Nullkulu

Nullkulu

kuidas kalad paljunevad?

Kuidas kalad paljunevad

Kalade paljunemine on huvitav ja oluline protsess, mis mõjutab otseselt kalapopulatsioone. Kalad paljunevad erinevalt teistest loomaliikidest, sh selgroogsetest, ja neil on välja arenenud spetsiifilised väljavõtted, mis muudavad nende paljunemise ainulaadseks. Selles artiklis arutleme üksikasjalikult kalade paljunemisest ja nende paljunemistavadest.

Mis on kalade paljunemine?

Kalade paljunemine on protsess, mille käigus toimub sugurakkude kokkupuude, mille tulemusena moodustuvad viljastatud munad. Kalade paljunemine sõltub paljudest teguritest, näiteks vee temperatuurist, veeparameetritest, valgusest, toidust ja konkurentsist teiste kalade või organismidega. Paljunemisprotsessi käigus kalad kaitsmiseks välisest keskkonnast kasutavad nad spetsiaalseid paljunemispaiku ja mehhanisme.

Kalade paljunemistüübid

Kaladel on erinevad paljunemistüübid, mida nad kasutavad. Üks nendest on lendorava paljunemine, mis toimub voolava veega jõgedes. Lendvaad on kiskjalised kalad, kes jälitavad ja ründavad oma saaki ning kasutavad paljunemiseks keerukaid mehhanisme. Teine paljunemisviis on mageveekalade paikne paljunemine, mis toimub tiikides või järvedes, samas kui kolmas paljunemisviis on merekalade rändehoog.

Lendorava paljunemine

Lendorava paljunemine on huvitav protsess, mis nõuab teatud eeliseid võrreldes teiste paljunemistüüpidega. See protsess nõuab voolava vee kohalolekut, kus lendoravad kuduvad. Lendorava kudemissaalid on spetsiaalselt ettevalmistatud pinnad, kuhu munad pannakse, ja seejärel kaetud liivaga. Kudemissaalide valmistamine on väga kohmakas protsess, mis nõuab palju füüsilist vaeva.

Lennusadamad on tavaliselt paigutatud mõningatele kaldaaladele, et hõlbustada kaldast kalapüüki. Kudemisala asukoht ja pindala sõltuvad arvukusest ning erinevatest muutujatest, sealhulgas kasulike elupaigast ja toidust.

Kalade paikne paljunemine

Mageveekalade paikne paljunemine on teine ​​liikide kudemisviis, mida kasutavad teatud kalapopulatsioonid. Tiigid ja järved on tavaliselt mageveekalade elupaigaks ja paljunemiskohaks. Seda tüüpi kudemine nõuab vee temperatuuri, mis peaks olema konstantne, ning sügavust, mis peaks olema piisavalt sügav, et kaitsta munasid röövloomade eest, ning piisavalt madal, et lubada päikesevalguse tungimist.

Mageveekalad eelistavad tihti kudemisalana liivaseid või kiviseid alasid. Enne kudemist puhastavad vanemad kalad tiigi põhja, et tagada muna ohutus ja kaitsta neid röövloomade eest. Naised vabastavad munad ja mehed eraldavad sperma, mis viljastab munad; seejärel kleepuvad munad põhja või veetaimedesse. Koorumise ajal kaitsevad vanavanemad munadenaosi, mis kaitsevad kiskjate vastu.

Merekalade kudemine

Merekalade kudemine on samuti teistsugune võrreldes mageveekalade ja lendorava kudemisega. Merekalad rändavad reeglina paljunemiskohaks spetsiaalselt ettevalmistatud kaldele või kaldaalale. Rändelemine on ajastatud, et kudemine ja selle käigus toimuva viljastamise aeg langeks kokku optimaalsete tingimustega.

Merekalade kudemiseks valmistatakse spetsiaalsed alad, kuhu mehed ja naised munad, ja mida kaitsevad mehed. Erinevate liikide jaoks erinevad ka kudemispaigad, milleks võivad olla liivadune, rahn või muda.

Kokkuvõte

Kalade paljunemine on tunduvalt huvitav, eriti tänu nende ainulaadsetele paljunemisviisidele. Lendorava paljunemine, mageveekalade paikne paljunemine ja merekalade kudemine nõuavad erinevaid tingimusi ja mehhanisme, et oleks võimalik luua uus tugev kalapopulatsioon. Kalade paljunemisprotsessi uurimine võimaldab rohkem teada saada kalakogukondade ja ökosüsteemi tervikuna, et paremini mõista ja sekkuda, kui see on vajalik.

Veel.