu. Kuid samas on muutused meres mõjutanud nende valdkondade jätkusuutlikkust. Näiteks kalavarud vähenevad ning keskkonna reostamine mõjutab nii kalakasvatust kui ka mereandide kvaliteeti. Seega on jätkusuutliku merenduse areng ülioluline, et Eesti merenduse ja kalapüügi sektorid saaksid stabiilselt toimida.

Kultuuriline mõju
Eesti jaoks on merel oluline tähendus ka kultuuriliselt. Mere lähedus mõjutab eestlaste ellusuhtumist ja meelset olekut. Eesti rahvas on merendusrahvas ning seetõttu on meremeheks olemine pika ajalooga osa Eesti kultuurist. Merel olemine on läbi aegade pakkunud eestlastele tööd ja leiba. Lisaks on meri eestlastele olnud hinnatud inspiratsiooniallikas, paljud eesti muusikud on loonud laule just mere teemal. Mere ääres asuvad linnad, nagu näiteks Tallinn, Pärnu, Kuressaare jt, on atraktiivsed turismiobjektid ning mõjutavad oluliselt riigi majandust.

Ökoloogiline mõju
Merel on ka ökoloogiline mõju Eestile. Läänemeres esinev veereostus on Eesti jaoks suur probleem. Reostus kahjustab mereelustikku ning mõjutab ka inimeste tervist. Reostus mõjutab halvasti ka mereandide kvaliteeti, mis seab ohtu nii kalakasvatuse kui ka turismi. Lisaks on merel tugev mõju kliimale. Meri mõjutab suuresti Eesti kliimat, mida iseloomustavad muuhulgas jahedad ja niisked suved. Kliimamuutused, näiteks mereveetaseme tõus, võivad omakorda kaasa tuua Eesti rannikualade üleujutusi.

Kokkuvõte
Meri on Eestile äärmiselt oluline ning sellel on suur majanduslik, kultuuriline ja ökoloogiline mõju. Meri on oluline majandusharu, aga samas ka osa Eesti kultuurist ning turismiobjekt. Samal ajal on merel ka ökoloogiline mõju, mis nõuab pidevat tähelepanu ja jõupingutusi keskkonna jätkusuutlikuks säilitamiseks. Meri on imeline ning Eesti rikkus, kuid see nõuab meilt pidevat tähelepanu ja hooldust, et jätkata sellest kasu ja rõõmu saamist tulevastele põlvedele.